Ilustrační FOTO - Pixabay

Léčbu závislostí lidé odkládají

V posledních letech roste věk těch, kteří nastupují do léčby drogové závislosti.

Vyplývá to ze zprávy Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2017, která využívá data z Národního registru uživatelů drog. Třetina léčených byli alkoholici, po čtyřech procentech uživatelé tabáku a patologičtí hráči, ostatní užívali nelegální drogy. Nejčastější z nich byla stimulancia, zejména pervitin, následovaly konopné látky a opiáty, nejvíc heroin.

»Stejně jako v předchozích letech zaznamenáváme v populaci léčených uživatelů drog postupné navyšování průměrného věku,« uvádějí statistici už ve zprávě z roku 2016. V roce 2015 byl průměrně 34,6 roku, u mužů 35,9 roku a u žen 34,4 roku. Poprvé nastoupili do léčby průměrně muži v 32,7 letech, ženy v 31 letech.

Loni byl průměrný věk z hlášených programů 36,1 roku. U mužů to bylo 36,5 roku a u žen 35,3 roku. Ti, kdo se začínají léčit poprvé, měli průměrně necelých 34 let. Žen byla mezi léčenými v roce 2017 třetina, mezi prvožadateli o léčbu 34 procent. Stejný podíl byl už před dvěma lety. V mladších věkových skupinách byl podíl žen vyšší, nejvyšší mezi patnácti- až devatenáctiletými.

U pijáků alkoholu byl průměrný věk 44,2 roku, závislých na tabáku 34 roků a u patologických hráčů 34,8 roku. U ostatních závislostí to bylo průměrně 31,1 roku, pervitin užívali průměrně třicetiletí, opioidy šestatřicetiletí a konopí šestadvacetiletí.

Mezi alkoholiky bylo 32 procent žen, mezi uživateli tabáku 39 procent a mezi patologickými hráči sedm procent. Mezi uživateli nelegálních drog jich bylo asi 34 procent, mezi prvožadateli 36 procent. Naopak hypnotika a sedativa užívala více než polovina žen.

Injekčně si aplikovali drogy zejména uživatelé pervitinu a opioidů, bylo jich přibližně dvě třetiny. Třetina pervitin šňupala, ústy užívala opioidy necelá čtvrtina. Zkušenost se sdíleném injekčních jehel měla v posledním roce necelá desetina narkomanů, 18 procent někdy v minulosti.

Sdílením jehel riskují nakažení žloutenkou nebo HIV. V roce 2016 tvořili injekční uživatelé 60 procent nových případů žloutenky typu C, u typu A asi 15 procent a B asi 12 procent. U infekce HIV převažuje přenos sexuální cestou, nákaza injekcí byla předloni zjištěna jen u sedmi lidí. Od roku 1985 je to asi 3,6 procenta všech nakažených.

(ng)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 2 hlasy.

(ng)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.