Ilustrační FOTO - Pixabay

Pět nekalých triků dodavatelů energií

Ačkoli se informovanost o nekalém jednání některých dodavatelů energií stále zvyšuje, úměrně tomu bohužel roste i drzost neférových společností.

Taktiky, které dodavatelé a prodejci používají, mají společné rysy  - staví na neinformovanosti zákazníků a záměrně se je snaží co nejvíc zmást. Podívejte se, na které triky byste si měli dát rozhodně pozor.

Falešní podomní prodejci

Ačkoli podomní prodej řada měst a obcí na svém území zakazuje, úplně vymýtit se tento nešvar zatím nepodařilo. Scénář bývá vždy podobný, u domu vám zazvoní sympatický prodejce, který má připravený solidně znějící důvod návštěvy. Může se vydávat za zástupce vašeho stávajícího dodavatele, který vám přišel nabídnout slevu a výhodnější podmínky. »Smlouva, kterou ale mezi dveřmi podepisujete, může být ve skutečnosti přechod k jinému poskytovateli. S takovým přístupem se většinou vážou i nevýhodné ceny a vysoké poplatky za předčasné odstoupení od smlouvy,« informoval Haló noviny Tomáš Panáček, ombudsman sdružení Licit.cz, které spojuje spotřebitele a pomáhá chránit jejich práva.

Nejasné datum ukončení dodávek

Našli jste si výhodnějšího poskytovatele a chcete k němu přejít? Vyhráno ještě nemáte. Pokud jste původní smlouvu podepsali na dobu určitou, potřebujete ke změně dodavatele znát tzv. datum ukončení dodávky. A právě to bývá problém. Nepoctivá firma vám toto datum odmítne poskytnout, dokonce i do smlouvy ho občas napíše ručně a nečitelně. Zákazníkům pak hrozí, že datum ukončení netrefí a musí zaplatit pokutu, případně se jim smlouva automaticky prodlouží na další období. »Dodavatelé mají podle Zákona o elektronických komunikacích povinnost toto datum sdělit, přesto to není běžná praxe. Za naše klienty ze sdružení Licit.cz jsme kvůli neuvádění data ukončení dodávky od začátku června podali už 33 předžalobních upomínek a pět žalob,« upřesňuje Panáček.

Vyhrožování a časový nátlak

Od zástupce nepoctivé společnosti se můžete klidně dozvědět i to, že váš dodavatel zkrachoval a vy zůstanete bez energie. Samozřejmě je to nesmysl, ale při časovém nátlaku, který obchodníci vytvoří, je komplikované si to ověřit. Seriózní společnost vám vždy poskytne dostatek času na rozhodnutí a srovnání nabídek. »Energetický zákon poskytuje ochranu zákazníkům pro případ krachu obchodníka s energiemi. Tito mají zajištěny dodávky a zároveň možnost bez prodlení a bez sankcí zvolit obchodníka nového«, uvádí Panáček.

Smlouva uzavřená bez podpisu

Podle zákona není nutné, aby smlouva o dodávkách energií byla uzavřena písemně. Proto nepoctivým firmám stačí, aby jim nový zákazník potvrdil zájem během nahrávaného telefonátu. Okamžik sjednání smlouvy nemusíte ani postřehnout, společnost je ale díky záznamu hovoru schopná prokázat, že smlouva byla uzavřena. Nejlepším řešením je proto nic po telefonu neslibovat a hovor odmítnout. Uzavření smlouvy po telefonu je však mnohdy doprovázeno následným zasláním poučení pro spotřebitele. V tomto případě je vhodné vždy reagovat písemně tak, že k žádnému uzavření smlouvy po telefonu nedošlo a že je zákazník neakceptuje.

Nechvalně proslulé žárovky

Pozornost vzbudila kauza, kdy podomní prodejci, například pod záminkou kontroly elektroměru, v domácnostech nabízeli výhodné dárky za nízkou cenu. V případě žárovek, které takto šly »odkoupit« za pouhou jednu korunu, byl v kupní smlouvě, kterou bylo nutné podepsat, ukrytý i souhlas se změnou dodavatele energií. Odstoupit od této smlouvy bylo možné jenom tehdy, pokud zákazník vrátil i žárovku, a to v neporušeném stavu.

Nejlepší obranou je v takových případech stará známá rada  - smlouvu je potřeba číst pečlivě, a to včetně textu malým písmem pod čarou. Právě tam se často skrývají nemilá překvapení.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 89 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jmhad
2017-10-18 20:24
a je to v obráceném slovosledu
jmhad
2017-10-18 20:23
Bylo nám ale divné, že zástupce EK chtěl podepsat přihlášku do
soutěže i přesto, že mu bylo dvakrát výslovně řečeno, že není
zájem měnit dodavatele. Podívali jsme se na web této kanceláře,kde
mimochodem není uvedeno její sídlo a našli vysvětlení : Kurýr s
vámi podepíše závaznou přihlášku do energetické soutěže a odveze
si od vás faktury a smlouvy od stávajícího dodavatele. Během
následujících dvou až tří měsíců pro vás budeme vybírat
dodavatele. Poté vám opět zavoláme, představíme vybraného dodavatele
a prostřednictvím kurýra doručíme smlouvy. A je to jasné – není to
přihláška do soutěže, ale pověření EK , aby pro spotřebitele
vybrala nového dodavatele energie. K novému dodavateli pak bude nucen
přejít na základě podpisu oné závazné přihlášky do soutěže.
Proto zástupce EK zůstával v klidu, když mu sousedka opakovala , že
by k jinému dodavateli nepřešla. Jemu přece stačilo, aby podepsala onu
přihlášku! EK by jí vybrala nového dodavatele podle svého
uvážení, resp. podle výše provize, kterou by za nového zákazníka EK
dostala. Sousedka by pak mohla s dodavatelem jednat výhradně přes EK, ta
by také stanovila podmínky dodávek i sankce v případě neplacení nebo
potřeby smlouvu předčasně ukončit. Sankce mohou být i deset tisíc a
podle právního řádu ČR by na ně měla EK nárok. Je to klasická
klamavá obchodní praktika. O tomto tématu jsem zde v poradně psal již
cca před dvěma roky. Nyní jsem popsal vlastní zkušenost jako
upozornění na možné nástrahy jednání obchodních zástupců
různých zprostředkovatelů energií a nejen jich Nesmíme si myslet, že
do chaloupky přišel hodný skřítek nám něco dát. Je to tvrdý
obchodník, který chce a musí vydělat. Proto chci na základě své
zkušenosti upozornit na obezřetnost v jednání. Někomu bude sice
přenechání starostí o dodávky plynu a elektřiny vyhovovat a něco
ušetří, jiný bude si chtít ponechat přehled a možnost rozhodovat
se sám.
jmhad
2017-10-18 20:23
Energetická kancelář mi nabízí nějakou soutěž“, oznámila mi
sousedka a požádala , zda bych mohl být jejich návštěvě přítomen.
U nás je sice podomní prodej zboží a služeb zakázán, ale sousedka
v telefonickém rozhovoru dala souhlas s návštěvou a tak vyhláška
neplatí. Podle svých slov ale předem v telefonu upozornila, že nechce
přecházet k jinému dodavateli elektřiny. S návštěvou souhlasila v
domnění, že se bude soutěžit o nějakou věcnou cenu či dokonce
zájezd. Prodejce přijel přesně. Představil se a na dotaz o co se
soutěží, odpověděl, že se jedná o úspory. Sousedka mu znovu
opakovala, že v žádném případě nechce přecházet k jinému
dodavateli a dotázala se, co bude pán k přihlášce do soutěže
potřebovat. Číslo elektroměru a jeho stav, smlouvu se stávajícím
dodavatelem, fakturu za poslední období a podpis, byla odpověď
.Zpozorněl jsem a požádal jej o předložení souhlasu majitele
elektroměru /ČEZ/ s tím, aby si zástupce Energetické kanceláře Opava
zjišťoval údaje o jeho zařízení. Pochopitelně neměl nic a protože
ani sousedka nebyla zrovna ochotna bez uvážení dávat komukoliv smlouvu
s ČEZ a fakturu, jednání bylo ukončeno.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.