Dilema národního zájmu

Zřejmě nejfrekventovanějším zaklínadlem tzv. vysoké politiky je idea »národního zájmu«. Jednak proto, že hra s národní kartou poměrně lehce přináší politické body, jak dlouhodobě dokazuje Okamurova partaj, dále proto, že Češi, jinak ateistický národ se skepsí k různým heslům a symbolům, překračujícím hranice národovectví, se kupodivu dokážou semknout v tragických okamžicích svých dějin právě na principu ohroženého národa či státu. Dokladem jsou nejen tzv. osmičková léta, ale aktuálně i hrozba (u nás dosud neexistujícího) islámského nebezpečí.

Stejně tak je pravdou, že je jen málo idejí, o kterých koluje tolik pověr a nepochopení. Možná to vyplývá z toho, že jsme ve svých dějinách nikdy neměli dostatek času na tvorbu a rozvoj identifikačních rysů, možná z toho, že jsme byli až na několik světlých výjimek soustředěni ve své středoevropské kotlině. Často jde o nepochopené pojmosloví, význam kladený na zpolitizované pojmy.

Národní zájmy se utvářejí pod vlivem etických hodnot, uznávaných na území příslušných národních zájmů, ale také pod tlakem jednotlivých zájmových skupin. Použijeme-li příklad z ekonomiky, pak je zřejmé, že jiný zájem mají dovozci a jiný vývozci, i když se obě strany shodují na prospěšnosti volného obchodu. Rovněž v politice se vždy naleznou důvody pro hledání výjimek a jiných forem chápání národního (státního, lokálního) zájmu. Konec konců předvolební kampaň byla stavěna právě na zdůrazňování rozdílů, nikoli na hledání konsensu.

Národní zájem je klíčovým termínem moderní politologie. Fakticky vyjadřuje základní orientaci historicko-politických aktivit. Důležité je pochopit, že není totožný se zájmem státním, jímž často je redukce či oslabení zájmu národního. Období mnohonárodnostní »první republiky« je toho příkladem. Je ovšem i příkladem deformace národního zájmu, s jehož podobou se setkáváme dosud. Možná i v rostoucí míře. Mám na mysli většinou přecházené či podceňované rozdíly mezi »národními zájmy« a »zájmy nacionalistů«. Výstižně na to poukázal Vojtěch Filip kritikou nedávné schůzky prezidenta Miloše Zemana se zástupcem německé pravicové AfD, která mj. zpochybňuje tzv. Benešovy dekrety.

Národní zájmy jsou v pojetí nacionalistů všech odstínů především klackem na názorové oponenty, zástěrkou k získání moci. Řvaní »nic než národ« nemá s národním zájmem nic společného. Můžeme diskutovat, je-li členství v Evropské unii či odpor k migrantům naším národním zájmem. To je legitimní hledání objektivního zájmu většiny. Nemůžeme však sklouzávat k nacionalismu, který je živnou půdou pro rasismus, xenofobii, nahrazování diskuse silovým řešením.

Ladislav ŠAFRÁNEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.9, celkem 14 hlasů.

Ladislav ŠAFRÁNEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2018-10-10 17:32
Ach ta xenofobie. Není to spíš předvídavost založená na znalosti
minulosti ale samozřejmě i přítomnosti? Prosetá přes síto
inteligence?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.