Neomezená moc korporací

Málokdo by v dnešní době mohl pochybovat o tom, že v ní mají až příliš silnou roli korporace. Neustále jsme obklopeni firemními logy, reklamami, slogany, nejrůznějšími produkty, ale to je často vše, co o těchto firmách víme.

Nevíme, kdo je řídí, jaké jsou jejich konkrétní zájmy, s kým jejich představitelé jednají a o čem, a přitom do značné míry ovlivňují chod světa a mají zisky často vyšší, než HDP některých zemí.

Chevron jako ČR

Pokud se podíváme na údaje z roku 2011, zjistíme, že HDP Chorvatska je stejné jako zisky firmy Microsoft. Apple, který je nyní pod palbou za neplacení daní v Irsku, je na tom podobně jako Ekvádor, Pepsi jako Omán, McDonald's jako Lotyšsko a energetická nadnárodní společnost Chevron sídlící v USA má zisky v hodnotě HPD České republiky. Máme tady tedy obrovské finanční kolosy, které se nikomu nezodpovídají a často nedodržují základní lidská práva. OSN se proto rozhodla zakročit.

Na svém 26. zasedání dne 26. června 2014 Rada OSN pro lidská práva přijala rezoluci, kterou se rozhodla »vytvořit otevřenou mezivládní pracovní skupinu zabývající se nadnárodními společnostmi a jinými obchodními podniky s ohledem na lidská práva, jejíž mandát bude vypracovat mezinárodně právně závazný nástroj k regulaci, v rámci mezinárodního práva v oblasti lidských práv, činnosti nadnárodních společností a jiných obchodních podniků«. Od té doby uběhly již dva roky a spousta zemí se velmi iniciativně na vytváření těchto nových regulačních pravidel podílí, ale bohužel najdeme jednu velkou výjimku.

Výmluva na TTIP

Podle organizace NaZemi Evropská unie nadšení bohužel nesdílí a jednání doposud bojkotovala, což dává do souvislosti s vyjednáváním obchodních dohod CETA nebo TTIP, jež umožňují podnikům žalovat jednotlivé vlády, nebo využívání projektů zahraniční pomoci jako investičních příležitostí.

Takže tady to máme. EU se zatím odmítá podílet na jednáních, která by ve svém konečném důsledku mohla znamenat více odpovědnosti od nadnárodních firem. Obchod je přednější než dodržování lidské důstojnosti a TTIP a CETA jsou důležitější než práva jednotlivců. NaZemi se tady rozhodla, že podpoří evropskou petici namířenou na předsedu Komise Junckera (viz www.nazemi.cz): »Stydím se za to, že EU ohrožuje celý proces, protože se odmítá rozhovorů účastnit. Připojuji se tímto k občanům z celé Evropské unie s požadavkem, aby naše vlády podpořily vznik úmluvy OSN a v dobré víře se v říjnu 2016 v Ženevě připojily k rozhovorům o charakteru, obsahu a rozsahu úmluvy. Požadujeme, aby státy při rozhovorech o základních aspektech úmluvy vzaly v úvahu následující body: 1. Úmluva musí zavést vymahatelnou legislativu, která umožní předcházet porušování lidských práv, ukončí stávající beztrestnost jednání korporací a bude po nich vyžadovat nápravu závažných zásahů do lidských práv ve všech zemích, kde působí; 2. Úmluva musí umožnit občanům, kteří se domáhají nároku vůči jakémukoliv podniku, aby se jim dostalo spravedlnosti nejen ve své domovské zemi, ale také v dalších státech, pod jejichž pravomoc dotyčný podnik spadá.«

Stydím se za EU

Rovněž se stydím za to, že se EU rozhodla danou iniciativu nepodpořit a svou nečinností nahrávat hamižnosti korporacím, kterým není nic svaté. Vidíme to u tématu palmového oleje, v tom, jak nestydatě zasahují do vyjednávání smluv TTIP a CETA, v jejich necitlivém přístupu k životnímu prostředí a hlavně v továrnách po celém světě, které často doslova padají pracujícím na hlavu (nemluvě pak o nelegálním zaměstnávání dětí - pozn. red.). Až příliš často jsme zavírali před činy korporací oči a nyní je již nejvyšší čas hnát je za jejich činy k zodpovědnosti.

Kateřina KONEČNÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 60 hlasů.

Kateřina KONEČNÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2018-02-07 22:18
že by si vypustili rybníky? !Junkeři" těžko.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.