Vojtěch Hynais: Zima

Stopy Vojtěcha Hynaise v české výtvarné kultuře

Výstavní činnost Národní galerie ve Veletržním paláci je v současnosti velmi různá. Vedle velkých projektů, jako je prezentace dnes již velmi známého umělce Aj Wej-weje nebo současné tvorby Magdaleny Jetelové nazvané Dotek doby, a zvláště pak přehlídka letošních diplomantů AVU, se návštěvník setká i s komornější výstavkou.

Jde o představení drobnějších prací Vojtěcha Hynaise (1854 Vídeň-1925 Praha), z nichž většina nebyla dosud v Národní galerii vystavena. Tato komorní přehlídka dokumentuje šíři významu tohoto umělce i mimo naše prostředí. Poukazuje na jeho putování po Evropě od 70. let 19. století až po poslední období jeho života, které strávil v Čechách.

Pro našince je Vojtěch Hynais především autorem opony Národního divadla, intimně nazývané Hynaiska. Musíme si však uvědomit, že Hynaisova tvorba se zdaleka nevázala jen na naše prostředí, i když poslední svá léta aktivně prožil v Praze, kde se podílel, a to velmi aktivně, na veřejném kulturním životě.

Tvorba pro Národní divadlo

Byla to především jeho rodná Vídeň a zvlášť Paříž, ve které prožil mnoho let. Výstava připomíná Hynaise nejen jako malíře a kreslíře, ale také jako autora návrhů pro architekturu a tvorbu uměleckých řemesel. V grafickém kabinetě Veletržního paláce se tak návštěvník setká například se studiemi k postavě Anděla pro oponu Národního divadla, kde mu stála modelem budoucí malířka Suzanne Valadonová. I další modely, které našly uplatnění v různých podobách na oponě, jsou z pařížského prostředí.

Na výstavě má návštěvník také možnost seznámit se se studiemi portrétů a drobnými kresbami italské krajiny, ale také grafickými návrhy například pro časopis Le Salon z devadesátých let 19. století. Zvlášť půvabné jsou studie ženských aktů z doby kolem roku 1900, provedené křídou na papíře, které se vyznačují vznešenými ladnými postoji. Je zde také vystavena studie jednoho z nejznámějších Hynaisových obrazů vytvořeného pro výzdobu budoáru Královské lóže v Národním divadle a nazvaného Zima.

Plakáty, diplomy, práce pro porcelánku…

Vedle výzdoby Národního divadla se Hynais také aktivně podílel na kulturně-společenských projektech českého výtvarného života. Vytvářel plakáty pro výstavy, jako byly například Zemská jubilejní z roku 1891, Národopisná z roku 1895, dále pak návrhy diplomů, například pro Obchodní a živnostenskou komoru v roce 1913, prémii Umělecké besedy z roku 1887 a mnoho dalších.

Jedna kapitola, která je v našem prostředí méně známá, je Hynaisova práce pro porcelánku v Sévres, tedy jeho tvorba v rámci užitého umění, dnes spíš vyjádřená jako Design-art. Na takto významné úkoly byl Hynais náležitě připraven. Studoval na vídeňské akademii, získal římské stipendium, kopíroval díla například Raffaelova či Tiepolova. V roce 1873 se na Světové výstavě ve Vídni seznámil s českými umělci, pozdější generací Národního divadla. V roce 1878 odjel do Paříže, bezesporu tehdejšího centra výtvarného umění. I v Paříži byl ve stálém kontaktu s krajany, jako byli například Brožík, Marold či Chittussi.

Udržoval i kontakty s Prahou, jako například se sochařem Myslbekem, ale i s významnými mecenáši Vojtou Náprstkem či Josefem Hlávkou. Vytvořil také řadu portrétů významných osobností kulturního a společenského života.

Avšak jeden z jeho portrétů nebyl dokončen, a to na přání samotného portrétovaného. Je zajímavé, že tím portrétovaným byl sám první prezident Československé republiky T. G. Masaryk. My dnes můžeme jen spekulovat, co jej k tomu vedlo. Snad proměna Hynaisova stylu, vycházejícího ze secesních představ, když víme, že TGM byl v tomto smyslu spíše konzervativnější, protežující takové autory, jako byl například Hanuš Schweiger.

O Hynaisově postavení v rámci českého výtvarného života, aspoň v oficiální sféře, nebylo pochyb. Od roku 1894 až do konce života, tedy do roku 1925, působil jako profesor na pražské akademii. Byl poctěn řadou vyznamenání, domácích i zahraničních.

Výstava nazvaná »Vojtěch Hynais: skici, studie, návrhy« potrvá ve Veletržním paláci v Praze do 3. září.

Věra BERANOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.1, celkem 7 hlasů.

Věra BERANOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.