Rozhovor Haló novin s prvním místopředsedou ÚV KSČM Petrem Šimůnkem

Půjde spíše o řešení místních problémů

Další volby jsou před námi. Oficiální zahájení volební kampaně začalo ve Svojšicích. Jak se na ně vlastně komunisté připravovali ještě před oficiálním zahájením kampaně?

Příprava voleb začala mnohem dříve, více než půl roku předtím. Nejdůležitější je vždy výběr kandidátů, kteří naši stranu ve volbách reprezentují. Na okresních konferencích byli navrhováni kandidáti do Senátu, většinu z nich schválil Ústřední výbor KSČM již v dubnu, jen v několika okresech vybírali kandidáta o něco déle. V květnu se Výkonný výbor ÚV KSČM zabýval také stavem přípravy komunálních kandidátek na základě předběžných informací z okresních výborů a znovu projednal aktualizovanou informaci v červenci, těsně před podáním kandidátních listin.

Mezitím volební štáb strany připravoval ve spolupráci s odborníky teze volebních programů, základní grafiku na volby, manuály a vzory k podávání kandidátních listin a jiné potřebné věci. Zejména obecní volby se od ostatních dost liší i po technické stránce, takže jsme jako vždy poskytovali řadu konzultací. Po schválení kandidátů se do přípravy volebních materiálů zapojili i oni sami. V době, kdy byla ve Svojšicích oficiálně zahájena kampaň, byla tato předběžná příprava již dávno ukončena. Řada našich kandidátů do Senátu i kandidátů do zastupitelstev ale začala vést vlastní kampaň již dříve, někteří už od jara letošního roku.

Kolik nabízí KSČM volebních kandidátek?

Statistika uvádí, že máme kandidátní listiny v 1079 obcích, ale protože naši členové kandidují i na jiných kandidátkách – většinou nezávislých – ve skutečnosti kandidujeme v 1206 obcích. Přesto opět došlo k určitému poklesu, který se ale dlouhodobě projevuje u většiny stran, zatímco narůstá počet nezávislých kandidátních listin. V počtu kandidujících za stranu jsme druzí za KDU-ČSL, která nás letos v počtu kandidujících cca o čtyři procenta předběhla. Za KSČM kandiduje 15 292 kandidátů. Všechny ostatní strany mají řádově o tisíce kandidátů méně.

Jsou na nich také mladí?

Na našich kandidátních listinách do obecních zastupitelstev jsou pochopitelně i mladí lidé, ale s jejich celkovým počtem v řadě obcí nejsme spokojeni. Ve věku do 35 let za nás celkově kandiduje 1180 kandidátů. I když obecně mají mladí menší zájem o kandidaturu a o politiku vůbec, musíme do budoucna udělat mnohem víc pro to, abychom takové našli. Je to důležité, aby se zajistila kontinuita práce levicově smýšlejících zastupitelů v obcích. Hlavní práce při tom spočívá na okresních výborech strany a já dobře vím, že to vůbec není jednoduché. Nejde jen o to, je ke kandidatuře přesvědčit. Mladým kandidátům je nutné nabídnout i přední místa na kandidátní listině, abychom je co nejvíce motivovali. A to někdy naráží na obavy místních, kteří o pořadí rozhodují – obávají se jejich nezkušenosti. Ale jak jinak se to mohou naučit a zkušenosti získat? I sociologové varují, že pokud se nám nepodaří zvýšit počet mladších kandidátů, dostaneme se při obecních volbách brzy na nižší počty, které má většina ostatních stran.

Jak je to s programy, kde se s nimi lze seznámit?

Volební programy pro jednotlivé obce jsou většinou zveřejněny na webových stránkách OV KSČM a také budou rozdávány či rozneseny do domácností přímo v daných obcích. Totéž se týká kandidátů do Senátu. Řada kandidátů své programové přístupy prezentuje i na vlastních webových stránkách či na sociálních sítích.

Půjde především o celostátní, nebo převážně místní témata?

Pokud jde o volby do zastupitelstev, půjde zcela logicky spíše o řešení místních problémů, i když některé z nich mají i celostátní význam, ať už jde třeba o hospodaření s vodou a převedení správy vodovodů do rukou domácích vlastníků, především obcí a krajů, prosazování státní podpory obecní a družstevní výstavby bytů s cílem snížit tímto konkurenčním tlakem neadekvátně rostoucí ceny nájemního bydlení, odmítání dalšího rozprodávání veřejného majetku, prosazování veřejné dopravy zdarma nebo alespoň za nižší cenu ve větších městech, kde se automobilová doprava nejvíce podílí na znečištění ovzduší atd.

Naši kandidáti do Senátu se věnují i otázkám celoevropské bezpečnosti, i v návaznosti na problémy s migrací, prosazují zvyšování mezd odpovídající růstu zisků, usilují o to, aby se současný ekonomický růst promítl i do života lidí, kteří zdaleka nedosahují oficiálně deklarovaných průměrných příjmů aj.

Jak dále bude pokračovat volební kampaň KSČM?

V září odstartovala intenzívnější kontaktní kampaň, která bude pokračovat až do voleb. Neděláme většinou velké akce typu mítinků, o ty už nemají občané moc zájem. Jde spíše o petiční a diskusní stánky, kde si lidé mohou promluvit přímo s kandidáty, a o různé akce pro občany (třeba pro děti). Řadu materiálů dostanou občané i poštou.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.6, celkem 7 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.