FOTO - Pixabay

Výstavba dálnic má být rychlejší a snadnější

Usnadnit a urychlit přípravu výstavby dopravní, energetické i komunikační infrastruktury má poslanecká iniciativa, kterou v pátek drtivou většinou schválila Sněmovna. Připravili ji zástupci všech klubů a tento krok označují za průlomový. Podpořilo ji 156 ze 160 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

Obsahuje seznam staveb, u nichž se má usnadnit vyvlastňování pozemků pomocí tzv. mezitímního rozhodnutí. Znamená to, že stavba by mohla začít a pokračovat nezávisle na sporu o výši náhrady za pozemek. Vyvlastnitel by po splnění podmínek požádal o toto rozhodnutí, úřad by v prvním kroku dovolil zahájit stavební práce a v druhém kroku by se řešil případný spor o výši náhrady. Poslanci původně navrhovali získávat pozemky pro tyto stavby předběžnou držbou, zaznívaly však obavy, že by to mohlo narazit u Ústavního soudu. Seznam obsažený v novele zahrnuje vybrané dálnice, silnice I. třídy, železnice, metro i nové oplocení pražského ruzyňského letiště.

Sněmovna nesouhlasila s požadavkem Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) a nevyřadila ze seznamu staveb plavební stupeň Přelouč ani plavební stupeň Děčín, jak chtěli Dana Balcarová (Piráti) a Jan Čižinský (KDU-ČSL). Balcarová vyjadřovala obavy, že plavební stupeň Děčín poničí tamní životní prostředí v okolí řeky, Jaroslav Foldyna (ČSSD) naopak poukazoval např. na to, kolik kamionů nahradí lodní doprava.

Podpory se dočkal návrh ústavně právního výboru, který do novely vkládá tzv. fikci souhlasu. Týkat se bude přípravy dopravních, energetických a dalších staveb, na něž se zákon o urychlení výstavby vztahuje. Pokud by úřad nevydal závazné stanovisko do 60 dnů, bralo by se to tak, že nemá námitek. Má donutit úřady, aby svá stanoviska vydávaly včas. To však nebude platit při vydávání závazných stanovisek při posuzování vlivů na životní prostředí, tj. při procesu EIA.

»Díky poslanecké iniciativě se podařilo urychlit dlouho blokované výstavby dálničních sítí v ČR. Jde o průlomový pokus, kdy se devět politických subjektů, tedy zástupci všech klubů ve Sněmovně, shodli na tom, že je to třeba a hledali cesty, jak to urychlit,« řekl po schválení Haló novinám jeden z předkladatelů novely, místopředseda poslanců KSČM Leo Luzar. Nejvíc připomínek bylo k části návrhu ohledně výčtového seznamu akcí, které by se měly podle tohoto zákona řešit. »Uplatňují se zde regionální zájmy, přesto zvítězil kompromis, že se soustředíme na stavby celostátního významu a vyzkoušíme na nich, zda tento model je aplikovatelný,« dodal Luzar.

Luzar: Senát by neměl do seznamu staveb vstupovat

Podle jeho slov by Senát neměl do seznamu vstupovat, dohoda je křehká, ale obava tu je. »Senát by nám to mohl vrátit s dalšími stavbami, nepředpokládám, že by senátoři napadli věcnou, ale spíš výčtovou část zákona,« řekl a dodal, že nezpochybňuje důležitost a aktuálnost staveb. Ale ty vybrané byly vybírány s ohledem na celorepublikový zájem hlavně silničních staveb a vysokorychlostní železnice, a pak s ohledem na časové hledisko – stavby, které mohou být realizovány do dvou let, do seznamu byly doplněny. Ostatní by se měly řešit klasickou cestou. Podle ministerstva dopravy se nyní staví 193 kilometrů dálnic a silnic I. tříd, dalších 147 kilometrů je připraveno k zahájení. V letech 2010 až 2013 spadl roční průměr nově zahajovaných staveb na čtyři z původních 30 kilometrů.

Poslanci schválili i návrh, který má usnadnit budování internetového připojení. U přípojek elektronických komunikací do 100 metrů se nebude vyžadovat územní rozhodnutí, územní souhlas ani kolaudační rozhodnutí. Nemá to však platit pro případy, kdy se bude vyžadovat EIA.

Poslanci na návrh Martina Kolovratníka (ANO) vložili do stavebního zákona ustanovení, které uvádí, pro jaký okruh staveb se nevyžaduje závazné stanovisko orgánu územního plánování. Půjde mj. o studny pro individuální zásobování vodou, stavby na zastavěných pozemcích rodinných domů související s bydlením nebo na zastavěných pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci. Stanovisko se nebude vyžadovat ani na některé vybrané stavby, u nichž se už podle současného stavebního zákona nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby.

Nyní předlohu dostane k posouzení Senát.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 11 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.