Dojde Balkán do Unie?

Za měsíc tomu bude pět let, kdy Chorvatsko jako zatím poslední stát rozšířilo řady členů Evropské unie. V roce následujícím, tedy 2014, pak předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker jasně deklaroval, že v příštích pěti letech k žádnému dalšímu vstupování nových zemí do EU nedojde.

Německo a Francie přibržďují

Výsledek vrcholné schůzky představitelů zemí Evropské unie, kteří se v minulém týdnu sešli v Sofii, napovídá, že avizovaný časový údaj bude nejen dodržen, ale zřejmě i značně překročen. Politici ze západoevropských zemí, v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou a prezidentem Emmanuelem Macronem, se totiž na rozdíl od politiků ze střední a východní Evropy k přijetí dalších členů postavili velmi zdrženlivě až odmítavě.

Po loňském přerušení s Tureckem tak jedinými zeměmi, se kterými se vedou přístupové hovory, zůstaly Srbsko a Černá Hora. Stejně jako kolem roku 2000 u nás, jsou nyní i u nich pečlivě sledovány zprávy o jejich pokroku vydávané Evropskou komisí, a stejně jako kdysi v našem případě, i nyní slouží jako země, se kterou jsou prováděna porovnávání, právě Turecko, které podalo oficiální žádost o členství v EU mimochodem již v roce 1987. V letošním dubnu pak Evropská komise dále vydala doporučení o zahájení přístupových jednání s Albánií a Makedonií. V jejich případě se však zatím jedná o běh na opravdu velmi dlouhou trať.

Historická spolupráce

Velmi často, když se mluví o Západním Balkánu, vytane mi v mysli Raněný Černohorec, krásný a zároveň pochmurný obraz od Jaroslava Čermáka, jehož právě pobyt v těchto končinách inspiroval k namalování řady významných děl. Ostatně nebyl jediným významným Čechem, který se ve druhé polovině 19. století, kdy se tamní státy pomalu začínaly osvobozovat zpoza turecké nadvlády, do těchto končin vydal. Například krátce po vzniku samostatného Bulharska zastával funkci tamního ministra školství známý český politik a historik Konstantin Jireček.

K zemím Západního Balkánu měl totiž náš národ dříve mnohem blíž, než si někteří z nás dnes uvědomují. A na rozdíl od některých jiných spojenectví ani nelze říci, že bychom spolupráce se zeměmi tohoto regionu někdy museli litovat. Klíčovou zemí v regionu bývalo a stále zůstává Srbsko. Blízkou spolupráci a ekonomickou aktivitu s touto zemí lze vysledovat od dob první republiky, pokračovala v dobách existence Jugoslávie, po jejím rozpadu pak následovala až do roku 2004 společná celní unie a i v nedávné době se několik našich firem podílelo na obří zakázce - modernizace tamních železničních koridorů.

Vyhlídka do budoucna

Momentálním pozitivním bodem je možnost volného pohybu obyvatel těchto zemí po EU, ovšem spousta dalších možností zůstává stále nevyužitá. Díky historicky dobrým vztahům pro nás vzniká v tomto regionu značný expanzní prostor, kde by se naše firmy mohly uplatnit technickou pomocí při řešení celé škály úkolů, které mají tyto země před sebou a na které, v rámci předvstupních programů, již mohou čerpat finance z předvstupních fondů.

Nejedná se však jen o ekonomickou stránku. Dalším rozšířením EU o státy z Balkánské oblasti by spíše došlo k posílení pozice zemí V4, pro které by měly představovat přirozeného spojence vůči velkým zemím Unie. Navíc v zemích Balkánu bylo tradičně silné levicové hnutí, v poslední době se sice tamní levicové strany též potýkají, stejně jako jinde v Evropě, s nástupem populistických stran často silně nacionalisticky zabarvených, kterými jsou zatlačovány do pozadí, stále však představují významné hráče na politické scéně. Vstupem těchto nových členů tedy lze počítat s posílením levicového křídla Unie.

To je však zatím hudbou budoucnosti - jako nejbližší možný termín přijetí bývá nejčastěji uváděn rok 2025. Do té doby budou obě kandidátské země silně tlačeny, bez ohledu na jejich tradice a národní zájmy, do podřizování své bezpečnostní a zahraniční politiky zájmům Unie a NATO. Loňský vstup Černé Hory do jeho struktur je toho jasným důkazem. Obraz Černé Hory tedy, stejně jako na Čermákově plátně, zůstává zatím spíše pochmurný.

Jaromír KOHLÍČEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 6 hlasů.

Jaromír KOHLÍČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2018-05-26 11:31
Slované by měli bezpodmínečně držet spolu. A EU , když už přijala
Řeky, by měla přijmout i Makedonce, Černohorce a Srby, aby nebyla
dvoudílná a Schengen nemuseli "hájit" nečlenové EU.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.