Reklama

Obce na Hodonínsku chtějí o vodě jednat s Babišem

Představitelé obcí na Hodonínsku pozvou ministra životního prostředí Richarda Brabce a premiéra Andreje Babiše (oba ANO) k jednání o těžbě štěrkopísku v oblasti. Podle obcí těžba, k níž ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko, ohrožuje zásoby podzemní vody.

Petici proti těžbě podepsalo 11 000 lidí. Těžba by podle odpůrců mohla ohrozit zdroj pitné vody s názvem Bzenec-komplex na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje, který je pátým největším v zemi a zásobuje 140 000 obyvatel Hodonínska, Břeclavska i části Kroměřížska. V případě souhlasu s těžbou se chtějí obce bránit soudně.

S obsahem petice se ztotožňuje stínová ministryně životního prostředí KSČM Marie Pěnčíková. »V dnešní době, kdy řešíme každodenní problémy s vodou, kdy se obáváme, které další obce zůstanou bez zásob pitné vody, kdy prostě už není prostor pro plýtvání vodou, je to jistě záslužný čin,« řekla našemu listu.

MŽP letos v květnu potvrdilo souhlasné stanovisko, které umožňuje těžbu štěrkopísku. Rozhodlo tak navzdory odporu obcí v regionu a Jihomoravského kraje, jehož hygienici varovali, že zdroj pitné vody může být kvůli těžbě v ohrožení a může nenávratně zaniknout. Hygienici Zlínského kraje vydali souhlasné stanovisko, protože podle jejich zástupce Vladimíra Možíška posuzovali pouze hlučnost a prašnost těžby, nikoli její hrozbu pro vodní zdroj. Senátoři se při projednávání petice nad postupem státní správy a souhlasnými stanovisky některých úřadů pozastavovali. »Je potřeba, aby se názoru petentů věnovala maximální pozornost. Pokud vodu jednou ztratí, těžko ji budou získávat z jiných zdrojů,« řekl předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).

»Úctyhodný« důvod pro ohrožení zásoby pitné vody

Pěnčíková připomněla, že záměr předpokládá roční těžbu 200 000 tun štěrkopísku v novém dobývacím prostoru o rozloze 50 ha, z toho plocha pro těžbu má být cca 30 ha. »Celá plocha záměru těžby je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV kvartér Moravy a také vnějšího ochranného pásma II. stupně tohoto nenahraditelného jímacího území Bzenec komplex. Jižní část tohoto komplexu nemůže být z důvodu kontaminace podzemních vod alifatickými chlorovanými uhlovodíky využívána, a i to je důvod k obavám. Špatné zkušenosti z minula jsou prostě zářným příkladem,« vysvětlila Pěnčíková. Pozastavila se také nad důvodem těžby, což má být očekávaná poptávka po štěrkopísku. »To je jistě úctyhodný důvod k tomu, ohrozit zásoby pitné vody,« dodala stínová ministryně.

Celý proces se podle ní táhne už 12 let a investor, protože několikrát byl jeho záměr neprůchodný přes stanovisko EIA, upravoval podmínky a snižoval požadavky, až v roce 2014 MŽP, které by, jak zdůraznila Pěnčíková, mělo stát na straně ochrany vodních zdrojů a životního prostředí obecně, vydalo kladné stanovisko a otevřelo tím bránu k těžbě. Obce ještě jednou žádají ministerstvo o přezkum. Proč by jim mělo vyhovět? »Důvod je nasnadě: 140 tisíc obyvatel, kteří jsou na této vodě závislí, 140 tisíc lidí, kteří se bojí, že za pár let i ten zbytek pitné vody bude také kontaminovaný, 140 tisíc lidí, kteří mají prostě právo mít jistotu, že tady nejde jen o příjem z těžby štěrkopísku,« vysvětlila Pěnčíková.

KSČM jde o zachování zdrojů pitné vody

Zdůraznila, že zástupci KSČM, kterým jde o zachování zdrojů pitné vody, souhlasí s požadavky obcí a obyvatel. A i když se jen málokdy shodnou se senátními závěry, tentokrát prý musí souhlasit s usnesením Senátu, tak jak mu to doporučil jeho výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Ten konstatuje, že jímací území podzemní vody Bzenec je nenahraditelným a v rámci ČR strategickým zdrojem kvalitní pitné vody a že zajištění zásobování pitnou vodou je prioritním veřejným zájmem ochrany veřejného zdraví. Horní komora jednomyslně doporučila přezkoumat povolovacím úřadům rizika těžby štěrkopísku a jejich dopad na podzemní vody.

(jad)

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 8 hlasů.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.