Aktuálně o »vyhnání« a skutečném vyhnání

28. srpna 1938 se v Holanech u České Lípy konala největší česko-německá demonstrace proti fašismu a válce. Ke 30 tisícům účastníků promluvil i Bohumír Šmeral.

Tento týden k tomuto datu proběhla před nabitým kulturním domem v Holanech panelová diskuse s českými a německými politiky a historiky. Na téma Pravdou o »vyhnání« proti dnešní »straně války« se u mikrofonu střídali čeští komunisté Jaromír Kohlíček a Josef Skála, němečtí antifašisté David Noack (Die Linke) a August Ballin (DKP) i známá aktivistka Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jelena Vičanová. Připomněli, že to byl mnichovský diktát, který z českého pohraničí vyhnal přes 300 tisíc Čechů. Přes sto českých vlastenců padlo za oběť henleinovského teroru už před 30. zářím 1938. Nacistická represe a genocida zahubila na 360 tisíc Čechoslováků. Hitlerovo konečné řešení (Endlösung) jich plánovalo vyhubit miliony.

Tématem živé debaty však bylo hlavně vše, co nejtragičtější kapitolu našich dějin mění ve stále aktuálnější poselství. To je i jádrem společné česko-německé výzvy, v níž se mj. uvádí:

»Před každým německým antifašistou se skláníme s obdivem. Většina Němců v ČSR však přijala roli Hitlerovy ‚páté kolony‘. Mnozí se podíleli i na nacistických zločinech. O jejich transferu rozhodly mocnosti, vedoucí antihitlerovskou koalici. Svádět ho na Čechy je zbabělá poťouchlost. Právě tzv. Benešovy dekrety rozhodnutí spojenců z Postupimi zmírnily a umožnily řadě Němců v Československé republice zůstat. Sudetoněmecké spolky, zaměňující oběti a viníky, nejsou partnerem pro české ani německé demokraty. Tím víc jedny i druhé pobouřilo, když se o ‚vyhnání postrádajícím oprávnění‘ nechala slyšet Angela Merkelová. Mítink před velvyslanectvím SRN vyzval kancléřku k přijetí zákona, stíhajícího ‚sudeťáckou lež‘, tak jako tu ‚osvětimskou‘. Dopis, předaný německému velvyslanci, ji informuje i o Památném dni vyhnání Čechů z českého pohraničí. Pro vlastence a antifašisty se jím stává datum mnichovské potupy. Oč širší podporu najdou obě iniciativy i v zahraničí, tím víc to posílí hráz proti dnešní ‚straně války‘.«

Zbraně se kupí i dnes

Výzva míří i k jiné z otázek, kolem nichž běží stále ostřejší spor: »Režim totalitního teroru rozdrtil především Sovětský svaz. Právě před branami Ruska se kupí zbraně i dnes. Reprízu dává i demagogie, jíž se to ‚zdůvodňuje‘. Rusko démonizuje ‚obrazy nepřítele‘. Jejich odpůrce ostouzí jako ‚agenty Moskvy‘. Zpět je i pravý cíl mnichovanské politiky – podpora teroristické chátry, mající odvést špinavou práci za ‚liberální elity‘. Sponzorují ji jak na Ukrajině i v jiných zemích podél ruských hranic, tak proti Sýrii a dalším překážkám hegemonie imperialismu. Agrese za ‚změnu režimů‘ lemuje série válečných zločinů. Rodí humanitární pohromy a migrační vlny, nevídané od porážky fašismu. Je to hra s ohněm. V jaderné éře hrozí apokalypsou. Dusí evropskou suverenitu i prosperitu. Svázat ruce má hlavně silám, mířícím z civilizačních pastí kapitalismu.«

Vyslyšet hlas, jenž zazněl z Holan česky i německy, zdůraznili účastníci úterního setkání: »Nejděsivější ze všech válek se dalo stále předejít. Mnichovskou zradou dostala zelenou. Po 80 letech vysílá poselství, naléhavější než kdy dřív. Tím obludněji se cenzuruje a falšuje. Tím rozhodnější boj třeba svést o vše, co vzkazuje doopravdy. Prohnat jím uličkou hanby dnešní ‚stranu války‘ i všechny její poskoky. Ti, kdo jim vidí do karet, už prohrát nesmí«.

Česko-německá výzva, přijatá jednomyslně v Holanech, bude adresována protiválečným, antifašistickým silám napříč celým evropským kontinentem.

(za)

FOTO – Václav VĚTROVEC


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.8, celkem 91 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2018-08-31 19:42
A jak "elegantně" to v mainstreamu "zapadne". Zeman se
vyjádřil o "blbounech nejapných" absolutně správně. Zdá se
že, bohužel, jsou mezi novináři v přesile.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.