Rozhovor Haló novin s Václavem Šmídem, kandidátem KSČM na primátora Prostějova

Prioritou je reálná výstavba dvou set bytů v Prostějově

Prostějov dělal nedávno anketu, co sužuje občany města Prostějova. Na prvním místě bylo překvapivě dovybudování zapuštěných odpadních kontejnerů. Je to opravdu tak prioritní pro vaše město?

Určitě ne. Prostějov má mnoho dalších, přednějších problémů k řešení. Podzemní kontejnery jsme zkušebně vybudovali na dvou místech a budou dále budovány tam, kde klasické kontejnery jsou nevhodné (památková zóna, některá náměstí, omezené prostory pro venkovní kontejnery apod.). Podzemní kontejnery jsou investičně náročné a i s jejich provozem a používáním se vyskytly některé problémy. Váš dotaz z ankety svědčí o skutečnosti, že občané Prostějova jsou celkem spokojeni se svozem a tříděním odpadu a společnost FCC Prostějov (dříve ASA) zajišťující pro město tuto činnost ji vykonává na dobré úrovni. Jsme si vědomi toho, že tímto konstatováním jsem vstoupil na »tenký led« a někteří spoluobčané mně budou vytýkat nepořádek kolem kontejnerů, zejména na sídlištích, což je však z velké většiny věc samosprávy a samotných obyvatel. Samozřejmě i při vlastním svozu se mohou vyskytovat problémy, a to zejména o vánocích, velikonocích a při větším spadu sněhu apod.

Prostějovu, tak jak já ho znám, se kdysi říkalo »Hanácký Peking«. Cyklostezky a stojany na kola? Nejsou přece jen primárnější věci?

V Prostějově je o cyklistiku stále enormní zájem. Pramení to ze skutečnosti, že město leží téměř na rovině, není rozlehlé, také počasí je zde přívětivější, co se týče teplot i deště, než např. na Vysočině. Prostějovanům se vyplatí používat kolo. Z tohoto důvodu radnice věnuje cyklostezkám a vybavení pro cyklisty nemalou pozornost. I ve volebním programu 2018 - 2222 má KSČM další propojení cyklostezek ve městě. Chtěli bychom rozšíření směrem na Mostkovice a Plumlovskou přehradu, na Seloutky a Určice, také do Vrahovic. V rámci projektu »Chytré město« budeme podporovat sdílení kol občany města, včetně výstavby příslušných stanovišť k parkování kol.

Váš názor na výstavbu bytů? Záměrně neříkám sociálních bytů.

Města by se měla podílet na výstavbě relativně levných bytů. Trh s byty, jak se nás snažila a snaží přesvědčit pravice, nevyřeší jejich nedostatek. Právě naopak, zakonzervuje současný stav, a tím zvyšuje nájemné za ně. Proto jsme si dali do našeho programu na příští léta podporu výstavby nejméně dvou set bytů. Není to nereálné číslo, před třiceti lety se na území města stavělo přes pět set bytů za pětiletku a další stovky se modernizovaly na byty první a druhé kategorie. Myslím si, že dvacet devět let po Listopadu bychom měli dokázat postavit nejméně jednou tolik bytových jednotek, co před ním. Sociální byty jsou o něčem jiném, ale i tyto je bohužel nutno pro potřeby města zajišťovat. Bylo by daleko lepší, kdyby tyto byty společnost nepotřebovala, stejně tak jako různé ubytovny, sociální střediska pro bezdomovce a azylová centra.

Jaké další priority jsou ve vašem volebním programu?

Volební program KSČM pro Prostějov má z hlediska jeho uspořádání dvě verze. První zasahuje do všech oblastí života a potřeb města, je tedy celkem rozsáhlá, každý v ní může najít názor strany na řešení různých priorit a názorů na řízení a chod města. Na tuto verzi navazuje druhá, ve které předstupujeme před voliče jen s prioritními záležitostmi, které je nutno v nadcházejícím období řešit. Kromě výstavby nejméně 200 bytů za podpory města a pokračování výstavby cyklostezek, o kterých jsem již hovořil, se jedná o tyto priority: rozšíření současného aquaparku včetně výstavby krytého bazénu, MHD od roku 2020 pro obyvatele města zdarma, pokračování v revitalizaci sídlišť včetně wourkoutových hřišť, rozšíření zimního stadionu o druhou ledovou plochu, podpora výstavby hromadných garáží, řešení parkování na území města, výstavba severního obchvatu města, realizace minimálně jednoho komunitního domu s pečovatelskou službou pro potřeby důchodců, podpora rekreačního, výkonnostního a vrcholového sportu a sportovní reprezentace. Dále pak rozšíření bezplatného připojení občanů k internetu, prosazovat urychlení prací vedoucích k dostavbě částí historického centra města, maximální péče o veřejnou zeleň včetně realizace záměru vybudování nového parku a výsadby doprovodné zeleně kolem Prostějova. V neposlední řadě zvýšení finančních prostředků do oblasti kultury.

Četl jsem, že dokážete přesvědčit i lidi z druhé strany politického spektra. Nakolik je racionální současné vedení prostějovské radnice? Co zastupitelé za KSČM již všechno na radnici dokázali prosadit?

Děkuji za poklonu. Zapomněl jste však ke slůvku »lidi« přidat přívlastek »rozumné«. Jde-li o dobrou věc pro město, která neobsahuje ideologický podtext, s většinou zastupitelů se dá dohodnout, popř. řešit věc kompromisem. V současném zastupitelstvu je však několik zastupitelů, kteří z principu odmítají téměř vše, co Rada města předloží k projednání, vedou nekonečné iracionální diskuse k materiálům, jejich projevy mohu směle přirovnat k některým vystoupením řečníků v PS PČR. Zastupitelstvo města, které začíná ve 13 hodin, končívalo po půlnoci a pokračovalo následující den. Rekord je prozatím tři dny jednání zastupitelstva. Přičemž návrhy několika těchto individuí jsou z 95 % zamítnuté ostatními zastupiteli. Vrcholem bylo, když někteří tito kverulanti hlasovali proti vlastnímu návrhu. Těmto lidem nejde vůbec o město, i když se jím neustále zaštitují. Posílají udání na ministerstva, krajský úřad a Policii ČR, je jim jedno, zda město zaplatí v důsledku jejich jednání milion, dva, deset či více. Uvedu příklad. Ministerstvo na jejich podnět (udání) k nesprávnému využití dotace městem reagovalo ve svém nálezu tak, že dotace a její čerpání jsou vyúčtovány správně, nemusí se tedy peníze vracet včetně případného několikanásobného penále. Tito rádoby »ochránci města« reagovali na rozhodnutí ministerstva tak, že v podstatě navrhli zastupitelstvu usnesení, ve kterém žádají správní soud o prozkoumání správnosti výroku ministerstva. A bylo jim jedno, zda město bude vracet až třicet milionů, nebo ne. Těmto lidem můžete vysvětlovat jejich dotazy desetkrát, ale oni se zeptají příležitostně pojedenácté. Jsem v Zastupitelstvu města Prostějova s krátkou přestávkou po roce 1990 od roku 1981. S takovým jednáním jsem se však setkal až v tomto volebním období. KSČM byla v opozici šest volebních období. Naši zastupitelé si vždy byli vědomi toho, že město musí řešit různé situace na samé hraně zákona, vždy jsme »kopali« za město a nezneužívali populistických řešení v neprospěch města, jak to předvádějí někteří zastupitelé dnes. I to byl jeden z důvodů, že po podzimních volbách v roce 2014, v době 25. výročí listopadových událostí, mohli zastupitelé za KSČM vytvořit radniční koalici a ukončit tím třetí volební období trvající opoziční smlouvu (ČSSD, ODS). Pevně věřím, že voliči dobře vědí, o kterých kandidátech do nového zastupitelstva hovořím, a nedají jim v nadcházejících volbách svůj hlas. Nedovedu si představit, že ti lidé, kteří dnes na nás vrhají falešný úsměv z billboardů a slibují »modré z nebe«, by mohli řídit naše krásné město. Pevně věřím, že lidé svou volbou tak ochrání Prostějov před lidmi, kteří prosazují své sobecké zájmy a dovedou jen bořit, šlapat po práci druhých, rozdmýchávat nenávist a kritizovat. KSČM je v současné době v koalici s ČSSD a hnutím PéVéčko. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu má koalice 18 hlasů, tedy těsnou nadpoloviční většinu. V jedenáctičlenné radě statutárního města zaujímáme dva posty, v nejužším šestičlenném vedení města máme jednoho člena - s. Šlambora, který přenáší závěry z porad primátorky. Máme tedy přehled o dění v Prostějově jak se říká přímo od pramene. Odhaduji, že z více než 90 % je koalice ve svých názorech jednotná, plnění našeho programu se z větší části daří uskutečňovat. I když zde je třeba provádět také řadu kompromisů.

Také mne zajímá vybudování zeleného pásu kolem města – takzvané zelené plíce. V jaké fázi je tato potřeba?

V jaké fázi je tato potřeba? Kdyby bylo realizováno včera, tak je pozdě, ale vážně. Město se snaží rozšiřovat zeleň a pečovat o ni již léta. Myslím si, že se tyto aktivity městu průběžně daří zvládat, zvláště v tomto volebním období. Každoročně jsou vynakládány nemalé částky na výsadbu stromů, keřů a květin, na dobré úrovni je i péče o zeleň. Město je celkem čisté a kvete od jara do podzimu. Říká se, že samochvála smrdí, ale tento můj názor je podložen řadou dopisů, esemesek a vyjádření návštěvníků našeho města. Vzhledem k tomu, že dosti cestuji po vlastech českých, moravských a slezských, všímám si úpravy měst a obcí. Mohu jen potvrdit, že naše město patří k těm upraveným, kterému záleží na jeho vzhledu. Je až neskutečné, že ve dnech sucha a vysokých teplot, které decimují vše živé, Prostějov stále kvete. Svědčí to i o dobré práci pracovníku ASA (omlouvám se FCC Prostějov, na jejichž nový název si nemohu, jako mnoho dalších Prostějováků, zvyknout).

Město má od června zpracovanou Územní studii krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov. Účelem tohoto dokumentu je umožnit koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny, její součástí je i návrh výsadby a péče o zeleň. Ze studie vyplývá, že město mj. nejvíce ohrožují prachové částice z polí. Jsou navržena opatření ke zmírnění tohoto jevu, zejména výsadba alejí na jižním okraji města. Tato studie vychází z územního plánu města, řeší vybudování vámi zmíněného zeleného pásu kolem města včetně zbudování nového parku s vodní plochou na ulici Okružní. Koncem osmdesátých let zpracovala botanická zahrada Průhonice studii osazení zelení tzv. svodnic pro JZD Moravan Domamyslice. Tento projekt byl i z větší části realizován, škoda jen, že po listopadu 1989 se nenašlo i ze strany města dostatek prostředků na údržbu nově vysazené zeleně, přesto můžeme i dnes vidět z větší, či menší míry tehdy vysazené keře a stromy. Dnešní územní studie v částech města Domamyslice a Čechovice z větší části kopíruje původní studii a předpokládáme, že v roce 2019 dojde k výsadbě aleje v této oblasti. Možnou překážkou realizace nejsou peníze, ale vlastnické vztahy k pozemkům.

Co otázky ze sociální sféry, jako jsou kromě bytů, které jsme již zmínili, třeba školky a jesle, domy pro seniory, co nezaměstnanost anebo třeba hazardní hry?

Požadavky na umístění dětí do školek a jeslí jsou průběžně vyřizovány, i když ne vždy ke spokojenosti rodičů. O některá zařízení je zájem větší, jiná nejsou naplněna. Provádějí se náročné opravy zejména školek, z dotací je realizována oprava a rozšíření MŠ v Domamyslicích. Co se týče výstavby domů pro seniory, měli jsme v tomto volebním období přichystanou výstavbu dvou domů. Předpokládali jsme, tak jako jiná města, že ministerstvo pro místní rozvoj podpoří tyto aktivity obcí formou dotací. Bylo mnoho proklamací o významnosti těchto projektů, když však došlo na lámání chleba, jak se říká »skutek utek«, a potřebné peníze nebyly uvolněny. Realizujeme jeden objekt za cca 86 mil. korun z vlastních prostředků města. Vzhledem k tomu, že dotace nebyla přidělena, bylo zčásti přikročeno k úpravě původního projektu tak, aby se snížily náklady na jeho budoucí provoz. Tímto opatřením došlo k tomu, že se již nejedná o klasický komunitní dům pro seniory, i když budeme respektovat skutečnost, že senioři budou mít přednostní právo při obsazování bytů.

Hazard a hazardní hry jsou regulované obecně závaznou vyhláškou města č. 6 z roku 2017. Tato vyhláška je sice platná, ale neodpovídá již zákonům č. 186, 187 a 188/2016 Sb, které podstatně ztěžují podmínky pro provozování hazardních aktivit. Město chystá novelizaci vyhlášky v intencích zákona, nepředpokládá však úplný zákaz provozování těchto her na území města. Jsme toho názoru, že všeobecný zákaz hazardu tento problém nevyřeší a výsledný stav bude obdobný, jako je dnes problém s drogou. Ta je sice zakázaná, ale když ji potřebujete, bez problémů ji seženete. Hráči si najdou nové možnosti uspokojení své vášně, např. v černých hernách, na internetu, sázení v zahraničí a jiné. Tím že povolíme několik málo heren za přísných podmínek jejich provozování, město bude mít alespoň částečnou kontrolu nad hráči a provozovateli.

Nedá mi to, jednu potutelnou otázku, co ten mladík, kterého ani nechci jmenovat, co ho hlavní mediální obec vyzdvihuje jako geniálního občana pro budoucnost naší politiky, a já se přitom dozvěděl, že zahlcuje úřady většinou nesmyslnými žádostmi a připomínkami. Jaké máte zkušenosti vy?

Máte na mysli Jakuba Čecha, studujícího dříve na církevním gymnáziu, dnes na obchodní akademii. Druhé individuum by mohl být Ivan Čech, jeho otec, ale to není mladík. Z různé korespondence a článků jeho otce však mohu konstatovat, že jablko nepadlo daleko od stromu. Celý problém s Čechem juniorem a jeho zviditelněním nabyl na váze cca před třemi roky, kdy město neřešilo důsledně problém, který s touto osobou vznikl. Já mám zkušenosti s oním mladíkem jen negativní. Velmi rád zveličuje události, dělá z komára velblouda. Jednu dobu se bavil neohlášením střetu zájmů u koaličních zastupitelů. U opozičních mu to nevadilo. Uvedu jeden z mnoha příkladů. Manžel paní primátorky si pronajímá od města za standardních podmínek učebny ve škole. Před projednáváním tohoto bodu v radě paní primátorka prohlásila, že se kvůli možnému střetu zájmů nezúčastní projednávání tohoto bodu, předala řízení rady náměstkovi a odešla z místnosti rady. Pan Čech podal oznámení, že paní primátorka neohlásila střet zájmů (ani nemohla, protože nebyla přítomná) a celá rada včetně zapisovatelky musela odjet ke správnímu orgánu do Litovle (určil jej krajský úřad) k vysvětlení tohoto nesmyslu. Co to stálo naši společnost peněz, auta s řidiči, mzdy, promarněný čas rady, úředníků v Litovli, doporučené dopisy do vlastních rukou a jejich napsání, vypracování čtyřstránkového rozhodnutí zdůvodňujícího nesmyslnost udání. A proč ne? V naší demokracii může každý zahlcovat státní správu nesmysly, nestojí ho to totiž ani korunu a každé podání se šetří.

Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 5 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.