Demokracie ano, či ne?!

Možná, že už jsem někde něco podobného prezentoval, ale občas se některé věci musí připomenout. Jednou z nich je deziluze, že žijeme v parlamentní demokracii. Já osobně tuto deziluzi odmítám, protože si podstatu demokracie představuji úplně jinak.

Podle mne je skutečná demokracie založena na principu vzájemného uznání. Rovněž pak je založena na garanci rovnosti lidských práv pro všechny stejně. A rozhodně stát je povinován být garantem tohoto principu, jeho spravedlivého a důsledného naplňování. Zde nestačí mít demokratická práva jen na papíře, ale především mít reálnou možnost uplatnit tato práva ve vlastním životě. Zdroj demokracie je založen na principech morálních hodnot, úctě k životu a lidské důstojnosti. Jádrem morálních hodnot je i naše společenské svědomí.

Měřítkem demokracie je osobní a společenská odpovědnost. Hranice skutečné demokracie určují co nejširší souvislosti, blízkost pravdy a zcela jasně vykreslený status společenské i naší osobní svobody. Ten je určen většinovou společností na základě jejích potřeb. Formu morálních hodnot zase určuje kulturní a morální vyspělost. A když k tomu přidáme odvahu a uvědomělost ve smyslu toho, že k osobním zájmům klademe důraz na zájem společnosti, jsme teprve u opravdových morálních hodnot. Mohli bychom hovořit také o tom, že jsme pak opravdu blízko skutečné demokracii.

Ale žijeme v systému, který má zdroj v amorálních principech a jen si na demokracii hraje. Ve skutečnosti je to nejpřijatelnější model tvrdé diktatury pod názvem demokracie. Lidé se cítí svobodní a vůbec netuší, že volit sice mohou demokraticky, ale jen v určitém vymezeném politickém prostoru, který si podle svých vlastních amorálních pravidel a podmínek řídí elita, která nemá žádnou odpovědnost. Většinou hodnoty tohoto systému jsou zase založeny na systémových metodách, jako je konfrontace, chudoba a její kriminalizace, korupce, konzum a spekulativní mamon, včetně efektivního zisku. Máme-li něco změnit, musíme hledat jinou alternativní a hlavně morálně jinou cestu. Nevím jak vy, ale já mám jednoznačně vybráno. Je to cesta nového socialismu.

Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 29 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2018-09-14 14:54
Výborně, pane Blaško. Jen by bylo třeba, aby se toho chytil někdo v
Parlamentu a rozpoutal o tom kampaň. Už brzy po Listopadu jsem v
různých listech psal, že je třeba přesně definovat termín
„demokracie“, neboť to není jen vláda lidu, nebo svobodná vůle
dělat si každý co chce, ale setsakra tvrdá a přísná řehole,
ukládající zejména respekt k potřebám všech ostatních. Nikdo se
těmito náměty nezabýval. Ani v HaNo, kde jsem to také už několikrát
nanesl. Ona by to totiž byla „makačka“.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.