Stav po vykácení vzrostlých stromů kolem Lesního pramene.

Mariánské Lázně ztratily část své krásy

»Vítejte v Mariánských Lázních, ve městě uprostřed zeleně Slavkovského lesa«. Slogan na webových stránkách láká návštěvníky do světově proslulých západočeských lázní. Slunko akcelerovalo příjezd domácích i zahraničních hostů, kteří se těší nejen z lázeňských procedur a pitných kúr léčivých pramenů, ale také z okolní přírody. Mnozí jsou však překvapeni, ba zděšeni, jak vypadá kdysi stinné a půvabné místo okolo Lesního pramene.

Zde totiž bylo v listopadu loňského roku vykáceno mnoho vzrostlých stromů tvořících souvislý lesopark s bukovou alejí, a to zejména v třicetimetrovém pásu podél oplocení tamních hotelů. Na těžbu podle slov vedoucího odboru životního prostředí mariánskolázeňského magistrátu Pavla Nečase nebylo potřeba povolení, neb byla prováděna v souladu s lesním zákonem, avšak dle našeho zjištění v rozporu s územním plánem města.

Rozsah »řezu« majitele, Lesů České republiky, udivil městské zastupitelstvo i občany. »Ano, je tam holina,« potvrdil již před časem našemu listu zastupitel Mariánských Lázní Pavel Miklušák (KSČM). »A co bylo nejhorší, nikdo nepospíchal s úpravou, a to ani parkových cest spojujících hlavní kolonádu s pavilonem Lesního pramene. Ty byly postiženy při kácení bukové aleje a vývozu dřeva z plochy,« dodal s tím, že lidé si nepořádku a změny vzhledu tohoto místa nejen všimli, ale někteří dokonce zaplakali s otázkou, co se to jenom v Mariánských Lázních stalo… »Jiní nadávali nebo mávli opovržením rukou,« popsal stav, který znamenal pro mnohé místní patrioty vyložený šok.

Okolí oblíbené kavárny Ulrika, jen malý kousek od hlavní kolonády a přitom již na okraji Slavkovského lesa, je nyní neutěšené. »Byla-li jste někdy v místech, kde těžká technika vyváží dřevo z lesa, pak si umíte představit tu spoušť na lázeňských pěšinách, které v době kácení sloužily traktorům a nákladním autům. Nejhorší je, že ti, kteří stromy káceli, po sobě neuklidili, a to ani výtok Lesního pramene,« posteskl si Miklušák, který se společně s rodinnými příslušníky zapojil v sobotu 7. dubna v rámci celostátní akce Ukliďme Česko do úklidu pramene a jeho okolí. Vzali hrábě, koště, kolečko a další potřebné náčiní, a prostor kolem navštěvovaného a užívaného pramene se přece jen poněkud zkulturnil.

Zastupitelstvo požaduje

Z iniciativy Pavla Miklušáka a skupiny občanů, kteří mají stejný kritický náhled na zkázu lesoparku, přijalo městské zastupitelstvo 20. února usnesení zajistit do 30. března od Lesů ČR plán parkové úpravy tohoto území včetně rozpisu sadebního materiálu potřebného k obnově lesoparku s funkcí lázeňského parku. »Plán parkové úpravy konzultovat v radě města spolu s odborem životního prostředí, správou Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, a to před zahájením parkových úprav,« zní další část usnesení. Zastupitelstvo také stanovilo, aby plán výsadby respektoval funkci a tvar původní bukové aleje s použitím sazenic o průměru nejméně 16 cm a také ochranu půdy, pramenišť vod a obnovu cest, vodotečí, veřejného osvětlení, jakož i obnovu křovinného patra, tedy obnovu všeho, co bylo při kácení poškozeno. Aby do budoucna město mohlo ovlivňovat stav parku kolem Lesního pramene a ostatních parkových ploch, které nejsou ve vlastnictví města, usiluje nyní radnice o vhodnou směnu pozemku s Lesy ČR.

Zastupitelstvo města současně požádalo podnik LČR, aby ve zvýšené míře při hospodaření v lesích věnoval pozornost lázeňským funkcím lesů v okolí Mariánských Lázní a v případě plošného zásahu v lesích informoval vedení města. Chvályhodné v tomto případě je, že LČR vzaly usnesení zastupitelstva na vědomí a zatím slíbené plní bezezbytku, informoval nás Miklušák.

Původní mariánskolázeňská lesní idyla.

Proč se kácelo

Zbývá ještě otázka - proč to všechno? Rozhodnutí o takto masivním kácení vzniklo na základě stížnosti majitelky hotelu Helga, která se cítila ohrožená stromy v bezprostřední blízkosti, neboť při říjnovém orkánu se vyvrátily čtyři mohutné buky na oplocení hotelu a způsobily majetkovou škodu, vysvětlil vedoucí OŽP Nečas pro Televizi Karlovarska TV-K. »Stav bukového porostu je havarijní, kořenový systém stromů je narušen houbovými patogeny. Jelikož se jedná o zapojený porost, tak je nutno těžit stromy plošně.«

S vyjádřením vedoucího OŽP však nelze zcela souhlasit, ohradil se zastupitel Miklušák, neboť 29. října 2017 spadlo v celém lesoparku pouze sedm buků a ani jeden z nich nepoškodil plot hotelu Helga, jak lze doložit fotodokumentací z uvedeného dne. Tu má zastupitel k dispozici. Nakonec Nečas na únorovém jednání zastupitelstva uvedl, že plot hotelu byl poškozen při kácení houbou napadených buků.

200 let od založení

Slavnostní zahájení plné lázeňské sezóny se v Mariánských Lázních konalo tradičně druhý květnový víkend, letos 11. až 13. května. Slavná Zpívající fontána byla poprvé po zimním odpočinku spuštěna 30. dubna.

V rámci oslav si letos město připomíná, že uplynulo 200 let od vyhlášení »Mariánek« veřejným lázeňským místem. Součástí slavnosti bylo také svěcení pramenů. V programu víkendových oslav nechyběl ani slavnostní průvod v historických kostýmech, koncert Západočeského symfonického orchestru a další doprovodný program.

Mariánské Lázně dostaly své jméno v roce 1808 podle jednoho z léčivých pramenů, roku 1812 se staly samostatnou obcí a v roce 1818 byly výnosem vlády (vydaným vrchním purkrabím F. K. Libštejnským) uznány za veřejné lázeňské místo. Právě v duchu tohoto jubilea se neslo letošní slavnostní zahájení sezóny. Organizátorem akce bylo město prostřednictvím své dceřiné společnosti KIS Mariánské Lázně, s. r. o.

Má-li město zůstat v povědomí a také ve skutečnosti lázeňským městem, pak je to možné jen za předpokladu, že jeho součástí zůstanou zdravé lázeňské parky, výborné minerální vody a čistý vzduch. Takové Mariánské Lázně si při příležitosti dvousetletého výročí přejí Mariánskolázeňští i hosté města.

Monika HOŘENÍ

FOTO – Ludvík DIVIŠ a Pavel MIKLUŠÁK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 15 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.