Smysl pro čest a spravedlnost

První zářijový týden se ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny vrátí k projednávání návrhu zákona poslanců KSČM o zdanění finančních náhrad církvím a náboženským společnostem. Již jsou k dispozici stanoviska některých právnických fakult v České republice. Na rozdíl od finančního výboru se v ústavněprávním výboru rozhořela vášnivá diskuse o smyslu a podstatě tzv. církevních restitucí. Nelze předvídat konečný výsledek projednávání tohoto návrhu zákona v tomto výboru. Stojí ale za to připomenout si v této souvislosti slova pana kardinála Duky, který před nedávnem řekl, že prý i v komunistické straně jsou lidé, kteří mají smysl pro čest a spravedlnost.

Pan kardinál tak s rozšafností církevního preláta velkoryse některým komunistům přiřkl čest a smysl pro spravedlnost. Nevím, zda si toho máme vážit, či zda spíš není namístě se pousmát nad tím, jak katolická církev všemi prostředky hledá cesty zabránit jakémukoliv zpochybnění tzv. církevních restitucí. Koho pochvalou pan kardinál myslí a neměl by své varování rozšířit i například na současné členy vlády? Zřejmě ty, kteří nechtěli či nechtějí sáhnout na církevní majetek. Jenže ve vládě se ujal názor, že je třeba přezkoumat oprávněnost církevních požadavků. To je především pro katolickou církev nesmírně nebezpečné. Nárokovaný majetek je totiž, alespoň podle katolické církve, řádně nabytý, vlastnická práva nezpochybnitelná, byť ne vždy jsou doložitelná, a ten, kdo na něj sáhne, se vlastně dopouští svatokrádeže. Je velice dobře známou skutečností, že majetek, který dostala katolická církev zpět od dua Nečas-Kalousek, jí z velké části nepatřil. Měla jej jen propůjčen v držbě a správě. To ale vůbec nevadí. Slova propůjčen, držba a správa se přece v církevním jazyce dají vykládat jako nezpochybnitelné vlastnické právo. Byl jiný vlastník? Stát? Ale stát, vždyť se to říká již od listopadu 1989, je špatný hospodář. A církev si o sobě myslí, že dobrým hospodářem je. To dokázala od dob třicetileté války, kdy se postarala o majetek protestantských církví, českých bratří a »zvelebovala a zvelebovala«. Pak sice přišel Josef II., leccos jí vzal, ale jeho nástupce zas dával a dával.

Sice po vzniku republiky Masaryk nebyl církevnímu majetku nakloněn, ale i to mohlo být po jeho smrti srovnáno, pozemková reforma se zde zabrzdila. Přišly roky 1947 a 1948, nastala druhá etapa pozemkové reformy, její realizace ponejvíce spadla do období po únoru 1948. To se hodilo v argumentaci, vyjádřeno slovy dnešních elit - »komunisté sebrali všechno«, pravda se zásadně nezkoumá. Církev katolická přestala mít velký majetek a tím i moc. To byl těžký přečin. Proto ta nenávist ke komunistům. Ukázalo se, že církevním hodnostářům šlo spíš o moc světskou než duchovní útěchu. Pan Duka nemusí mluvit o cti. Jeho dominikánský řád stavěl v minulosti do čela církevních soudů totiž právě dominikány. Byli jimi i autoři Kladiva na čarodějnice, byli jimi i Velcí inkvizitoři. A těm, které odsoudili na hranici, byl sebrán majetek. Část z něho si přivlastnila církev. Také ten – jde přece o dávnou minulost – jistě patří i do tzv. církevních restitucí.

A tak, ať přemýšlím, jak přemýšlím, přece jen smysl pro spravedlnost a čest mají komunisté větší než preláti pana Duky. Nicméně další kolo boje o tzv. církevní majetek bude stejně dramatické jako ta předchozí.

Stanislav GROSPIČ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 51 hlasů.

Stanislav GROSPIČ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2018-08-09 23:41
Bude potřeba restituovat národní majetek k roku 1989.
hajek.jiri51
2018-08-09 22:11
Každý má své plusy i mínusy. Jenže u jedněch se zdůrazňují jen ty
plusy a u druhých naopak. Čistého vína, tak jako v tomto článku, se
na stránkách mainstreamu naleje málokdy. Pokud vůbec. Mainstream je na
tom v tomto směru uboze. Mnohem hůř, než na tom byl kdysi. Tehdy snad
něco zamlčoval, dnes bezostyšně a účelově lže. Poplaten době a
pudu sebezáchovy.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.