Západonilská horečka v ČR

V Halo novinách byl 6. 9. 2018 otištěn článek »Západonilskou horečkou letos žádný Čech neonemocněl«. Západonilská horečka je virové onemocnění, jehož původcem je virus označený West Nile virus. Vyskytuje se původně v Africe, v posledních letech se rozšířil do tropů Jižní Ameriky a Asie i do jižní Evropy, kde počet onemocnění tímto virem vzrůstá. Podle uvedených údajů Státního zdravotního ústavu bylo tam letos zaznamenáno335 případů, z toho 17 smrtelných, v předcházejících letech jen od pěti do 45 všech případů. Reservoáry – hostiteli tohoto viru jsou ptáci, v Evropě tažní ptáci, přenašeči na člověka komáři druhů sajících na ptácích i na savcích. U pětiny nakažených osob proběhne onemocnění zjevně a projevuje se hlavně horečkou, nevolností a bolestí hlavy.

V článku je uveden údaj SZÚ, podle něhož byl v ČR prokázán pouze jeden pravděpodobný případ s místním přenosem v roce 2013 a dvě onemocnění v roce 2007 s nakažením na Kypru a v Tanzanií. O tomto onemocnění zveřejnila zprávu též televize (ČT) 6. 9. 2018.

První případ onemocnění západonilskou horečkou s místním přenosem byl však zaznamenán podstatně dříve a je uveden v knize akademika Bohumíra Rosického a spolupracovníků Lékařská entomologie a životní prostředí, vydané nakladatelstvím Academia Praha v r. 1989 (437 stran). Na str. 190 je tam uvedeno: »Bodáním komárů … může dojít k přenesení původců nemocí na člověka. K nákaze stačí i jednorázové přespání. Dokladem toho je případ pracovníka výzkumu, který v jižních Čechách přenocoval v červenci na hrázi rybníka, kde byl vystaven hojnému bodání komáry u nás většinou vzácného druhu Coquilletidia richardii. Po 14 dnech u něho propuklo onemocnění s převážně neurovegetativními příznaky (pro něž byl hospitalizován), trvající dva měsíce. V jeho krvi byly zjištěny protilátky proti viru West Nile, který byl později u nás izolován.«

K tomuto případu chci dodat stručné upřesnění, protože jsem byl oním pracovníkem výzkumu. Pracoval jsem v arachnoentomologickém oddělení (tj. výzkumu cizopasných členovců) Parasitologického ústavu ČSAV v Praze a zabýval se výzkumem komárů. K mému nakažení sáním komárů došlo v roce 1964 u rybníka Rožmberka. Byl jsem hospitalizován ve Vojenské nemocnici, kde byl v mé krvi zjištěn vysoký obsah (titr) protilátek proti viru West Nile.

Na území Československa je dosud známo 52 druhů komárů (v Eurasii více než 200, v celém světě více než 3000 druhů komárů). V posledních 15 letech byly u nás nově zjištěny 4 jihoevropské druhy komárů. Nový výskyt jižních druhů byl zjištěn i u dalších skupin živočichů a je důkazem oteplování podnebí. Stoupá proto i nebezpečí zavlečení dosud se nevyskytujících onemocnění. Je třeba více dbát na ochranu před možným onemocněním různými způsoby zavlékanými nebezpečnými nákazami.

Jan MINÁŘ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 1 hlas.

Jan MINÁŘ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.