Hus prý i dnes by musel před církevní soud

Na ‚euportálu‘ jsem si přečetl zajímavý článek. Stačí si ocitovat jeho název: Jan Hus objektivně a bez příkras. Byl to kacíř šířící bludy, nenávist, vraždy, zvěrstva a zkázu. Autor se jmenuje Radomír Malý a svůj článek vlastně napsal a publikoval již v roce 2013. Zřejmě v době boje o zdanění části tzv. církevních restitucí bylo třeba znovu letos 1. června nasadit tento ‚těžký kalibr‘. Co všechno nám Radomír Malý přes ‚euportál‘ vlastně vzkázal?

Ocitujme si několik z jeho myšlenek: Hus prý ‚použil obvyklé taktiky všech heretiků v dějinách, když se museli zodpovídat před církevní autoritou. Nejdřív popřel, že by učil bludy, když byl ale usvědčen, tak chtěl diskutovat, jako by ve věcech víry a mravů byla nějaká diskuse možná… Co jiného měli tedy dělat otcové kostnického sněmu, než jej odsoudit jako heretika… Husovi na koncilu dokázali z jeho spisů 30 bludných vět… Žádali po něm, aby odvolal… Když Hus… odmítal, bylo zřejmé, že si smrt na hranici sám přeje…‘ Vskutku, ‚sám přeje‘? Existuje někdo, kromě bláznů, aby si přál takovouto smrt? Co vlastně Hus odmítl odvolat? Například to, že ‚Písmo sv. je jediným pramenem víry, ačkoli katolická nauka mluví o dvou pramenech, tj. o Písmu a Tradici‘? Že církev není třeba poslouchat, že církev nemá Kristem ustanovenou hlavu, že světský představený ztrácí svůj úřad, pokud žije ve smrtelném hříchu, a poddaní mu mohou odmítnout poslušnost, atd. Jenže pan Malý ví, že kdyby Hus žil dnes, musel by se z těchto názorů zodpovídat před Kongregací pro nauku víry. A katolická věrouka, jak nám pan Malý tvrdí ‚je totiž neomylná a nadčasová‘. Pan Malý svou církev zná. Ví nejen ‚o její neomylnosti i o neomylnosti papeže‘, což si církev schválila v 19. století a dosud od tohoto nesmyslu neustoupila.

V čem bylo Husovo ‚smrtelné provinění‘? Život prelátů v jeho době nebyl vzorný, prodávaly se odpustky, dokonce za smrtelné hříchy. Mniši žili navýsost dobře, církev shromažďovala majetek a byla často daleko horším pánem, než světská šlechta a král. Hus nebyl jediný, který kritizoval. Asi jeho slova i slova dalších reformátorů mohla vyvolat určitá místní hnutí proti prelátům a klášterům či dokonce zabírání jejich jmění. Chudina mohla mřít hlady, preláti a mniši žili v dostatku, to bylo v pořádku? Tři mladí ‚vůdci‘ protiodpustkových akcí v Praze popravení na Staroměstské radnici, jichž se Hus zastal, byli přece ‚podle Malého, jen výtržníci‘. Nedivme se proto tehdejší nespokojenosti. Hus tedy jenom věci nazval správným jménem. Mimochodem šéf poslanců ODS Marek Benda před časem v jedné anketě vyjádřil na Husa podobný názor a to včetně jeho odsouzení.

Dnes jde katolické církvi o totéž, tedy o majetek. Jen není moderní někoho poslat na hranici. Ten, kdo na zmíněný majetek však chce sáhnout, je nesmiřitelný nepřítel. Proto i nyní by Jan Hus byl zmíněnou Kongregací, jak konstatuje autor Malý, zřejmě odsouzen.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 106 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2018-07-04 23:03
Vida, jak se pan Prchal dovede odvázat. Asi něco bude na tom, co si o
něm dávno myslím. Nevhodně vzdělaný, sebestředný primitiv. Ta
kavárenská společnost, k níž se tak hrdě hlásí, bude nejspíš jeho
„inspirační prostředí“. Samý budižkničemu.
pleningeri
2018-07-04 19:02
Tak nám to tady jaroslavprchal pěkně zaprděl. Pro mne,
"primitiva" je důležitější vlastníma rukama postavená
střecha nad hlavou než překlady které dosud leží v antikvariátu ...
jaroslavprchal
2018-07-04 12:16
joska.korinek - Víš ty co, Kořínku, zmindrákovanej a závistivej
křupan mě nerozhází. Piš si o mě, co chceš. Zůstane po mě několik
knížek a překladů, kterými jsem potěšil lidi. Mohlo jich být daleko
víc, kdybych mohl publikovat před rokem 1990. Až spadnou ty podělaný
baráky, co jsi postavil, zbyde po tobě akorát prd.
joska.korinek
2018-07-03 15:45
Prchale, už víckrát jsem vám napsal, že ničemu nerozumíte. Vidím,
že nerozumíte ani tomu, když vám to opakuji. A jak víte, že jsem v
životě neuspěl? Vy se poněkolikáte chlubíte, že jste koupil byt. To
je toho. Já koupil byt už v 62. roce, v 71. jsem pomáhal rodičům
stavět dům, ve kterém dnes bydlíme, sami s manželkou jsme postavili
chatu, vnukovi pomáhám stavět poblíž, abychom měli blízko k
pravnoučatům. A nedělám z toho vědu; to je přece u normálních lidí
normální. Je pravda, že jsem neuspěl v tom, v čem jsem chtěl. Proč
asi? Protože jsem nepochleboval u režimních pánů. Ale úspěšný jsem
byl ve všem, co jsem dělal. Ten „kus práce“, kterým se chlubíte,
bych chtěl vidět. A jak jste se postaral o penzi, to raději ani ne.
Stále víc mi připomínáte toho bývalého kolegu, o němž píši
výše. Jednou, když už jsem nemohl poslouchat ty jeho polistopadové
kritiky komunistů, jsem mu připomenul jeho VUML. Odbyl mě tím, že
přece když bojoval proti komunismu, tam musel poznávat jeho ideologii.
Tak to řekl: b o j o v a l . Přitom tehdy nebyl víc, než přikrčený
posera. – A proč nemám rád současný režim? Bojím se, že vám
podobní budižkničemové zakeťasí naši zemi cizákům i s mými zbytky
polí a lesů.
antal
2018-07-02 23:16
Nechcem sa púšťať do podrobností, neštudoval som ich, a hlavne ich
treba chápať v dobovom kontexte. Nuž, Husova rebélia zapadá do obdobia
prelomu od feudalizmu ku kapitalizmu, ktorý začal po r. 1368. Bolo to
obdobie veľkej krízy feudalizmu, po veľkých morových epidémiách,
vyľudnení, boju o pracovnú silu, teda aj nutnosti zmeniť pracovné,
výrobné, spoločenské vzťahy. Obdobie vojen, povstaní. Myslím, že tu
nešlo ani tak o presvedčenie, ale o sociálny kontext - cirkev bola
veľkým vlastníkom, súčasťou spoločenských, ekonomických procesov,
do veľkej miery diktovala spoločenské pravidlá a Hus vyžadoval zmeny v
jej metódach, pravidlách. Skôr by som teda podstatu tejto udalosti
hľadal viac v sociálnych ako náboženských súvislostiach. Bol to
jednoducho konflikt nového a starého systému, ktorý sa prejavil v
množstve vojen, povstaní, genocíd, obetí. /// Nuž a podobné to bolo
aj na začiatku utvárania socializmu v Československu, išlo o konflikt
starého a nového systému, socializmus nemal utvorenú vlastnú
sociálno-ekonomickú, výrobnú, kultúrnu, ideologickú základňu, bolo
potrebné aj silové riešenie akumulácie zdrojov na prestavbu
spoločnosti, takže autoritatívne riadenie spoločnosti bolo prirodzené.
Tak ako bolo prirodzené za niekoľko storočí utvárania kapitalizmu
(absolutizmus).
fronda
2018-07-02 22:41
jaroslavprchal: V komunistickém hnutí byly politické procesy skutečně
excesem. Naopak v kapitalismu vraždění lidí bylo a je normální, jenom
se nazve např. humanitární misí. --- Novotný měl pravdu, za
normalizace už bylo masa dost. Až to Svobodná Evropa musela začít
kritizovat "zleva", jako že je to nezdravé, zvířátka trpí
atd.
jaroslavprchal
2018-07-02 22:10
hajek.jiri51- Romanci pro křídlovku jsem viděl, ba i četl, ale jakou
má souvislost s Janem Husem byste mi musel vysvětlit. Hus mě vůbec
neirituje a už vůbec ho nedehonestuji. Uznávám ho, stejně jako
uznávám, ač hluboce nevěřící – křesťanské církve. Vzhledem k
tomu, že k nim ve světě hlásí dvě miliardy lidí, na nich nejspíš
něco bude. Není pravděpodobné, že by na Zemi bylo tolik hlupáků. To,
co jste nepochopil, je pohled na Jana Husa realistickýma očima. Jeho
postoj je obdivuhodný, ale pro dnešního člověka už je to všechno
trochu mimo. Pokud je ovšem pro vás zásadní otázka, zda je v hostii,
která se podává při přijímání, přítomen Ježíš Kristus osobně
nebo je to jen symbol, pak se omlouvám. Pro Jana Husa to zásadní
problém byl. Pro mne nikoliv, stejně jako je mi zcela jedno, zda je
papež zástupcem boha na zemi. Každá organizace má nějaká pravidla a
zejména komunisti by o tom mohli vyprávět. Že už své heretiky
neupalovali, ale „jen“ věšeli jsem zmínil. Můžu vás ubezpečit,
že jsem o Husovi přečetl co se dalo, včetně publikace M. Ransdorfa, a
to považuji za dost velkou oběť. Pokud vás tato problematika zajímá,
přečtěte si text, který kritizuje Kojzar, celý. A hlavně bych vám
doporučoval knihu Jana Evanbelisty Sedláka M. Jan Hus. Je sice z roku
1915 (tuším, že je ke stažení na internetu), ale odborníci ji
považují a to nejlepší, co o něm vyšlo. Byl byste překvapen, že
koncil Husovi nabízel celkem čestné vyhnutí se popravě, ale on to
odmítl. Možná byl blouznivec, možná ho k tomu dotlačil i jeho český
doprovod. A znovu musím zdůraznit, jaká je škoda, že se téměř
pomíjejí jeho zásluhy o český jazyk. Ty jsou, na rozdíl od
náboženských úvah a problematických zásahů do církevní politiky ve
službách Václava IV., trvalé. A družstva? Myšlenka to možná byla
dobrá, ale protože jsem neměl známého řezníka, tak jsme skoro
pořád stáli na slušné maso fronty. I prezident Novotný říkával
„souzi“, maso není, ale bude. Slyšel jsem to na 1. máje na vlastní
uši. On se toho nedožil, já ano.
hajek.jiri51
2018-07-02 16:26
Hus je faktor který se v dějinách českého národa promítl pouze
pozitivně. Určité "Čechy" to zjevně spíš irituje. Jako
nastavené zrcadlo Snad si i myslíte, že jednostrannou dehonestací na
tom něco změníte. Sotva. jen zdůrazňujete vlastní ubohost. Pane
Prchal, a jak jste dlouho nepřemýšlel? Nebo jste možná neviděl
Romanci pro křídlovku. Víc Vám nenapovím, ale poradím. Než něco
plácnete tak se zamyslete. A ještě něco. Nepiju. A bonus, pouze pro
Vás. Družstva byla správná věc , a to nejen z hlediska zemědělské
velkovýroby. Špatné bylo do nich někoho nutit. Družstevníci měli
pracovat na družstevním (jako třeba i moji příbuzní, taky
velkosedláci ale chytří), a sedláčtí hamouni zase na svém. Ovšem
sami. Bez děveček a chasníků. No a vidělo by se.
jaroslavprchal
2018-07-02 15:33
joska.korinek - co jste dokázal vy hňupe, že o mne pořád píšete jako
o pražském budižkničemu? Za mnou zůstal kus práce, koupil jsem si
byt, vychoval jsem dvě úspěšné děti a postaral jsem se o sebe na
penzi. A hlavně neskuhrám jako nějaký venkovský ňouma, který
neuspěl ani za jednoho režimu. Proč asi?
joska.korinek
2018-07-02 13:47
Harfo, že jste mě nazval totálním primitivem, na to jsem u vás
zvyklý, ale proč jste mě nedávno obdařil názvem „hraničář“, s
tím si nevím rady. Nejspíš vám dost šplouchá na maják. A to, že
jste, stejně jako ten Prchal, pražský budižkničemu, bych si vsadil i
poslední korunu.
joska.korinek
2018-07-01 18:42
Pane Harfo, zavalil jste nás údaji, které si dnes může stáhnout z
různých zdrojů kdo chce. Historie je pěkná věda, leč věřit? Čemu
z těch mnoha názorů. Mně stačí Jirásek. Sice je to taky výmysl, ale
hezký. Proto jsem nikdy neprojevil větší zájem o historické práce,
ba ani o běžný dějepis, proto studium historie, stejně jako filosofie
(o dnešních „vědních“ oborech ani nemluvě), považuji za něco,
čím se většinou zabývají chlubílkové a lidé, neschopní dělat
něco všeobecně užitečného. Mým nejoblíbenějším předmětem byla
matematika, zejména geometrie. I když i tam je prostor pro spory;
výsledek je prostě výsledek. – A Harfo, to co jsem napsal Prchalovi,
platí i o vás. A naopak.
jaroslavprchal
2018-07-01 17:21
fronda - Excesy, jak hezky říkáte popravám, a to i vlastních lidí,
jste sice uznali, ale za politiku jste zavírali a vyhazovali z práce
pořád. Někdo věří na pánaboha, někdo na socialismus. Oboje je
stejný blud.
jaroslavprchal
2018-07-01 17:17
hajek.jiri51 - Vy jste se Hájku musel v sobotu večer strašlivě ožrat.
Takový blábol jsem už dlouho nečetl.
fronda
2018-07-01 13:44
jaroslavprchal přiznává, jaké měl v době socialismu velké možnosti.
Nepřítel za studené války! Komunistické učení vůbec není
dogmatické. Uznali jsme excesy už v roce 56 a oběti 50. let se staly
prezidenty, Svoboda a Husák. Církve na svých bludech trvají po
staletí.
jaroslavprchal
2018-07-01 12:50
joska.korinek - Nevím pane Kořínku jaká máte životní kritéria, že
jsem pro vás vesničany pražský budižkničemu. My hoši, co spolu v
Praze chodíme do kavárny, se o venkovanech nebavíme vůbec. Protože
víme, že každý si žije tam, kde chce a jak chce. Školami, které jsem
vystudoval za komunistů se opravdu nechlubím, protože není čím. Už
ve druhém ročníku jsem zjistil, že učit historii podle komunistických
not by byl hluboký omyl. A když jsem během vojny učil rok na vojenské
akademii v Brně, zjistil jsem, že by mě to ani nebavilo. A tak všechno,
co umím, především jazyky, jsem se naučil sám a stálo mě to docela
dost peněz. Ale díky tomu jsem vždycky mohl dělat práci, která mě
bavila, a to i po revoluci. Koupil jsem si pěkný byt, trochu jsem
pocestoval po světě, dodnes cestuju i po republice a přivydělávám si
k penzi překládáním. Proč bych měl být zapšklý na režim? Víte,
každý si neseme svůj úděl. Já jsem komunistům nikdy nevěřil, proto
jsem neprožíval osmašedesátý rok, protože jsem věděl, že se jen
mezi sebou perou o koryta. A po listopadu? Každý mohl zbohatnout a
nemusel krást. Znám úředníky, kteří si otevřeli obchody nebo
hospody, novináře, který zbohatl na výrobě papírového nábytku apod.
Chtělo to jen odvahu. A ten můj strýc? Jeho jediná ideologie byly
čisté krávy a vypasení vepříci. Vadil komunistům, protože byl
šikovný a potřebovali zastrašit vesničany, kteří nechtěli do JZD.
Co vím, udělali to tak skoro v každé vesnici.
hajek.jiri51
2018-07-01 12:31
Pane Prchal. Vaše reakce 2018-06-30 16:34 je ve stylu - Celou noc mrzlo.
Mohl bych, v odpovědi začít třeba v Starém Římu a skončit v Sýrii.
A nemluvit při tom pochopitelně o komunistech. Ovšem bylo by to házení
hrachu na želví krunýř. Tak to zkuste třeba sám, a nemotejte se při
tom pořád dokola jako pes za vlastním ocasem.
joska.korinek
2018-07-01 10:23
Prchale, diskutovat s vámi je marnost. Na to, jak se pyšníte
vzděláním na školách režimu, jímž pohrdáte, projevujete značnou
nechápavost. Mne přece nemusíte přesvědčovat o tom, že před rokem
89 tady vládlo pokrytectví a lumpárna. To jsem zažil na vlastní
kůži. Jen říkám, že dnes je to horší. A také to poznávám na své
kůži. Že se máte vy dnes líp než tehdy neznamená, že je
poctivější režim. Vždyť v podstatě vládnou ti samí; jenom si
změnili zákony. – Vašeho strýce nezavřeli proto, že byl sedlák.
Vadil jim ideologicky. Možná i jinak, ale to bylo a bude vždycky. I
náš jeden příbuzný sedlák byl zavřený, takže o tom vím své. A
majetek, vložený naší rodinou do JZD nám neukradli „komunisti“,
ale za směšnou částku vyplatili podle zákona z roku 91
„demokraté“ (dost možná jedni a titiž), což se ukradení rovná.
– Pane Prchale, vy hlupák nejste, ale příliš chytrý také ne;
nejspíš vychytralý (stejně jako ten můj zmíněný kolega, jehož mi
připomínáte). My vesničané takovým říkáme „pražskej
budižkničemu“.
jaroslavprchal
2018-07-01 02:16
Když už se moje pozastavení nad tím, jak může představitel
komunistického hnutí kritizovat církev z násilí proti svému
příslušníkovi, když jeho organizace dělala totéž, zvrhlo v diskusi
o Husovi, budiž. Vždy mě pobaví, jak – kdykoliv přijde řeč na Jana
Husa, se náš bezvěrecký národ začne bít za jeho názory. Přitom Hus
byl jen a jen věřícím katolíkem a církevním reformátorem, žádným
bojovníkem za sociální spravedlnost. Na jedné straně brojil proti
bohatství a nemravnému životu církevních hodnostářů, na druhé se
spojil s králem Václavem IV., opilcem a nemravou, a podporoval v období
papežského schizmatu jeho směřování k jedné straně sporu. A také
spolu s ním zničil Karlovu univerzitu, kterou v důsledku Dekretu
kutnohorského opustila většina cizích profesorů a studentů. Sám
nežil chudě a prostě. Měl takové příjmy, že si mohl ročně koupit
v Praze pěkný dům, podle Františka Palackého se rád nechával zvát
na bohaté svatby a není vyloučeno, že měl poměr s manželkou majitele
Kozího Hrádku, na němž se ukrýval. Nehodným kněžím hrozil stejným
trestem, jaký sám nakonec paradoxně podstoupil – upálením. Můžeme
Jana Husa považovat za předchůdce reformace, ale bylo protestantství
takovým pokrokem oproti katolictví? Za vše citát z Martina
Luthera:„...děvka ďáblova, rozum, ta krásná běhna, přichází, a
chce být chytrá, myslí si, že to, co říká, pochází z Ducha
svatého; kdo nám pak pomůže? Ani právník či lékař, ani král či
císař. Neboť je to největší děvka, kterou ďábel má.“ Na závěr
- jak dalece jsou aktuální myšlenky, pro něž byl Hus viněn z hereze?
Nevíra v proměnu hostie, opovrhování vírou v neomylnost papežovu,
popírání mocností rozhřešení uděleného knězem hříšným,
zavrhování nepodmíněného poslušenství k světským představeným,
zavrhování zákazu manželství kněžského a nazývání odpustků
hříšnou simonií proti Duchu svatému? Jana Husa zneužíval kdekdo od
fašistů až po komunisty. Přitom jeho největší zásluha –
zdokonalení českého jazyka - se víceméně vypařila do
ztracena.
janmakovicka
2018-06-30 23:00
Zažil jsem v hodině náboženství (na základní škole v první
polovině let padesátých) katolického kněze který, na dotaz jedné
zvídavé žákyně ohledně Jana Husa, vysvětloval, že Hus byl kacíř.
Tedy nic nového pod Sluncem. Dr. Malý by byl jistě spokojen. Podstatné
ale dle mého názoru je, že společnost, která dělí své bližní na
heretiky, kacíře nebo bludaře a nechává je upalovat na hranici, je
zhovadilá.Je to především církev, která byla oporou tehdejší
totalitní společnosti a je to právě církev (a nikoliv Jan Hus) která
je odpovědná za násilí a stav tehdejší společnosti. Toto je mnohem
důležitější, než zkoumat zda Hus byl či nebyl kacíř. To je
interní problém církve
jaroslavprchal
2018-06-30 22:38
joska.korinek - Kořínku, mého strýce zavřeli jenom proto, že byl
sedlák. Celé generace jeho předků zvelebovaly statek, který komunisti
zabrali a zplundrovali. Strýc krátce po návratu z věření zemřel a
jeho synové po roce devadesát restituovali ruiny. Většina mých
profesorů z filozofické fakulty v Praze skončila v kotelnách a u lopat.
Pár šťastnějších emigrovalo Řada mých spolužáků dopadla
podobně. Filozofa Vítězslava Gardavského z Brna, jednoho z
nejchytřejších lidí, které jsem kdy poznal (např. kniha Bůh není
zcela mrtev, jestli vám to něco říká - vyšla po celém světě),
komunisti donutili učit na vojenské akademii, potom ho po nějakých
politických prohřešcích honili po bojových útvarech a nakonec po roce
1968 skončil jako traktorista v JZD. Člověk, který jezdil přednášet
po celém světě. Zemřel v roce 1978 v pětapadesáti letech a říct,
že ho komunisti uštvali je slabé slovo. Podobně bych mohl mluvit o
jiném filozofovi prof. Patočkovi, desítkách spisovatelů, tisících
odborníků, kteří šli od profese jenom proto, že nesouhlasili se
vstupem sovětských vojsk. A co popravení neviní lidé jako Heliodor
Pika, Milada Horáková a desítky dalších? Že jsou to kydy může
říct jen blbec, pane Kořínku.
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.