Rozhovor Haló novin se Stanislavem Remešem, kandidátem na primátora Zlína

Podpoříme vše, co bude ve prospěch občanů města Zlína

Jste zastupitelem města Zlín, jak se vám pracuje v zastupitelstvu města a jakých výsledků jste za uplynulé období dosáhli?

V zastupitelstvu jsem teď pracoval první období. Zapracoval jsem se za pomoci mých kolegů, jak už to v těchto funkcích chodí. Byli jsme v zastupitelstvu za naši stranu KSČM tři zastupitelé. Podpořili jsme vše dobré, co se týkalo občanů našeho města i přesto, že to bylo navrženo jinou stranou. Naslouchal jsem svým spoluobčanům, mnohdy to byly drobnosti, ale vždy jsem je přednesl na zastupitelstvu. Třeba zvýšení bezpečnosti přecházení u zimních lázní. Odstranění některých míst, které ruší vzhled ve městě (prázdné počmárané trafiky na zastávkách MHD). Jaký bude stav klubu důchodců na Kvítkové po zbourání staré budovy. S výhledem do budoucna. Dále jsem řešil situaci bezpečnosti u praktické školy na Podhoří. Otázka přechodu. Chtěli jsme jako klub KSČM pomoci i rybářskému svazu ve Zlíně odbahněním místní přehrady, ale ztroskotalo to na jejich vlastním nezájmu. Škoda, že jsme neprosadili jízdné zdarma pro děti do 15 let a seniory nad 65 let.

Můžete mi prozradit, co jsou to za průtahy se stavbou vašeho nádraží a rekonstrukcí železniční trati z Otrokovic?

Dnešní nádražní budovu si pamatuji už jako dítě a je stále stejná, a to i z fotografií starých novin. Novin z doby, když žila moje babička a děda. Nevím přesně, co tomu brání. Stále jen slyším o plánech architektů a přitom se vůbec nic neděje. A to se vleče už z dob, když jsem ještě v zastupitelstvu nebyl. Trať by se jinak měla zmodernizovat až do Vizovic. Otázkou zůstává protažení tratě, až na Slovensko. Tady se domnívám, že je to spíše utopie.

Byly prý ve vašem městě problémy s nedostatečnými investicemi. Je to pravda? Je to politika úspor, nebo neschopnost investice realizovat?

Ano, problém s nedostatečnými investicemi jsem slyšel už i od svých kolegů z dřívějšího zastupitelstva. Myslím si, že je to spíše politika úspor. Ve Zlíně je dosti problémů, které je třeba řešit a investic je opravdu potřeba. Je to třeba otázka velkého kina, které je zavřeno s bezpečnostních důvodů. Bylo vždy centrem festivalového dění (filmový festival pro děti a mládež). Co si myslí návštěvníci tohoto festivalu, když neumíme toto kino vrátit původnímu účelu. Nejen filmovému, ale i kulturnímu. Vůbec vše je zde v rukou architektů.

Když jsme byli u investic, jaké jsou ekonomické příjmy města?

Myslím si, že město má dostatečné ekonomické příjmy, aby mohlo investovat v plné a dostatečné míře. Důvod, proč tomu tak není, jsem uvedl v odpovědi minulé. Uvedl jsem jen Velké kino, ale město trápí stav střediska Družby, budova bývalého soudu ve středu města, která je (i její okolí) v dezolátním stavu. Modernizovat známé tržiště »Pod kaštany«. O něm slyším, že se to také řeší již kolikáté volební období. Dále určitě je to největší otázka, která trápí Zlín, a to je dopravní situace a obchvat Zlína, která se neustále řeší. Představují se souhrnné plány, ale konkrétně se nic neděje.

Jak to vypadá ve Zlíně s pracovními příležitostmi?

Vždy jsem si myslel, kde ti lidé všichni budou pracovat, když padl gigant na výrobu obuvi »Svit«, který zaměstnával i lidi ze širokého okolí. Lidi určitě jezdí i na jiná místa v republice. Nezaměstnanost je 3,6 procenta, a to určitě zkresluje sezónní a krátkodobá zaměstnanost. Jinak obyvatel Zlína ubývá už proto, že ve Zlíně je po Karlových Varech nejnižší stav mezd. I když je Zlín město studentů, tak po vystudování určitě hledají práci jinde. Zde všichni uplatnění nenajdou, vysoké školy chrlí vysokoškoláky bez plánování, jako tomu bylo dříve.

To úzce souvisí se sociální sférou. Jak velkým problémem jsou ve vašem městě sociální otázky?

Za první bych řekl, že problémem je, že město nestaví žádné startovací byty pro mladé rodiny a pro seniory domovy důchodců. Mladí přežívají u rodičů a neví tak, co všechno život v této době obnáší. Taky u nás máme bezdomovce, kteří se potulují hlavně kolem autobusového nádraží. Za socialistického zřízení jsme tento jev vůbec neznali. Rovněž jsme neznali to, aby se přispívalo sociálně slabým rodinám na obědy dětem ve škole.

Dočetl jsem si, že si město neví rady s hernami. Jaké je Vaše stanovisko?

K tomuto mohu jen říci, že město opravdu k tomu nezaujalo jasné stanovisko. Jedno hnutí ve Zlíně se k tomu postavilo tak, že proběhlo i referendum, ale bez úspěchu. Asi proto, že z toho má město zisk. Je tak benevolentní. Uvidíme, co se stane, když vyhrají ve volbách ti, co mají ve svých řadách pana Valentu, kterému se říká »král heren«. Myslím si ale, že každý hráč by měl mít rozum a zvážit, co dělá. Ale to plyne z této kapitalistické doby, touze po byznysu a touze stát se bohatým. Když nezbohatli po roce 1989, jak to všem slibovali tehdejší samozvanci a mocipáni.

Pojďme k volnému času. Město Zlín bylo vždy založeno velmi sportovně a také kulturně. Platí to stále?

Ano toto mohu potvrdit, platí to stále. Sportovní život v našem městě je pestrý. Působí zde prvoligový hokej, prvoligový fotbal, podporuje se volejbal a házená. Tradici má motoristický sport Barum rallye. Je potřeba i nadále podporovat děti a mládež ve sportovních klubech. Rovněž kulturní dění se podporuje. Filmový festival pro děti a mládež, přehlídky dechových hudeb a souborů tanečních, lidových, podpora divadla a filharmonie. K tomuto připojujeme i naše hlasy, my komunisté.

Můžete čtenářům i současně vašim voličům představit, s jakými volebními hesly jdete do voleb?

Do voleb máme dvě hlavní hesla. To první je »Náš Zlín, město k bydlení i k žití«. A druhé heslo je »Pracujeme pro občany Zlína«. Ve volebním programu nabízíme dořešit vlastnictví Vodovodů a kanalizací. Podporu výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny, ale také výstavbu domovů pro seniory. Dále pak zdarma dopravu pro seniory nad 65 let a pro děti do 15 let. Usilujeme o to, zbavit se ve městě objektů, které narušují jeho vzhled. Našim úkolem bude informovat a naslouchat občanům a být otevření jejich potřebám a názorům. Budeme podporovat všechny rozumné návrhy ve prospěch obyvatel, bez ohledu na příslušnost a politický diskurs budoucích zastupitelů. Jinak do voleb si zvolilo prvních sedm kandidátů svoje vlastní hesla u své fotografie na plakátu a na kalendářících pro rok 2019 podle otázek, které si vzali za své.

Co byste přál občanům města Zlín?

Přál bych, aby si zvolili tu správnou cestu do budoucnosti a zvolili si tak, aby se ve Zlíně dobře bydlelo a žilo, jak to máme na našem hesle. Přeji jim hlavně zdraví a životní pohodu, aby se zlepšily mezilidské vztahy a ubylo závisti a rozdělování společnosti, jak to způsobuje kapitalistické zřízení. A tak, jak se budeme snažit i my komunisté pracovat pro občany Zlína, tak vyzývám i je, abychom pracovali všichni společně pro naše město tak, aby vzkvétalo a neodcházeli nám mladí lidé do větších měst, nebo dokonce do zahraničí, odkud se už většinou nevracejí. Volte tedy KSČM číslo 11.

Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 3 hlasy.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.