Konec dvojí kvality potravin v EU?

Ve čtvrtek 11. dubna Evropská komise představila balíček nových opatření chránících evropské spotřebitele, nazvaný »Nový úděl pro spotřebitele« - New Deal for Consumers.

Jako současná stínová zpravodajka ke zprávě Evropského parlamentu ke dvojí kvalitě potravin jsem velmi ráda, že se tato závažná problematika, jež zcela popírá principy, na kterých má stát společný trh EU, dostala konečně do popředí evropské politiky, kam bezesporu patří. Evropský parlament totiž opakovaně vyzýval k zastavení diskriminace některých skupin spotřebitelů na vnitřním trhu EU.

Nová řešení a staré lži

Evropská komise se konečně rozhodla vyjít vstříc zemím střední a východní Evropy, které si nejenom na nekvalitní potraviny stěžují dlouhodobě. Předložený balíček tak obsahuje určité řešení dvojí kvality potravin a dalších výrobků, jako jsou čisticí prostředky, kosmetika apod. na jednotném evropském trhu. I když předložený návrh mohl být lepší. Prodej výrobků v různých státech pod stejnou značkou, ale s výrazně rozdílným složením, Evropská komise nově zařazuje do čl. 6 směrnice o nekalých obchodních praktikách. Nikoliv však již do její přílohy (na tzv. black list), což vidím jako chybu, protože to návrh oslabuje. Princip je vcelku jednoduchý: pokud pod stejnou značkou prodáváte dva různě kvalitní výrobky, z nichž jeden je evidentně ošizen, má se nově jednat o nekalou obchodní praktiku. Bohužel v recitálech návrhu Komise stále připouští možnost změny výrobku v důsledku jiných chutí spotřebitelů v různých zemích. Což je stará výmluva výrobců a jedna velká lež. Taktéž se mi nelíbí zachování možnosti uvádět na trh výrobky s odlišnou gramáží avšak ve stejném obalu.

Argument, že tak výrobci umožňují i chudším spotřebitelům koupit si jejich »kvalitní« výrobek, je další z plejády nehorázných lží a měl by být popřen. Návrhem má být dle komise umožněno např. České obchodní inspekci, aby tyto praktiky výrobců postihovala, a dokonce i významně pokutovala. V případě, že se toto pochybení dotkne spotřebitelů ve více členských státech, bude možné výrobci udělit pokutu až do výše čtyř procent jeho ročního obratu v každém z postižených států.

Kolektivní žaloby

Taktéž Evropská komise konečně zavádí možnost podávat kolektivní spotřebitelské žaloby. EU se tak poučila z aféry DIESELGATE a dá evropským spotřebitelům konečně robustní nástroj pro ochranu jejich práv. Napříště tak bude možné, aby všichni postižení spotřebitelé žalovali výrobce na náhradu způsobené škody hromadně. Na rozdíl od českého pokusu zavést tento cizí institut, nebo úpravy z USA, však tuto žalobu nebudou moci podat advokátní kanceláře, ale pouze organizace na ochranu spotřebitelů. Evropská komise se tak brání tomu, aby se z tohoto nástroje stal pouhý kšeft, jak se stává např. právě v USA. Žalobu budou moci podat spotřebitelé i napříč celou EU, tedy z více států.

Otázka dne - Kdy?

Evropský parlament by snad měl směrnici projednat a schválit ještě před evropskými volbami, které se budou konat v květnu příštího roku. Bohužel, dnes se již dostáváme na hranu toho, co lze ve zbylém čase ještě doopravdy stihnout schválit. Pokud legislativní proces proběhne v pořádku a tento návrh se spíš podaří posílit, a nebude naopak výrazně oslaben, dostanou naše orgány do rukou nástroj jak tuto problematiku řešit. Tzn. do jisté míry vlastně bude záležet hlavně na nás, jak rychle a kvalitně směrnici implementujeme, potažmo pak na České obchodní inspekci, jak se ke konkrétním případům postaví a jak je bude trestat.

Na otázku, kdy se můžeme těšit na stejnou kvalitu potravin jako na Západě, není tak lehké odpovědět. Za sebe mohu říct, že udělám maximum pro to, aby návrh prošel v co nejsilnější variantě a co nejrychleji. Nicméně pokud nebude zvoleno dostatečné celoevropské řešení, měly by být státy střední a východní Evropy připraveny konečně reagovat vlastní národní legislativou...

Kateřina KONEČNÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 28 hlasů.

Kateřina KONEČNÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


janmakovicka
2018-04-29 18:56
Je v podstatě skandální, že se na Východě prodávají „stejné“
výrobky stejné značky a stejného výrobce v horší kvalitě .
Svědčí to o tom, jak se na nás na Západě dívají. Ještě horší
ale je, že to někteří našinci nechápou, jak je vidět z hodnocení
tohoto článku.
jhulka.cz
2018-04-28 01:40
"Kdy ? Není lehké odpovědět" - v tom případě pouze
populistický článek.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.