Rozhovor Haló novin s vedoucím kandidátky KSČM do Zastupitelstva statutárního města Frýdek-Místek Daliborem Kališem

Pro spokojený život seniorů v našem městě

V okolí Frýdku-Místku existuje poměrně hodně poboček různých firem, což snížilo zdejší nezaměstnanost. Je to tak? Nebo jsou u vás problémy s nezaměstnaností i v době konjunktury?

Historicky byla oblast severní Moravy průmyslovou, také se o ní mluvilo jako o »Ocelovém srdci republiky«. Brzy po roce 1989 však začalo toto srdce churavět. Přímo ve Frýdku-Místku, do jehož zastupitelstva za KSČM kandiduji, zanikly černouhelné doly, staleté textilky Slezanu již netkají, Válcovny plechu zeštíhlely na desetinu a indičtí majitelé je nabízejí k prodeji. Desítky tisíc zaměstnanců zůstaly bez práce. Město se v posledních letech snažilo tuto situaci řešit založením dvou průmyslových zón v okrajových částech. Podařilo se je zaplnit převážně úspěšnými firmami. Snad nejznámější, i ve světě, je Marlenka. Deset kilometrů od města vznikla na dvou stech hektarech zemědělských ploch velká automobilka (Hyundai). Rozšířila se správa, vznikaly drobné firmy. To vše pomohlo udržet nezaměstnanost na nízké úrovni. Ale jsou zde také negativní důsledky. Stovky kamionů s auty projíždějí denně středem města se všemi důsledky na životní prostředí. Po zaniklých průmyslových objektech zůstaly chátrající stavby a zabetonované či kontaminované plochy. Je pravda, že se město snaží o jejich využití, většinou pro kulturní účely. Je to ovšem omezené, protože jsou v soukromých rukách, a pak je dohoda těžká. Trochu odbočím - ale jsem přesvědčen o tom, že deficit státního rozpočtu v době konjunktury je zločin. A to se nepochybně promítá i do komunálního hospodaření a života občanů.

Na druhé straně – zatímco v roce 1991 mělo vaše město přes 65 tisíc obyvatel, v roce 2011 už to bylo jen 56,6 tisíce. Proč tolik lidí odešlo? A jaký je trend posledních let? Pokud stále obyvatel ubývá, co je třeba dělat, aby tomu tak nebylo?

Město za třicet let opustilo téměř devět tisíc obyvatel. Vymíráme. Je to pevně spojeno s tím, co jsem již uvedl. Naše děti, které studují technické a výrobní obory, zde nenacházejí pracovní místa. Odcházejí, a mnohdy bohužel do ciziny. Znám vysokoškolsky vzdělané lidi, kteří pracují v automobilce na pásu. Jakou mají perspektivu?! Trend úbytku obyvatel se v dohledné době, doufejme, jen zpomalí.

Kromě nezaměstnanosti mělo město dost velké problémy s kriminalitou, což spolu samozřejmě souvisí. Mluvím především o tzv. sociálně vyloučených lokalitách. Jako jeden z nástrojů u vás fungují sociální asistenti – je to cítit? A co vlastně mají na starosti? S kým spolupracují a koordinují svou činnost?

V sociální oblasti je mojí prioritou jako předsedy městské organizace seniorů především tato skupina obyvatel. Ale vím, že ve vyloučených lokalitách pracují občanské iniciativy, které se snaží nějak smysluplně naplňovat volný čas jejich obyvatel, zejména dětí, a usměrňovat jejich chování. O práci sociálních asistentů toho po pravdě mnoho nevím. Ale naše seniorská organizace spolupracuje se speciální školou, kterou převážně navštěvují romské děti. Kriminalita ve městě klesá, pravidelně ji hodnotíme na Radě seniorů u primátora města s Policií ČR i městskou policií. Bezdomovectví je neodpustitelný důsledek bezbřehého chápání lidských práv v naší současné společnosti. Znám se s některými a vím, že vyhrabat se z toho marasmu už není v jejich silách, a mnozí již ani nechtějí.

Jste členem zastupitelstva města, členem jeho finančního výboru. Jaké problémy jste museli především řešit? A podařilo se vám to?

Finanční výbor zastupitelstva, jehož jsem již čtyři roky členem, projednává hospodaření města a dává zastupitelstvu doporučení. Město nehospodaří s deficitem, i když využívá půjček - ale splácí je. V našem volebním programu máme prioritní zaměření investic na dokončení rozpracovaných projektů, zaměření na zvelebení a efektivní využití majetku, který již město vlastní. Podařilo se nám prosadit nákup největšího chátrajícího hotelu ve městě pro potřeby správy města a k řešení sociálních problémů.

Ptát se, co vás přivedlo do politiky, by mohlo pro mnohé znít tak, že ji děláte pár let. Přesto se na to ptám: Kdy jste se ve prospěch spoluobčanů začal angažovat a proč? Je to přece spousta volného času odvedeného na úkor vašich blízkých…

Asi jsem ty geny pro veřejnou prospěšnost zdědil po rodičích. Oba se velice angažovali v KSČ i občanských iniciativách. Přátelé v žertu prohlašují, že jsem se snad předsedou stal už v kolébce. To si teda nepamatuji, ale začalo to už na základní škole atd., pokračovalo to další léta, a vlastně to neskončilo ani v současnosti. Ale to jsem již zmiňoval. Jinak to prostě nedovedu. Nečinnost a nuda jsou pro mne neznámé pojmy. Je fakt, že mnohé potřebné věci doma nestíhám, své koníčky velmi sporadicky. Cvičení v Sokole a jógu se snažím nezanedbávat z důvodu udržení zdraví a kondice pro práci na tom ostatním.

Jaké zkušenosti svým spoluobčanům tedy především nabízíte? Jinými slovy – proč by měli volit právě vás?

Původním vzděláním jsem strojní inženýr. Cesta osudu mě vedla přes údržby tří hutních podniků, přes racionalizaci a normování až k vedení odboru ekonomika práce a odměňování ve Válcovnách plechů. Doplnil jsem si ekonomické vzdělání na postgraduálním studiu, k tomu mohu připočíst dvanáct let působení v lidové kontrole po všech hutních podnicích a třetí volební období práce ve finančních výborech zastupitelstva. To jsou mé zdroje mých zkušeností z toho, jak lze hospodařit dobře, ale také špatně. Vždycky to však byla týmová práce. A také do budoucna spoléhám na svůj tým, převážně mladých lidí, ať už budou výsledky voleb jakékoliv. Pevně však věříme v úspěch.

Pokud byste měl vybrat z volebního programu KSČM ve vašem městě, co byste uvedl jako prioritu – a proč? Jak chcete daný problém řešit?

Náš široký volební program jsme shrnuli do následujících priorit: Příprava a výstavba městských bytů, komunální odpad zdarma, podpora sportování mládeže, zvyšování bezpečnosti, WiFi bezplatně v celém městě, stop dalším nákupům majetku a přednostní dokončení rozpracovaných investičních projektů. Rozdělili jsme si zodpovědnost za jednotlivé oblasti. Účinnost našich snah chceme podpořit hlubokou znalostí daných problémů a hledáním podpory napříč politickým spektrem v budoucím zastupitelstvu.

Co občany vašeho města nejvíce pálí? Jaké jsou největší problémy, a jaké pro ně navrhujete řešení?

Řešení problémů našeho města jsme se snažili v co nejširší míře reflektovat v našem volebním programu. Tím největším však v současnosti je doprava. V městské hromadné dopravě jde o její převedení do městské společnosti. To se doposud při současném složení zastupitelstva nepodařilo. Nyní máme dopravu MHD zdarma. Stojí město 100 milionů ročně. Konečně se letos začal, po mnohaletém úsilí, stavět obchvat města. Aby se jeho zprovoznění odrazilo ve zlepšení životního prostředí města, to bude dlouhodobý úkol. Ale nemenší úkol je během na dlouhou trať. Stačí chvíli postát u kterékoli městské ulice a pozorovat projíždějící auta. Přemýšlíme jak přimět občany, aby pochopili, že jezdit několikrát denně samotní v autě z jedné části města na druhou je pro ně i okolí hodně škodlivé.

Pane Kališi, můžete se našim čtenářům trochu představit, i když nepochybuji o tom, že spoluobčané vás znají. Jste seniorem roku 2015, předsedou organizace Svazu důchodců ve Frýdku-Místku…

Kolem mého 45. roku jsem, snad v důsledku aktivního sportování v mládí, pocítil velké zdravotní problémy - páteř. Později stresy a hrozící žaludeční vředy. Pravidelné cvičení a jóga, věřte mi, opravdu pomáhá. Snažím se být příkladem. Přesunuji se na kole nebo pěšky, nepolykám prášky, pravidelně venčím pejska a hlavně neustále pracuji. Jak jsem se na tuto cestu dostal? Možná trochu vlastním přičiněním. Ale především prací v kolektivu akčních spolupracovníků, kteří vás podporují a tlačí dál.

Mám v domě rodinu dcery se třemi dětmi a v Brně syna se dvěma. Těm domácím se snažím, alespoň pokud čas dovolí, předávat ve stravitelné formě něco ze svých životních zkušeností a alespoň trochu jim nahradit babičku, která nám před dvěma a půl rokem zemřela.

Mým volebním mottem je - Vše pro spokojený život seniorů v tomto městě.

Marie KUDRNOVSKÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 4 hlasy.

Marie KUDRNOVSKÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.