Rozhovor Haló novin se senátorem Václavem Homolkou (KSČM)

Politikaření převažuje nad politikou, morálkou i selským rozumem

V Senátu jste moderoval veřejné slyšení k petici nazvané Za kvalitní podmínky pro vzdělávání. O jak velkou petici se jedná a na co v ní petenti poukazují?

Tato petice byla první tak zvanou velkou peticí doručenou do Senátu v letošním roce. Obsahovala 23 tisíc podpisů. Petice s více než deseti tisíci podpisy musí být projednána na plénu Senátu. Poukazuje se v ní na to, že volební programy politických stran, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně, zdůrazňují potřebu preferovat školství jako nejdůležitější podmínku dalšího rozvoje společnosti. Přitom ale slova mají daleko ke konkrétním krokům, kterými by se mělo přejít k naplňování rozvoje v oblasti školství. Jeho úroveň – od mateřských škol až po univerzity - nelze zvyšovat bez vytvoření podstatně lepších materiálních podmínek, a to i platových a mzdových. Proto v podtitulku petice mají petenti heslo »Konec levných učitelů a akademiků«. Samozřejmě jde o lepší financování školství jako celku a týká se i nepedagogických pracovníků.

Co je tedy cílem petice, o co petenti usilují? Jde jim jen o platy a mzdy?

Takový dojem jsem neměl. Petenti na základě dlouhodobých poznatků a zkušeností požadují, aby politické strany, které vytvoří vládní koalici, vždy potvrdily, že jednoznačně naplní sliby voličům, pokud jde o vzdělávání nastupující generace. Chtějí, aby vládní prohlášení jasně a jednoznačně obsahovala přehledná, časově uspořádaná a kontrolovatelná opatření, jak slibované cíle, včetně zajištění finančních prostředků, zabezpečit. Prostě už mají dost těch stále se opakujících slibů přidání na platy učitelů, a ti mají stále jen průměrný plat, jaký je ve společnosti. Přitom jenom slyší, »zase jim přidávají, jako by jim nestačily prázdniny«! Že se přidává na základu a zároveň ubírá z nadtarifních složek platu hlavně z odměn, a tak má učitel po přidání v kapse stejně, lidé nevědí. Měřitelným cílem petentů je určitě požadavek přiblížení se České republiky vyspělým zemím Evropské unie, kde výdaje na vzdělávání dosahují šest procent HDP. Jen pro srovnání, v ČR jsou to nyní necelá čtyři procenta.

V průběhu veřejného slyšení zazněly názory jak petentů, tak zástupců dotčených organizací a institucí. Ke kterým z nich se vy osobně přikláníte?

Veřejné slyšení se neslo spíše v duchu shody při řešení problémů, takže k nějakým přímo kontroverzním vystoupením přímo nedošlo. I když třeba zástupce spolku Pedagogické komory byl poměrně ve svých závěrech tvrdý a nekompromisní. Podle mne měl v několika případech pravdu, která prostě odrážela zkušenosti z praxe. Je zcela alarmující, že se naše školství dostalo do situace, kdy odchodem kvalifikovaných učitelů v důchodovém věku hrozí snížení celkové úrovně vzdělávání a pokud se nezlepší pracovní podmínky, ani vyšší platy aprobované učitele do škol nepřilákají. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sice plánuje do tří let zvýšit počet učitelů o deset procent, ale absolventi pedagogických fakult se pracovat do škol nehrnou. Moc dobře vědí, že by si vydělali jen zhruba 57 procent z průměrné výše vysokoškolsky vzdělaných lidí. Tak spíše hrozí, že se bude muset navyšovat přímá pedagogická činnost. Ministerstvo financí má určitou představu o navyšování platů a mezd, ale je to vždycky o procenta vůči předchozím létům, což se v podstatě daří, neboť se přidává všem. Dokud se jasně nestanoví přidání na 120–130 procent oproti průměru stávajícího roku, tak se nikam nepohneme. Kantořina se nestane atraktivnějším povoláním v konkurenci ostatních zaměstnání.

Jako bývalý učitel a nyní člen senátního výboru, který se zabývá mimo jiné i otázkou školství, určitě současnou situaci v resortu sledujete. Jak byste ji popsal?

Jedním slovem tristní. Opustili jsme naše osvědčené hodnoty a nové přístupy přijímáme jen ze Západu, přičemž jejich vliv se uplatňuje bez nějakých analýz, ověřování a vyhodnocování. Politikaření převažuje nad politikou, morálkou i selským rozumem. Školství je zahlceno byrokracií a administrativou. Učte s radostí a uspokojením, když přibývá nekázeň, šikana, kouření, alkohol a dokonce drogy. Ani nevím, jestli se ještě říká, že je to daň za demokracii. Možná to vidím víc černě než jiní, ale jsem z regionu, kde je nejvíce vyloučených lokalit, nejmenší úroveň vzdělanosti a stále nejvyšší nezaměstnanost.

Kde tedy vidíte největší slabiny školství a na co by se měl ministr zaměřit v první řadě?

Částečně jsem to již zmínil, není smysluplná koncepce, chybí jednotný přístup řízení, vázne financování, je nedostatečná příprava nových učitelů, také se zmenšuje prestiž povolání v konkurenci s ostatními a tak dále. Ministr to má a bude mít těžké. Musí se nějak vypořádat s problémy, které zdědil, například v letošním roce chybí na inkluzi a speciální školy 1,5 mld. korun, a vůbec peníze budou asi nejčastějším tématem. Byly by totiž do škol potřeba na zajištění podpůrného personálu, jako jsou sociální a speciální pedagogové, psychologové, asistenti, terapeuti, administrativní pracovníci… V první řadě si však ministr, ministerstvo a vláda musí určit, jakých hodnot chce při vzdělávání dosáhnout a kam má společnost ve svém rozvoji pokročit. Byl bych rád, kdyby se při tom dívali na všechny světové strany. Ministrovi školství bych doporučil, aby se věnoval závěrům uvedeným v usnesení, které budu doporučovat našemu senátnímu výboru a následně plénu Senátu ke schválení.

Po rezignaci Františka Čuby se vám rozpadl senátorský klub a vy jste se opět stal nezařazeným senátorem. Jak moc vás to omezuje v práci?

Samozřejmě ztráta výhody klubu v oblasti organizačního i finančního zajištění činnosti, jako je kolektivní příprava k návrhům zákonů, jejich koordinace při projednávání, zabezpečování různých akcí prostřednictvím tajemníka klubu a další, docela bolí. Zvlášť nyní několik měsíců před volbami. Musím se s tím vypořádat, z minulosti jsem na to zvyklý, ale to jsem nebyl stranicky osamělý. Po jednom rozhovoru v Haló novinách mi dokonce začínali přezdívat poslední mohykán. Především však vydařené květnové akce ukazují, že to půjde.

Na podzim se budete opět ucházet o hlasy voličů ve volbách do Senátu. Jak se připravujete na kampaň?

Dá se říci, že se připravuji průběžně po celé období trvání funkce senátora. V poslední době se více zaměřuji na informovanost občanů v mém volebním obvodu, kterým je okres Chomutov. V minulosti jsem nevěnoval potřebnou pozornost sociálním sítím a vsadil na kontaktní kampaň, což vyšlo. Dnešní situace ve společnosti je poněkud jiná, je třeba se jí přizpůsobit. Osobní kontaktní kampaň bude nadále stěžejní, protože při ní přijdu do styku s mnoha lidmi, jimž mohu ledacos sdělit a oni mně. Budu samozřejmě rozdávat různé materiály a předměty propagující mou osobu a zároveň stranu. K propagaci tentokrát využiju službu místní agentury hlavně v monitorování mé každodenní činnosti v práci i soukromí. Již se podařilo natočit několik krátkých videí a zveřejnit fotografie s popiskou. Současně běží objednávky na různé výrobky přizpůsobené volbám v mém regionu a konají se porady s volebním týmem. Také by se nemělo zapomínat, že ve stejném termínu proběhnou komunální volby a účelově je zapojit do kampaně.

V neděli jsem absolvoval školení kandidátů na senátora a musím touto cestou poděkovat Michalovi Havlíčkovi za skvělý výkon, kterým nás motivoval pro výkon této funkce. Věřím, že někteří mají reálnou šanci se do Senátu probojovat a držím palce. Mám domluveny články do novin, chystám soutěž, kdy výherce vezmu na návštěvu Senátu a další. Rovněž tento rozhovor doufám přispěje svým obsahem k dalšímu zviditelnění mé práce.

Blíží se prázdniny, a proto bych rád popřál nejenom pedagogickým pracovníkům, žákům a studentům, ale i jejich rodinám, aby si odpočinuli a nabrali síly do dalšího školního roku. Budou je potřebovat.

Jana DUBNIČKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.6, celkem 20 hlasů.

Jana DUBNIČKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


reich.mir.fan
2018-06-28 20:42
Titulek článku se plně vztahuje i na vrcholové politiky KSČM.Jak je
vidět tak soudruhu senátorovi se taky moc nechce opustit dobře
finančně zajištěnou trafiku.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.