Emil Kulfánek (vpravo) a Josef Skála seznámili účastníky malého mítinku před Velvyslanectvím SRN s obsahem dopisu předaného přes ambasadora Angele Merkelové. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Vlastenci vyhlásili památný den vyhnání Čechů

Vlastenecké spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru vyhlásily 30. září památným dnem vyhnání Čechů z českého pohraničí. Rozhodly se tak postavit čelem vůči aktivitám německých a také některých českých »sudetoněmeckých« organizací, bezprostředním impulsem byly nedávné výroky německé kancléřky Angely Merkelové, které způsobily mezi českými vlastenci velké pobouření.

Ve Spolkové republice Německo je připomínám celosvětový Památný den vyhnání, kterým je všeobecně odsuzováno genocidium, etnické čistky apod., ale v Německu je tento den směrován termínově především k transferu bývalých obyvatel ČSR německé národnosti, kteří si v roce 1938 a 1939 sami a dobrovolně zrušili své občanství a stali se občany německé nacistické Říše, uvedl ve čtvrtek 28. června v podvečer před budovou Velvyslanectví SRN v Praze první místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu Emil Kulfánek. Nebyla to pouze ČSR, odkud byli občané třetí říše vysídleni do některé z okupačních zón poraženého Německa, odsun probíhal také z Polska, Francie, Nizozemska, Belgie, »ale je to pouze ČR, vůči níž jsou vedeny útoky sudetoněmeckých landsmanšaftů,« poznamenal Kulfánek. Na paměť vyhnaných 300 000 občanů z čs. území, z toho 200 000 Čechů, bude vlasteneckými spolky propříště připomínáno 30. září, kdy z ukradeného pohraničí v roce 1938 začali prchat lidé, často jen s nejnutnějšími věcmi.

Současně Kulfánek a někdejší místopředseda ÚV KSČM Josef Skála předali na půdě velvyslanectví německému ambasadorovi ostrý dopis určený kancléřce Merkelové a s velvyslancem krátce diskutovali. Velvyslanec slíbil dopis doručit adresátce.

Proti zlovolné »sudeťácké« lži

»Váš nedávný výrok o ‚vyhnání Němců‘, pro něž prý nebylo ‚ani morální, ani politické ospravedlnění‘, pobouřil miliony českých vlastenců. Za polehčující okolnost odmítají přijmout i jeho vnitropolitické pohnutky,« píše se v listě (celé znění níže). »Mocnostem, které tak rozhodly, si to vyčítat netroufáte. Váš výrok nadbíhající revanšistickým atavismům míří proti naší zemi. Česká veřejnost to právem chápe jako zbabělost.«

Signatáři dopisu, kterými je více než tucet vlasteneckých a demokratických organizací jako ČSBS, KČP, Společnost L. Svobody, VSA, Kruh občanů ČR vyhnaných z pohraničí aj., připomínají Merkelové, že vyhnány – aniž to mělo sebemenší morální i politické ospravedlnění – byly statisíce Čechů z pohraničí své vlastní země. »Tím více si i my, Češi, vážíme každého Němce, který dokázal nacistické zrůdnosti odmítnout. Ti z nich, kdo o to po osvobození stáli, zůstali našimi plnoprávnými spoluobčany,« připomíná dopis, který kancléřku vyzývá, aby se ve své zemi zasadila, podle příkladu v SRN trestné tzv. osvětimské lži, o přijetí zákona postihujícího »zlovolnou sudeťáckou lež« a aby SRN přistoupila k naplnění dalšího závazku, »úhradě reparací za gigantické škody způsobené naší zemi nacistickým Německem«. Německo již třicet let bohatne i z českých rukou a mozků a tím snáze je s to svůj dluh vyrovnat. Obdobné stanovisko projedná 30. června a 1. července národní sněm KČP zasedající ve Žďáru nad Sázavou.

Rozhořčení nad neomluvitelnými kancléřčinými výroky neskrývali na mítinku např. předsedkyně Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých Zdeňka Valouchová či Jiří Pešta, předseda Svazu vojenských veteránů ČR.

Vlastenecké fórum osloví politiky, aby se k jeho aktivitě připojili. Jak potvrdil Haló novinám místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar, komunističtí zákonodárci se budou stanoviskem fóra vážně zabývat.

(mh)

 


Paní

Angela Merkelová

Spolková kancléřka SRN

Berlín

V Praze dne 28. června 2018

 

Paní kancléřko,

 

Váš nedávný výrok o »vyhnání Němců«, pro něž prý nebylo »ani morální, ani politické ospravedlnění«, pobouřil miliony českých vlastenců. Za polehčující okolnost odmítají přijmout i jeho vnitropolitické pohnutky. Sílí-li proti Vaší imigrační politice odpor hlavně v Bavorsku, snaha čelit mu nadbíháním těm, koho protihitlerovská koalice vykázala z Československa hlavně do této spolkové země, je vrcholem politického nevkusu. Mocnostem, které tak rozhodly, si to vyčítat netroufáte. Váš výrok, nadbíhající revanšistickým atavismům, míří proti naší zemi. Česká veřejnost to právem chápe jako politickou zbabělost.

Vyhnány, aniž to mělo sebemenší »morální i politické ospravedlnění«, byly statisíce Čechů z pohraničí své vlastní země. Drtivá většina jejich německých spoluobčanů nacistické demagogii nejen podlehla, ale stala se i jejím fanatickým nástrojem. Tím více si i my, Češi, vážíme každého Němce, který dokázal nacistické zrůdnosti odmítnout. Ti z nich, kdo o to po osvobození stáli, zůstali našimi plnoprávnými spoluobčany. Transfer těch, komu se nacistický teror nijak nepříčil, byl i nejhumánnější variantou pro ně samotné.

»Osvětimská lež« je v SRN trestným činem. Za holokaust vyplatila značné odškodnění i Státu Izrael. »Konečné řešení«, plán obludné rasové genocidy, byl připraven i pro nás, Čechy. Naplno se měl realizovat až po válce, krutou daň si však stačil vybrat už v jejím průběhu. Chcete-li, paní kancléřko, vstoupit do dějin česko-německých vztahů světlým písmem, zasaďte se o přijetí zákona, postihujícího i zlovolnou »sudeťáckou lež«. A neváhejte přistoupit i k naplnění dalšího závazku, jejž uložily vítězné mocnosti – úhradě reparací za gigantické škody, způsobené naší zemi nacistickým Německem. »Důvody«, pro něž ji SRN odkládala, jsou ty tam už téměř třicet let. Německo v jejich průběhu bohatne i z českých rukou a mozků. Tím snáz je s to vyrovnat svůj dluh, jehož suma i morální a politické pozadí jsou mimo jakoukoli pochybnost.

To vnese do našich vzájemných vztahů klima, jaké si sousedské soužití zaslouží. Úlitby stereotypům, mrzačícím pravdu o největší tragédii dějin, do nich vnáší jen nové napětí.

Účastníci mítinku před sídlem Velvyslanectví SRN, zastupující více než tucet vlasteneckých a demokratických právnických osob České republiky, které vyhlašují 30. září Památným dnem vyhnání Čechů z českého pohraničí


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 86 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


svaty_vaclav
2018-06-30 17:43
Rudou armádou ve 2. sv. válce poražené Němce po roce 1945 nikdo z ČSR
nevyhnal, ale byli z ČSR po právu odsunuti po dohodě vítězných
mocností. Sudetští Němci škodili ČSR a českým lidem jak mohli,
postarali se s Hitlerem o rozpoutání 2. sv. války. Sudetští Němci za
2. sv. války byli horlivými pomahači Hitlera, v ČSR s chutí vraždili
a dopouštěli se zvěrstev na československém obyvatelstvu. Je o tom
dostatek historického materiálu. Toto by si měli obyvatelé Havlem
rozbitého Československa navždy pamatovat, protože je to vůči
Němcům neodpustitelné. Hitlera v roce 1938 do ČSR nikdo nezval, jen
sudetští Němci před 2. sv. válkou hulákali a hajlovali na
československých ulicích, že chtějí Hitlera a do Říše, a vraždili
Čechoslováky. Občané dnešního rozbitého Československa by si měli
vážit prezidenta Beneše, který se o humánní odsun Němců z
vítězného Československa zasloužil. Češi jsou humánní národ,
který nikdy nikomu nic neudělal. Jen díky Rudé armádě se mohli Češi
vyhnaní ze svých domovů sudetskými Němci vrátit zpět do
československého pohraničí po 2. sv. válce.
hajek.jiri51
2018-06-30 14:13
Mutti Angela se zase "vytáhla" a vybarvila! Co by na to asi
řekl "servilní" Vašek? Naplňují se prorocká slova
prezidenta Beneše a to s drzostí, některým Němcům vlastní. Na to
provedli nám i světu, byť máslo na hlavě mají i jiní, se nedá a
nesmí zapomenout. Byli za to po zásluze potrestáni. Dá se jen
pokračovat v jiném duchu. Ale zůstat ve střehu. Nebo to bude tak, že
se začneme omlouvat, potom podřizovat a nakonec se kát a prosit o
odpuštění? Toho bohdá nebude. I když nakročeno už máme.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.