Platí, že »jen ano je ano«

Analýzu rozsudků týkajících se trestného činu znásilnění a další aspekty tohoto trestného činu představila na tiskové konferenci nazvané »Jen ano je ano, trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy« organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí. Akci, která se konala v souvislosti s 25. listopadem, Mezinárodním dnem proti násilí na ženách, zaštítil Úřad vlády.

Předmětem analýzy je mj. specifikace pachatelů a obětí či výše a druh ukládaných trestů. Autoři chtěli také poukázat na to, jakými úvahami se české soudy řídí při rozhodování v případech znásilnění. »Opětovně vyvracíme mýty o pachatelích tohoto činu i o jeho obětech, které ve společnosti stále panují. Poukazujeme na nesystematičnost, s jakou se ukládají tresty za sexuální kriminalitu, jak je opomíjena nebezpečnost jednání pachatelů, ale především jak ignorujeme nevratná poškození a devastující následky, které jsou těmito zločiny způsobeny v životech obětí,« uvedla právnička Veronika Ježková, autorka analýzy.

Jitka Poláková a Veronika Ježková (obě vpravo)

V souvislosti s chystanou ratifikací Istanbulské úmluvy v ČR, coby důležitého mezinárodního dokumentu týkajícího se nejen sexuálního násilí na ženách, bylo v rámci analýzy na příkladech zahraničních právních úprav též demonstrováno, že lze zcela jednoduchými legislativními změnami přiblížit českou právní úpravu a konstrukci trestného činu znásilnění požadavkům Istanbulské úmluvy a následně případně přehodnotit systém penalizace za sexuálně motivovanou trestnou činnost tak, aby odrážela závažnost tohoto jednání a deklarovala zároveň zájem státu na ochraně obětí.

Z analýzy plyne řada závěrů: Jednoznačně stoupá sexuální kriminalita mladistvých pachatelů, významné procento pachatelů též tvoří osoby vyššího věku; nadále platí, že tři čtvrtiny obětí pachatele znají; stoupá počet obětí, které se s pachatelem seznámily prostřednictvím sociální sítě; téměř 90 % pachatelů jsou osoby tzv. normální, netrpící žádnou deviací; vysoké procento pachatelů je k oběti v příbuzenském nebo obdobném vztahu.

Organizace proFem navrhuje některá opatření - například podle jejích poznatků současná výše trestu odnětí svobody za trestný čin znásilnění neodpovídá nebezpečnosti tohoto jednání pro společnost a míře, s kterou poškozuje oběti v okamžiku spáchání tohoto činu i do budoucna. »Je proto nezbytné zvýšit trestní sazby tak, aby nebylo možné za takto devastující trestný čin ukládat podmíněný trest odnětí svobody,« je přesvědčen proFem. Navrhuje zpřísnění trestní sazby tam, kde obětí je dítě a pachatelem osoba dítěti blízká či v příbuzenském vztahu, upozorňuje na nebezpečí kyberprostoru, kam se ve velké míře přesunula trestná činnost, aj.

Ředitelka proFem Jitka Poláková věří, že výsledky analýzy poslouží jako silný argumentační materiál k legislativním změnám. »Závěry a doporučení studie představíme Úřadu vlády, ministerstvu spravedlnosti a dalším zainteresovaným institucím,« informovala s tím, že proFem zavádí novou službu pro všechny, kteří řeší domácí nebo sexuální násilí - chatové poradenství.

Ministerstvo nechce vyšší tresty za znásilnění

Ministerstvo spravedlnosti odmítá požadavek organizace proFem na zpřísnění trestů za znásilnění a na sestavení návodu ohledně přístupu k obětem tohoto trestného činu při soudním řízení. Podle úřadu je současná právní úprava zcela dostatečná a nevyžaduje žádné legislativní změny. Na dotaz ČTK to 27. listopadu uvedl Jakub Říman z tiskového oddělení ministerstva.

(za, mh)

Grafika a FOTO - proFem


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 9 hlasů.

(za, mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.