Rozhovor Haló novin s Petrem Braným, vedoucím kandidátem KSČM v Českých Budějovicích

Svěřte Budějovice tomu, kdo jim rozumí

Co vás přivedlo do politiky?

Měl jsem rád svou ráznou babičku. Učila mě, že osobní potíže nesmějí bránit v tom, aby člověk pomáhal ostatním. Sama opravdu neprožila lehký život. Pracovala jako služka, vařila u sedláka nebo uklízela na nádražní ubytovně. Považoval jsem tehdy za samozřejmé, že je členkou komunistické strany, protože vždycky myslela i na druhé. Hodně mě to ovlivnilo, když jsem se jako mladý voják rozhodoval vstoupit do KSČ, abych mohl měnit to, co jsem považoval za potřebné. A když se mě pokusili po roce 1989 dostat do izolace, nedal jsem se. Jak bych taky mohl, když na sídlišti Máj v Českých Budějovicích, kde jsem bydlel, někteří lidé navrhovali zastavit dostavbu podle projektu. Byli zmateni výroky Václava Havla o králíkárnách. Pryč s nimi! Mysleli si, že se místo nich postaví krásné rezidence, kde budou i při svých nízkých příjmech pohodlně žít. Nedovedli si představit, že jednou bude taková králíkárna stát někde i miliony a lidé se kvůli bydlení v ní budou zadlužovat téměř na celý život. Naštěstí, i s mým přispěním, zvítězil zdravý rozum a hurá akce »zabránit dostavbě sídliště« neprošla.

Jste zkušeným politikem na celostátní i komunální úrovni, jak vám poznatky z práce poslance i zastupitele mohou v případě zvolení pomoci při prosazování volebního programu KSČM v Českých Budějovicích?

Je důležité vědět, jaké kompetence má stát, kraj a město. Kam se obrátit, když potřebujete řešit určitou věc. Hlavně při získávání finančních zdrojů na investice se tak lze vyhnout stavění vzdušných zámků, které ve volebních programech sice hezky vypadají, ale první větřík neúspěchu je odvane. Více než osm let jsem ve Sněmovně působil jako předseda podvýboru pro územní rozpočty a fondy EU. Seznámil jsem se tak i s řadou úředníků na ministerstvech. Ministři se střídali, oni zůstávali. Proč nepřipustit, že i pro komunálního politika je důležité vědět, který úředník chce opravdu městům a obcím pomáhat a který si hlídá jen svou pozici. Totéž ostatně platí i u politiků. Někteří se umně recyklovali, ale nikoli do vyšší kvality. Při prosazování volebního programu tedy jde i o hledání spojenců, kteří nemají na očích sobecké klapky, ale opravdu myslí na to, jak by se České Budějovice mohly rozvíjet, aby se v nich lidem lépe žilo.

Podařilo se vám se znalostí komunální politiky ve Sněmovně něco prosadit, co by prospělo městům a obcím, nebo naopak zabránit tomu, co by je poškodilo?

Právě ve zmíněném podvýboru bylo takových příležitostí hned několik. Nejvíc nás trápila administrativní náročnost žádostí o dotace z fondů EU a snažili jsme se ji snižovat. Prosadil jsem změny v rozpočtovém určení daní, tedy v podílu, který získávají z daní obce a města na svou činnost. Tato novela přinesla posílení rozpočtů zejména malých obcí. Nikdy asi nezapomenu na dramatické jednání podvýboru - dokonce za účasti tehdejšího premiéra - k návrhu ODS, aby se finanční prostředky na platy učitelů rozdělovaly podle průměrných platů v jednotlivých krajích. Jeden pravicový poslanec tento nápad hájil slovy, že za co pracuje učitel na Šumavě, za to v Praze nesežene ani školníka. Kdyby tento návrh prošel, znamenalo by to ovšem snížení úrovně výuky v chudších regionech, především v pohraničí. Děti si ale přece zaslouží dobré vzdělání kdekoli. Pravice navrhovala zrušit platové tarify. Prý může starosta či hejtman přihodit peníze z rozpočtu obce nebo kraje na zvýšení platů tak, aby učitelé neodcházeli jinam. Nejsem zastáncem toho, aby se v tak závažné otázce pro budoucnost dětí i celého státu spoléhalo na nějakého osvíceného politika. Návrh i díky ostré kritice KSČM neprošel, ale myslím, že je potřeba připomenout, co je pravice schopna vymyslet, když se cítí silná.

Co všechno patří k vaší současné funkci zastupitele města České Budějovice?

Pracuji v dopravní komisi Rady města. Je pravda, že třeba ve srovnání s Hradcem Králové máme poloviční území, ale je dost zahuštěné. Dopravní zácpy jsou tady na denním pořádku a zejména v létě přivádí zacpaný průjezd městem k zoufalství řidiče směřující na jih za sluncem a koupáním v moři. Po takovém zážitku většinou ani nechtějí město později navštívit, což je určitě škoda. Krásných památek se zajímavými příběhy by u nás našli hodně. Obchvat Českých Budějovic stále chybí. Spoléhali jsme se na dálnici, ale ukázalo se, že je to na dlouhé lokte. České Budějovice také trápí nedostatek mostů, což bychom chtěli napravit. Když se stane nehoda, způsobí kolaps dopravy, kterou není kam odklonit. Obyvatelé města si stěžují na nedostatek parkovacích míst. Tak vedení města začalo zavádět parkovací zóny jako v Praze. KSČM chce ale v příštím volebním období napravit situaci, že lidé dojíždějící za prací houfně odstavují auta tam, kde zóna není, takže místní pak nemají kde zaparkovat. KSČM má proto ve volebním programu bod, že regulace dopravy nesmí probíhat na úkor jiné městské části.

Sdělovací prostředky často vytvářejí dojem, že zastupitelé zvolení za město do orgánů společností jsou tam pouze formálně. Jste v některém a opravdu si to na zasedáních jen »odsedíte«?

Jsem dva a půl roku v dozorčí radě Tepláren České Budějovice, a. s. Kdybych na jednáních chytal lelky, tak to by se mi občané pěkně poděkovali. Za hlavní cíl jsem si určil to, aby se nezvedaly ceny tepla pro domácnosti. Což se daří. Podílel jsem se na vypracování projektu, podle něhož by část dodávek tepla přicházela z Jaderné elektrárny Temelín, což by mohlo cenu i snížit. Nyní máme do konce roku smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ a doufám, že brzo dojde k jejímu podpisu. Do konce roku 2023 by pak měl být tento systém spuštěn. Pokud vše půjde dobře, smlouva by dodávky tepla zaručila na 25 let. Teplárna by ovšem byla dále v provozu. Předně je třeba zajistit v létě dodávky teplé vody a také se připravit na vykrytí výpadku dodávek z JETE, kdyby čidla spustila poplach. Takže počítáme s tím, že z jaderné elektrárny bychom pokryli zhruba 1/3 spotřeby. Pro městský rozpočet to ovšem znamená dílčí snížení zisku z teplárny. Jsem ale přesvědčen, že to vynahradí spokojenost obyvatel, když se podívají na své vyúčtování za tuto službu. Chtěl bych se zmínit ještě o jednom problému, který musí Zastupitelstvo Českých Budějovic řešit. Až se v roce 2024 zakáže skládkování komunálního odpadu, vyvstane tradiční otázka - kam s ním. A občany by naopak nepotěšilo zvýšení plateb, protože spalování je šestkrát i sedmkrát dražší než skládkování. Na jihu Čech s krásnou přírodou nechceme stavět spalovnu, takže nyní po republice hledáme, kdo by od nás mohl odpad odebírat. A uvažujeme samozřejmě i o vlastních možnostech nakládání s vysušeným komunálním odpadem.

Co se v tomto končícím volebním období podařilo?

České Budějovice si zaslouží stabilní vedení radnice. Koalice, která vznikla po minulých komunálních volbách, se ovšem rok jen hádala jako na trhu. Ano, KSČM přispěla ke změně koalice tak, aby rada pracovala, a ne se neustále škorpila. Zůstali jsme v opozici, ale pro občany aktivně pracujeme. Kromě toho, o čem jsem už hovořil, náš představitel Ivan Nadberežný se stal předsedou územního výboru zastupitelstva. Je to důležitý výbor, v Českých Budějovicích má postavení srovnatelné s kontrolním a finančním výborem, které vznikají ze zákona. Na každém zasedání zastupitelstva předkládá zprávu o své činnosti a co je třeba dál řešit. Stará se totiž o komise, které pracují v jednotlivých částech města. Chceme, aby se občané měli kde scházet a předkládat své návrhy nebo připomínky. Čas od času se objeví návrh, aby se České Budějovice po vzoru třeba Prahy rozdělily právě na městské části se samostatnými zastupitelstvy a radnicemi. KSČM tento návrh nepodporuje. Nepotřebujeme víc úřadů s úředníky a hádek o rozpočty. Vyšší kvalitu by to nepřineslo.

S jakými prioritami jdete do voleb?

Určitě je to »stálice«, tedy řešení dopravy a parkování ve městě. Ale chtěl bych připomenout prioritu, o níž jsem ještě nehovořil. Chybějí byty s dostupným nájemným pro mladé rodiny a část seniorů. KSČM proto chce zahájit výstavbu či případně jinak, tedy koupí, získávat další byty. Neříkáme jim startovací, protože u nich jsou uzavírány smlouvy na dva až tři roky. My chceme byty, kde by lidé cítili jistotu, že v nich budou moct žít řadu let. U soukromníků stouply nájmy za tři roky takřka o sto procent, což už je pro řadu obyvatel neúnosné. Netrpělivě čekáme, zda se konečně připraví a schválí zákon o sociálním bydlení. Potřebovali bychom vědět, co v této oblasti bude garantovat stát a zda půjde opravdu o byty pouze pro nejvíce sociálně ohrožené skupiny. Při hledání bytů s přijatelným nájemným ovšem narážíme na zájmy developerů. Ti chtějí prodávat a hlavně draze, jako třeba při výstavbě domů u Vltavy.

Mohl byste pojmenovat současné největší problémy města?

Zmíním ještě jeden, který je zdánlivě okrajový, ovšem při současných změnách klimatu nabývá na naléhavosti. Město se přehřívá. Teplota na náměstí bývá o deset stupňů vyšší, než je ve stejné době ve Stromovce. Pokud se nechceme ve středu Českých Budějovic »uvařit«, měli bychom na náměstí vysadit stromy a dopřát lidem v létě trochu chládku. Na tom nepotřebujeme pracovat léta, takový projekt lze připravit vcelku brzy. Ve volebním programu máme také rekonstrukci sportovní haly. Nemyslím, že je zapotřebí vynakládat půl miliardy korun na výstavbu nové. Naopak jsme do volebního programu zařadili výstavbu vodního parku v místě, kam už vede široké potrubí z teplárny, což by snížilo náklady na jeho vybudování.

Jak jejich řešení vidí komunisté?

Za důležité považujeme stanovit řád pro komunikaci s občany. Co mám na mysli? Když se připravuje nějaká výstavba, tak je sice předem stanoveno veřejné projednávání, ale tam se dostaví tak deset či patnáct lidí. Těsně před zahájením stavby se ale ozvou sdělovací prostředky a rázem se strhne lavina petic a rozproudí se široká diskuse. S nadsázkou bych mohl říct, že v Českých Budějovicích nejlépe víme, co nechceme. To je třeba změnit a občanů se všemi dostupnými prostředky ptát na jejich názory dřív, než se něco schválí. Jasná pravidla je třeba stanovit pro financování sportu, a to jak profesionálního, tak mládežnického. Každý rok je kolem toho spousta třenic a leckdy uspěje ten, kdo víc »zatlačí«. České Budějovice ročně vydávají na sport 60 milionů korun včetně údržby pozemků a objektů, ale řada zastupitelů dobře slyší jen na fotbal a hokej. Kluby s mládežnickými oddíly pak stále mají potíže s údržbou a provozem sportovních zařízení, například nákupem míčů nebo dopravou na zápasy. Měla by se taky řešit reklama v budovách, kde se provozuje sport a které město vlastní. Smlouvy by mělo uzavírat město, nikoli sportovní kluby. Pro sportování veřejnosti by se měly konečně využívat velké zahrady u škol, tak velkoryse zřízené v 70. a 80. letech minulého století.

Popusťte uzdu fantazii, jak by podle vašich představ měl váš volební obvod vypadat v příštích čtyřech letech, abyste byl spokojen?

České Budějovice by přestaly být pro řidiče »trauma bodem«, ale solidně průjezdným městem. Podnikatelé by byli ochotni podílet se na veřejných akcích, nejen na těch sportovních, ale třeba i na zajištění bytů pro potřebné obyvatele města. Že se nám podaří vytvořit nový komunální podnik, jehož výsledkem bude snížení nákladů na bydlení a městskou dopravu. Developeři by nám přestali házet klacky pod nohy a naopak nabídli několik bytů ve svých nově postavených domech městu. V některých zemích je to samozřejmost. Tady se ale obávám, že bez zákona o tom mohu jen snít. Akce se přestanou pořádat podle momentální situace, ale vytvořené tradice se budou držet. Za hlavní pokládám, aby volby vytvořily takové prostředí, kdy nebudou převažovat zájmy developerů a majitelů sportovních klubů. Občané se mohou spolehnout, že KSČM jako vždy neuhne od svého volebního programu. Lidé se proto nemusejí stydět za to, že dali hlas KSČM. Jsem rád, že na kandidátní listině je také Jihočech Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny. Přál si být zařazen na 21. místo. Vybral si hezké číslo, že? Ale co když tuto známou osobnost lidé svými hlasy vynesou do zastupitelstva? Tak jako ostatní kandidáti je Vojta Filip připravený pracovat s plným nasazením. Naše heslo přece zní: Svěřte Budějovice těm, kdo jim rozumějí.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 48 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.