Poslanci pěti stran navrhují korespondenční volbu

Občané ČR žijící trvale či dočasně v zahraničí by měli mít možnost volit také korespondenčně. Přesvědčeni jsou o tom zástupci TOP 09, STAN, KDU-ČSL, ODS a Pirátů. Korespondenční volba by se týkala těch, kdo pracují či studují, nebo jsou třeba jen na dovolené v době voleb v cizině. Vybírat by takto na dálku mohli poslance českého i evropského parlamentu a také hlavu státu.

Zástupci pěti stran, zastoupených ve Sněmovně, připravili v tomto duchu novelu volebního zákona pro volby do Poslanecké sněmovny, prezidenta republiky, a také do Evropského parlamentu – zde však s tou výjimkou, že volby do EP nebudou probíhat na zastupitelských úřadech.

Hlasování v zahraničí je možné při volbách do Sněmovny a při volbě prezidenta republiky ve volebních místnostech, které jsou zpravidla zřizovány na zastupitelských úřadech. Hlasování se tam mohou účastnit buď voliči, kteří byli na základě své žádosti zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, anebo ti, kteří se dostaví s voličským průkazem vystaveným příslušným obecním úřadem. Také zastupitelský úřad může voliči, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu, vydat na žádost voličský průkaz. »Možnost hlasovat v zahraničí pouze na zastupitelských úřadech byla kritizována zejména s ohledem na značné vzdálenosti pro voliče při cestě na zastupitelský úřad (např. v USA), kam se mnohdy musel volič dostavit dvakrát, a to při podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu a při samotném hlasování,« odůvodňují navrhovatelé svou iniciativu. Poukazují na to, že volit korespondenčně mohou lidé ve Spojených státech amerických, Kanadě nebo Austrálii a v těchto zemích je shodou okolností silné zastoupení našich zahraničních občanů. »O to méně je pro ně přijatelný stav českého volebního práva, který pro ně, bez možnosti korespondenční volby, vytváří faktické technické překážky účasti ve volbách,« tvrdí zástupci pěti opozičních stran s tím, že by schválením jejich návrhu došlo k rozšíření možnosti výkonu volebního práva.

V Evropské unii umožňuje svým občanům volit korespondenčně 24 zemí, např. SRN, Velká Británie, Itálie, Španělsko nebo Rakousko, ale i Estonsko, Litva, Slovinsko či Slovensko.

Grospič: K návrhu jsme velmi zdrženliví

KSČM se diskusi o této změně volebních zákonů podle místopředsedy svého ústředního výboru a předsedy sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislava Grospiče nebrání. »Nevidíme to však jako prioritní, spíš se na to díváme zdrženlivě. Zatím se ukazuje, že korespondenční volba přináší řadu problémů včetně možností i volebních podvodů a nejasností,« zdůraznil pro náš list Grospič. Příkladem jsou podle jeho slov třeba rakouské prezidentské volby, které se dokonce kvůli nejasnostem ohledně korespondenční volby musely opakovat. »Proto si myslíme, že není ani vhodné takovou věc tvořit jako poslaneckou novelu. Pokud by se o ní mělo diskutovat, měl by to být vládní návrh, provázaný s ostatními normami, které souvisí s volbami. A měla by se o tom vést opravdu široká diskuse napříč všemi politickými stranami,« dodal místopředseda ÚV KSČM.

Hlavním cílem této novely je podle předkladatelů umožnit zjednodušení hlasování nejen pro ERASMUS studenty, ale i pro pracovníky evropských a jiných institucí, kteří tráví více času v zahraničí. Navrhovaná úprava počítá s tím, že by zůstala zachovaná i možnost vydávání voličských průkazů pro hlasování v místech mimo volební okrsky, kde je volič veden ve zvláštním volebním seznamu. Stejně tak by byla zachovaná i možnost osobního hlasování ve volebních místnostech v ČR a na příslušných zastupitelských úřadech.

Volič by musel osobně požádat

Korespondenční hlasování by bylo podmíněno žádostí voliče o tento způsob hlasování, kterou musí adresovat zastupitelskému úřadu, kde je veden v seznamu voličů. Žádat o tento způsob hlasování by bylo možné osobně či písemně s úředně ověřeným podpisem voliče, prostřednictvím elektronického podpisu či v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Volič tak, bez ohledu na formu volby, by musel předložit tytéž dokumenty (občanský průkaz či pas). Zastupitelský úřad by voliči předal osobně nebo do vlastních rukou zaslal hlasovací lístky a volič by pak vybraný, popř. upravený hlasovací lístek zaslal na adresu zastupitelského úřadu již předepsanou na doručovací obálce. Zastupitelský úřad by zajistil předání doručených obálek zvláštní okrskové volební komisi.

Spolu s hlasovacími lístky, úřední a doručovací obálkou by volič obdržel identifikační lístek, který obsahuje předem vyplněné údaje o volebním obvodu nebo volebním kraji a voličem vyplněné údaje, které jsou nezbytné k jeho identifikaci zvláštní okrskovou volební komisí. Na lístku by volič svým podpisem pod předtištěným prohlášením potvrdil, že hlasuje osobně a v den hlasování je občanem ČR. Informaci o způsobu korespondenčního hlasování by dostal letákem. Celý proces korespondenčního hlasování novela volebního zákona upravuje podle jejích tvůrců tak, aby byly zachovány základní principy volebního práva, především princip tajnosti a rovnosti hlasování.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 25 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.