Zpráva o jiném stavu Unie?

Několik dní před každoročním projevem předsedy Evropské komise před poslanci Evropského parlamentu mi byla, v rámci interview pro jeden týdeník, položena otázka, co od tohoto vystoupení očekávám a jak hodnotím působení Jeana Clauda Junckera v rámci jeho působení v čele Komise.

Odpověděl jsem, že Junckera znám jako velmi sebevědomého politika, bezesporu schopného vyjednavače, o čemž svědčí řada úspěchů v jeho minulosti, kdy se jako dlouholetý předseda lucemburské vlády podílel na řadě mezinárodních jednání a úspěšně přispěl k jejich zdaru. Na druhou stranu ovšem nabývám dojmu, že to není ten typ politika, který by dokázal správně reagovat na dynamicky se vyvíjející krizové situace, jimž státy EU v současnosti čelí. V projevu samotném jsem očekával nově známky jisté vstřícnosti, vzhledem ke kritice ozývající se z mnoha stran, celkem pochopitelné, dále pak obvyklé plastické popsání současných problémů EU, zmínku o problémech s imigranty a snahu vyhnout se rozebírání tématu brexit.

Za sjednocený Kypr

Příliš velké překvapení se podle očekávání nekonalo, přesto se objevilo několik pozitivních momentů, které jistě stojí za zmínku. Předseda Evropské komise při přednesu svého druhého výročního projevu podobně jako v loňském roce popisoval úspěchy na poli ekologie a ochrany životního prostředí, neboť další neevropské státy se připojují k Pařížské dohodě o klimatu. Stejně jako v loňském roce zmínil své přání vidět sjednocený Kypr.

Opět přislíbil pomoc a podporu zemědělskému sektoru, který trpí vlivem ruských dovozních sankcí. Zde pan předseda, k mému zklamání, zapomněl doplnit, že tyto sankce jsou odpovědí na nesmyslné sankce, jež vůči Rusku zavedla EU. Uvedl, že za poslední tři roky se v zemích Unie vytvořilo osm milionů nových pracovních míst, uznal však, že boj s nezaměstnaností postupuje příliš pomalu. Zdůraznil klíčovou roli exportu, který zaměstnává napříč státy EU 13 milionů lidí. Jmenoval řadu projektů, s pomocí nichž chce Komise přivést další investice a zlepšit investiční prostředí.

Zdůraznil snahu o dosažení finanční stability, která, jak ukazují příklady Řecka, Portugalska či Španělska, zatím nepřichází. Na tomto místě prohlásil, že pakt stability musí »být inteligentně flexibilní«. Zde si nejsem jist, patrně stejně jako řada ekonomů napříč zeměmi EU, co tím bylo myšleno - zda pokračování politiky tolerance vůči krokům velkých států a postihování těch malých či půjde o nový přístup, včetně přehodnocení tzv. fiskálního paktu.

Téma migrace

Téma migrace bylo předneseno, na rozdíl od loňského projevu, kde byla hlavně zmiňována nutnost pomoci imigrantům, již v poněkud vážnějším duchu. Předseda Juncker zdůraznil nutnost ochrany vnější hranice schengenského prostoru: »Kdokoliv přichází, musí být systémem zachycen.« Je škoda, že takové pravidlo neplatilo v loňském roce, kdy do Evropy dorazil milion imigrantů, většinou bez jakýchkoliv dokladů. Ve vztahu k migraci též požádal slovenské předsednictví o překonání roztržky, která mezi zeměmi panuje a zdůraznil nutnost solidarity, ovšem ne nařízené, ale jdoucí od srdce.

V projevu bylo zmíněno, že Komise požaduje stejnou mzdu za stejnou práci na stejném místě. Právě zmiňovaným stejným místem se snaží obejít požadavky odborářů, hlavně z východní Evropy, na stejnou mzdu za stejnou práci.

Ochrana starých zemí

Zde je vidět, že se snaží, pod rouškou sociálního dumpingu, chránit vysoké mzdy ve vybraných unijních státech, na úkor států jiných. S tímto jevem se u nás ostatně setkáváme velice často, neboť u nás vyrábějícím velkým zahraničním firmám umožňujeme vyvádět do zahraničí obří dividendy, v celkových objemech stovek miliard korun ročně, díky čemuž na výplaty, srovnatelné s vyplácenými v jejich domovských zemích, logicky nezbývá.

Naproti tomu zazněla z úst tohoto konzervativního politika i věta: »Evropská unie není dostatečně sociální a my to musíme změnit.« Což, spolu s prohlášeními takového druhu, že integrace nesmí jít na úkor národních států, nýbrž musí přinášet něco navíc a EU není na cestě k jednomu superstátu, ve mně zanechalo lehce optimističtější dojem, než na jaký jsem byl v minulosti zvyklý. Že by i předsedovi Evropské komise začínalo docházet, že bude potřeba přehodnotit některé zavedené pořádky...?

Jaromír KOHLÍČEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 49 hlasů.

Jaromír KOHLÍČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.