Hledání hodnot

V souvislosti s hledáním nových možností rozvoje lidské společnosti po rozpadu bipolárního světa si pod diktaturou návratu brutálního kapitalismu mnozí bohužel málo uvědomujeme, že změna výrobních vztahů založená na likvidaci společenského vlastnictví výrobních prostředků má i svou stinnou stránku v devalvaci až destrukci mravních a etických hodnot. Možná větší, než by se na letmý pohled z vnějšku zdálo.

Kapitalismus s sebou přináší jako neoddělitelnou součást sobectví, individualismus, závist, nacionalismus, brutalitu a xenofobii. Dochází i k dalšímu zajímavému jevu s potenciálně nebezpečnými a nepředvídatelnými důsledky. Jde o odklon od tradičního náboženství a hledání »nových duchovních jistot«. Mnozí lidé zklamaní pádem socialismu spolu s lidmi zhnusenými morálkou a přetvářkou kapitalismu, doplnění o potomky »revoltujících« po vzoru mladých stoupenců Herberta Marcuse či Jeana Sartra hledají i nyní něco, co by jim dalo vizi, vrátilo důvěru, umožnilo nejen uplatnění ve společnosti, ale poskytlo i vnitřní existenciální prostor.

Někteří nalézají uspokojení v »třetí cestě«, jiní v návratu ke kořenům marxismu, další pak v orientálních náboženstvích a nejrůznějších sektách. Možná to někomu přijde jako hledání zajímavého dobrodružství, dočasný duchovní odpočinek od strastí reálného kapitalistického žití. Nicméně řada příkladů svědčí o tom, že propadání kultu orientálních a východních náboženství může mít přenosem do našich civilizačních prostor velmi negativní důsledky. Zejména, přicházejí-li k nám do Evropy masivní migrací spoléhající na neuváženou a škodlivou toleranci západních kultur. Nebezpečí, v daném příkladě představené explozí islámu. Co asi měla na mysli jedna nedávná ministryně výrokem, jak ji obohatil pobyt v prostředí buddhismu či poznávání zenu?

Jeden z dožívajících senátorů před několika dny v České televizi pronesl »kouzelnou« sentenci na téma migrace. Překvapil »myšlenkou«, že nebezpečí islámu přeceňujeme, neboť naši muslimové jsou tolerantní, je jich možná jen dvacet tisíc a militantních z nich je desetina. A to je prý mnohem méně než militantních komunistů. Otevřená náruč migrantům je prý projevem tolerance, vyspělé kultury, solidarity a soucitu. Mravním a kulturním obohacením. Opravdu je »pražská kavárna« názoru, že je naší morální povinností ulehčovat život běžencům, stále častěji utíkajícím ne před válkou, ale za vidinou snadného života z dávek, které jim »Evropa« jako kolektivní kolonizátor údajně dluží. Je to morální a etické například ve světle charitativních sbírek, jimiž mnozí naši nemocní musí získávat prostředky na potřebné léky a operace i tam, kde péči našich lékařů cizinci pokládají za samozřejmost?

Ladislav ŠAFRÁNEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.8, celkem 41 hlasů.

Ladislav ŠAFRÁNEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2018-08-09 10:31
Opravdu 2000 potenciálních teroristů, prozatím, není žádná hrozba.
Pokud ovšem neodpálí bombu přímo pod zadkem pana senátora. To by
potom bylo, přinejmenším, ohrožení globální demokracie! Byť po
zásluze.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.