Rozhovor Haló novin s vedoucím kandidátem KSČM pro volby do Zastupitelstva statutárního města Pardubice Václavem Snopkem

Chceme, aby Pardubice byly místem pro kvalitní žití

Vedete komunisty do boje o město Pardubice, jste lídrem 39členné kandidátky KSČM. Co vaše město podle vás nejvíc potřebuje? Jaké jsou jeho největší problémy?

Město Pardubice hlavně potřebuje »osvícené« vedení a jasnou vizi. Život se neodehrává ve čtyřletých cyklech. Enormní nárůst dopravy je snad problémem každé obce, Pardubice nevyjímaje. Mnoho let usilujeme o vybudování obchvatů města, místních komunikací, přístavu apod. Město nerealizuje projekty, jež jsou v jeho silách, například propojku v ulici Pod Břízkami, Kyjevská, výstavbu městských parkovacích domů apod. Není snad občana, který by si nepřál rozvoj města a zkvalitňování života v obci.

Zejména v posledních letech dochází k dramatickému obratu v oblasti bydlení. Bytová výstavba je v rukou developerů a ceny za nové nemovitosti jsou tak vysoké, že se vlastní bydlení stává nedostupným i pro středně příjmové vrstvy občanů. Dnes město dostihují chyby z minulých let, kdy byl trend překotně privatizovat, a hlavně se peníze z privatizace bytů nevracely zpět do bydlení. Obdobný vývoj je i v nájemním bydlení v soukromém sektoru. Nájmy nezřídka přesahují cenu 150 korun za metr čtvereční. Naléhavou potřebou je i rozšíření kapacit domovů důchodců a dalších sociálních zařízení zřizovaných městem.

A jak právě tyto věci chcete pomoci řešit? Ostatně – jak si dosud vedla KSČM v pardubickém zastupitelstvu?

Chceme vytvořit jasná pravidla pro bydlení a zároveň využívat zbylé byty v majetku města pro lidi se zdravotním postižením a pro startovací bydlení mladých lidí s cenově dostupným nájemním bydlením. Spoléháme na to, že se probudí i stát a nastaví dotační politiku na podporu bydlení. Budeme usilovat o výstavbu městských nájemních bytových domů především pro mladé rodiny, seniory a sociálně slabé. Navrátíme městu funkci garanta projektů realizovaných městem v oblasti bytové politiky. Zastupitelé za KSČM dlouhodobě patří k těm, kteří jsou řádně a odborně připraveni na jednání a řešení problémů, patří k respektované opozici. Nejsme pouhými kritiky, ale aktivně předkládáme svá řešení a návrhy. Zodpovědně pracují také naši zástupci v komisích a výborech města.

Co byste chtěl vyzvednout z vašeho volebního programu především, a proč?

KSČM Pardubice dlouhodobě pracuje s jistou vizí rozvoje města, citlivě reaguje na potřeby občanů, náš program není populistický a není ani o stavbě »pomníčků«. Příkladem může být např. v sociální a zdravotní oblasti zaměření na ochranu zájmů sociálně slabých a sociálně ohrožených občanů. Odmítáme uplatňování tržních mechanismů, a to i ve zdravotnictví. V oblasti dopravy a životního prostředí trvale slaďujeme požadavky rozvoje a životního prostředí, dobudování obchvatů, výstavbu cyklostezek, cenové zvýhodňování žáků a seniorů v MHD apod. Dlouhodobě usilujeme o větší zapojování občanů do rozhodování o svém městě například formou místních referend. Je to tedy komplexní program postihující všechny oblasti života města a jeho občanů, ten lze celý nalézt na našich webových stránkách.

Jste krajským i městským zastupitelem, nyní zastáváte funkci předsedy finančního výboru. Je to tak?

Propojení práce pro město a kraj přináší synergický efekt. Na úrovni kraje jsem pracoval ve funkci předsedy kontrolního výboru a na úrovni města jsem osm let zastával pozici předsedy komise dopravy a poslední dvě funkční období vykonávám funkci předsedy finančního výboru města.

Dvakrát jste byl poslancem Sněmovny, kde jste působil v hospodářském a kontrolním výboru. Jak můžete svých zkušeností využít ve městě i v kraji?

Je to především získání širšího nadhledu a vědomostí přesahujících rámec města či kraje, které se zákonitě promítají i při rozhodování v orgánech kraje i města. To znamenalo nepřetržitě se vzdělávat ve všech oblastech.

A naopak – co vám dala práce v městském a v krajském zastupitelstvu pro práci Sněmovny?

Zkušenosti z komunální a krajské politiky pro mě byly velmi cenné při rozhodování v Poslanecké sněmovně. Město i kraj tvořily zpětnou vazbu k posuzování kvality a obsahu přijímaných zákonů. Práce pro město i kraj bezprostředně ukazuje na dopady a někdy i malou promyšlenost obsahu některých zákonů. Trendem současných zákonodárců, ale i centrálních orgánů správy, je přenášení úkolů a povinností na nižší složky státní správy a samosprávy. Módní je kritizovat nárůst úředníků, ale málokdo si promítne, jaké úkoly a povinnosti se na ně neustále nabalují.

Jak podle vás dosud pracovala Rada města Pardubice?

Rada města Pardubice byla složena z volebních uskupení ANO, ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL. Přístup k řízení města v letech 2014 až 2018 byl více pragmatický než v minulosti. Náš volební program byl dříve terčem posměchu a kritických poznámek z ostatních volebních stran pro jeho věcnou náplň a komplexnost. Dnes se všechna volební uskupení se svým programovým pojetím přiblížila našemu věcnému obsahu bez výrazných politických proklamací. Jedna věc je programové prohlášení a druhá věc je realizace. Ze sedmdesáti procent je dokonce programová shoda.

Rozcházíme se například v otázce rozprodávání majetku města, v posuzování toho, co je zbytný a nezbytný majetek. KSČM byla pro zastavení prodeje městských bytů, bytových domů a nebytových prostor, neboť chceme ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb s využitím městského majetku. Jeden z bodů ke zlepšení života ve městě byla z pohledu rady podpora investičních projektů vedoucí ke zlepšení dopravního napojení pomocí místních komunikací. Po celé čtyři roky musíme doslova bojovat o uhájení těchto projektů.

Málo výrazně se podařilo modernizovat sportovní areály. Je třeba objektivně říci, že se město potýká s financováním sportu, což má příčinu i v problematickém dotování ze strany státu. Jistý pokus byl vytvořen i pro pravidla pro startovací a sociální bydlení ve městě, ale jedná se spíše o »bouři ve sklenici vody«, a to vzhledem k nedostatečnému počtu bytů ve vlastnictví města.

Kdo jsou vašimi hlavními protivníky ve městě Pardubice? Uhájíte svou dosavadní pozici? A co považujete za volební úspěch?

V komunální politice je největší rivalita před volbami. Zpravidla nejostřejší rétoriku užívají nezkušení a začínající politici. Po dvou až třech zasedáních zastupitelstva zpravidla zjistí, že město a jeho správa je o konkrétních řešeních, a ne o heslech.

Chceme uhájit svou pozici mezi 17 kandidujícími politickými subjekty. Rádi bychom svůj vliv v zastupitelstvu posílili. Na druhou stranu, kdo nechce vyhrát, nemá soutěžit…

Co byste chtěl v příštích letech v Pardubicích změnit především?

Připravit takový územní plán, který bude rozvojový, zajistí potřeby města i pro budoucnost, zajistí kvalitní a spokojený život občanů. Bez zásadních změn v dopravě, bydlení, podmínek pro sport, kulturu a vzdělávání to však určitě nepůjde. I proto jsme si zvolili volební heslo: Pardubice – město pro život všech generací. Ne nadarmo se desítky let nazývají Pardubice městem sportu a kultury, my bychom byli rádi, aby trvale bylo město místem pro kvalitní žití.

Pardubice symbolizují mj. chemičky, pivovar, hokej, Velká pardubická, Zlatá přilba, ve zdejší Tesle se zrodil radar Tamara, a patří k nim samozřejmě i perník… Na co jste nejvíce pyšný?

A nezapomínejte na SEMTEX… Přestože jsem patriotem města, vidím jeho klady i zápory. Jsem pyšný na to, že se podařilo zachovat nejen tradiční sporty ve městě, které zmiňujete, také kulturu, ale i to, co je velice cenné - vzdělanost. Podařilo se překonat problémy s nezaměstnaností, a to i přesto, že průměrná mzda v našem kraji je dlouhodobě jednou z nejnižších v rámci České republiky. Kvituji to, že se v našem městě našli pokračovatelé v rámci elektrotechnického, chemického a potravinářského průmyslu, protože tyto obory patří v našem městě k tradičním. Jsem hrdý na to, že se znovu podařil nastartovat ekonomický růst mezinárodního letiště Pardubice po vybudování nového terminálu.

Co městu oproti minulosti chybí a na co jste naopak za poslední roky nejvíce hrdí? Předpokládám, že rivalita mezi Pardubicemi a Hradcem Králové zmizela poté, co se Pardubice staly krajským městem. Je to tak?

V minulosti se Pardubice dynamicky rozvíjely, a to nejen rozlohou, ale také počtem obyvatel. V současné době se počet obyvatel zastavil na čísle okolo 90 tisíc, bohužel však nedochází k přirozenému růstu, jenž je potřebný k dalšímu rozvoji města.

Pardubice vs. Hradec? Mnozí partneři spolu po rozvodu vycházejí lépe než v době manželství. Spolupráce se rozvíjí například v oblasti evropských investic. Jistá rivalita však přetrvává ve sportu. V posledních letech se znovu obnovila vzájemná hokejová derby poté, co Hradec Králové koupil pro své město extraligu ledního hokeje…

Marie KUDRNOVSKÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 12 hlasů.

Marie KUDRNOVSKÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.