Rozhovor Haló novin s předsedou komunistické Maďarské dělnické strany Gyulou Thürmerem

Komunistům zůstal »Marx« a sociálním demokratům »Kapitál«

Jste generálním tajemníkem komunistické Maďarské dělnické strany, jak v kostce představíte vaši stranu?

Jsme marxistická strana založená 17. prosince 1989. Nejsme sice zastoupeni v maďarském parlamentu, ale pracujeme na tom, aby pracující lid měl lepší podmínky pro život a náš strategický a historický cíl je, aby se Maďarsko vrátilo do polohy socialistického systému. Velmi dobré vztahy udržujeme s KSČM. Jsme často hosty u vás v Praze, jak u KSČM, tak u předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa.

Jen pro oživení. Jaký byl vlastně vývoj komunistického hnutí v Maďarsku od roku 1989?

Došlo k mnohým změnám u nás v Maďarsku. Zejména v hospodářské oblasti. Bylo zrušeno obrovské množství státních průmyslových podniků. Například ve státním podniku Ikarus pracovalo více jak 30 tisíc zaměstnanců. Tyto státní podniky zrušili a fakticky se rozložila dělnická třída těchto podniků. Zlikvidovaly se výrobní družstevní svazy a organizace. Tak se stalo, že zanikla i rolnická třída. A vše bylo dovršeno tím, že se zákonem zakázalo ve všech podnicích odborové hnutí.

A další z úderů nastupujícího kapitálu byl, že fakticky zlikvidovali velkou Maďarskou dělnickou stranu, která byla předchůdkyní naší dnešní Maďarské dělnické strany. A místo těchto stran nastoupila Maďarská socialistická strana. Naše strana se rozdělila na Maďarskou sociálně demokratickou stranu a naši Maďarskou dělnickou stranu. My jsme si ponechali »Marxe« a oni »Kapitál«. My jsme neměli vůbec nic, když jsme začali obnovovat naši pokračující stranu. Měli jsme jen tolik, kolik nám naše manželky daly, abychom si mohli koupit lístky na cestu nebo tramvaj, když jsme to vše dávali dohromady. První politické středisko a sídlo naší strany bylo v mém bytě.

Vím, že po rozpadu socialistického bloku mělo být v Maďarsku sídlo nově založené Komunistické internacionály, můžete mi k tomu něco říct?

Naše strana má snahu a je zainteresována na tom, aby spolupracovaly komunistické strany z různých zemí světa, a chceme s nimi být v kontaktu, ale jinak jsme nebyli schopni zorganizovat novou Komunistickou internacionálu. Možná, že se o to někdo pokoušel někde v Maďarsku, ale nebylo to vážně realizovatelné, jelikož by musela za zrodem KI stát taková země, jako byl dříve Sovětský svaz, který v rámci internacionalismu nejen morálně, ale také ekonomicky podporoval tehdejší Komunistickou internacionálu. Dnes takovéto podmínky zatím nejsou.

Jaká je současná pozice komunistické Maďarské dělnické strany ve vaší zemi?

Naší straně se za celou dobu existence nepodařilo dostat se do parlamentu jako KSČM, která se dostala hned od začátku a dosud v něm je zastoupena. Uspět v parlamentních volbách hned po založení strany bylo u nás v Maďarsku nemožné, jelikož k tomu, abyste se mohli dostat do parlamentu, musíte mít také dostatečné množství finančních prostředků a ty tehdy nebyly, zejména na začátku.

My se zúčastňujeme pravidelně všech voleb v Maďarsku. Volby jsou vždy dobrá propagandistická možnost. Vidíme v tom také důkaz naší akceschopnosti, jak jsme schopni politicky pracovat. Bylo období, kdy jsme měli přes čtyři procenta voličské přízně, dnes jsme bohužel přibližně na jednom procentu. Jako pozitivní vidíme to, že dříve, když nás občané viděli na ulici, tak nám nadávali, proč se vůbec účastníme voleb, a dnes nám velmi často dávají za pravdu. A někteří nám i dokonce pomáhají při volbách, ale bohužel, ještě nás nepodporuje dostatek občanů. Aby naši kandidáti mohli uspět, k tomu je prostě potřeba, abychom byli podporovaní při volbách.

Máme morální základnu na to, abychom mohli fungovat a politicky uspět. Lidé začínají chápat, že podporujeme celou dobu své existence ty samé myšlenky, které jsme uplatňovali od počátku. A ještě jednu cennost máme. Nikdy jsme nebyli poznamenáni korupcí a skandály. Je důležité upozornit také na to, že současný systém je silně antikomunistický. Sice nás komunisty přímo velmi neuráží, ale ve školách se učí to, že čtyři desítky let socialismu byly chyby, za které můžou komunisté.

My jsme dnes největší levicovou stranou v Maďarsku. Zvlášť když sociální demokraté a liberální strany ztrácejí pozice. Je docela možné že dnes mluvíte s předsedou strany a za několik let bude šance mluvit se mnou jako s předsedou vlády.

V Evropě se projektuje, že v eurovolbách zvítězí nacionalistický konzervatismus a populisté, v podstatě vlastně konzervativci. A tím v Evropské komisi projektují zmenšení politického prostoru pro levici a komunisty. Máte tyto poznatky i u vás v Maďarsku?

Maďarský kapitalismus je zatím mladý kapitalismus. Hospodářsky to je tak, že se u nás usadil kapitál přicházející především z Německa. Například Mercedes, dále Audi a další nadnárodní německé společnosti. Je to ale velmi zranitelná a velmi nestabilní situace, protože se vše může velmi rychle změnit.

Politicky sledujeme Evropskou unii a také NATO. Jinak je pro nás neoliberalismus z podstaty fašistický. Například když se znova totálně rozhoří válka na Ukrajině, tak se to dotkne nejen maďarské společnosti, ale celé Evropy, a vůbec všude tam, kde je především ukrajinská menšina. Pokud také přijde velká krize v EU, podobná té v roce 2008, v tu chvíli se Mercedes a většina německého velkokapitálu odstěhují zpět do Německa. A to destabilizuje maďarský kapitalismus. Viktor Orbán jako současný předseda vlády moc dobře ví, že lidé si ještě dobře pamatují socialismus. A my věříme, že i československý lid nebo i ruský lid si také pamatují socialismus. Třeba v RF Putin nezakazuje komunistickou stranu, nechává rudou hvězdu nad Kremlem a říkají si v Rusku dál »továrišči«, ale je to pořád kapitalistický systém.

V Maďarsku zakazují komunismus. Nepouštějí nás ani do televize. Vědí však to, když se situace u nás změní, tak se opět navrátí síly socialismu a bude stoupat jeho popularita i význam. Západní Evropa taky zbrojí proti komunistům, ale ona se komunistů tolik nebojí. Protože v Německu, ve Francii nikdy socialismus nebyl. Nemají s ním vůbec žádnou reálnou zkušenost. Z toho vyplývá, že když se zhroutí tyto kapitalistické systémy, nastupují nacionalismus a fašisté, nebo se opět vrátíme k socialismu.

Vzpomenul jste nacionalismus. V současné době dochází k jeho aktivizaci v Evropě a vůbec se o tom nemluví, nebo minimálně. Má udusit levici jako takovou?

Je tam ještě více důvodů, proč aktivovat nacionalismus. Naše marxistická ideologie je velmi dobrým základem politické činnosti. My víme, že dělnická třída zákonitě musí vyhrát a naším velkým a významným bohatstvím jsou právě zkušenosti se socialistickou výstavbou. A to nám nikdo už nevezme. Jen bych raději mluvil o pracujících, což je přesnější termín. A navíc tím, že existují další socialistické země, Vietnam a Čína, která je dokonce nejsilnější ekonomická země světa, to dokazuje, že socialismus má jasnou a silnou perspektivu. A proto buržoazie v současnosti aktivuje nástroj, jakým je nacionalismus. Reakce národního kapitálu je, že například český a maďarský kapitál se vracejí k sobě. A ať se to zdá jakkoli divné, tak je toto třeba podpořit i ideologicky. Například Mol je firma, která působí i v České republice, to je maďarský kapitál, který je přítomen hlavně na Balkáně. Na tomto je postaven maďarský nacionalismus. Čím více jdeme na východ, na Ukrajinu, tak tím více je nacionalismus silnější, horší a horší.

Formujete v Maďarsku nějakou frontu proti fašismu?

Bohužel ne! Má to důležitou rozhodující příčinu. V Maďarsku je pro většinu společnosti nutné odmítnout holokaust. Samozřejmě my také říkáme, že je potřeba holokaust odmítnout a již ho nepřipustit. Nejsme v žádném případě antisemité. Ale hlásáme, že antifašismus nejsou jen pronásledovaní židé. Fašismus znamenal v čase války také kruté pronásledování komunistů, odpůrců nacismu, ale také Slovanů a jiných národů. Dneska společenské síly Maďarska, které by byly schopny vystupovat proti fašismu, říkají, že jsou proti fašismu, ale bez komunistů. Často jsou současně i proti komunistům. Tak jako u vás.

V Maďarsku máme antifašistický svaz, který jednal i s námi a zorganizovali jsme schůzi k oslavám osvobození od nacismu. Ale ze svazu nám nedovolili nést jakékoliv vlajky a symboly naší strany. Musím ale na druhou stranu podotknout, že v Maďarsku neexistuje nebezpečí nástupu fašismu k moci tak, jako je tomu na Ukrajině.

V Polsku bylo již odsouzeno necelých 300 lidí za propagaci marxismu-leninismu. Jak je na tom maďarská legislativa v tomto směru?

Takováto věc není v Maďarsku. U nás platí, že toho, kdo odkazuje na socialismus, lze postavit mimo zákon. Ale jak vidíte, zatím jsem zde a nic se mi nestalo. Jsem stále na svobodě.

Jakou roli podle maďarských komunistů hraje Čína v komunistickém hnutí ve světě?

Za prvé, Čína buduje socialismus s čínskými charakteristickými rysy a my nesouhlasíme s tím, že v Číně je kapitalismus. Je to socialismus, kde je nezpochybnitelné, že politická moc je v rukou pracujících tříd. A druhá věc je, jak čínští přátelé říkají, že pomáhají budovat socialismus ve světě tím, že se soustředí na budování socialismu především u sebe. A my jim za to děkujeme. V zásadě v Číně 1,4 miliardy lidí fakticky buduje socialismus.

Třetí věc je, že dělnická třída potřebuje v tomto boji udržet mír ve světě. Nebýt Číny, na světě by politická rovnováha prakticky neexistovala. Prezident ČLR Si Ťin-pching brání v prvé řadě mír ve světě. A za čtvrté je tu moment, kdy čínská komunistická strana se sama aktivizovala nedávno mezinárodním komunistickým hnutím a je zapojena do pracovní skupiny mezinárodního hnutí dělnických a komunistických stran. Existují tady zkušenosti z budování socialismu ze středovýchodní Evropy a v současnosti se hodnotí zkušenosti z budování socialismu v Číně. Dále zde existují i zkušenosti bývalé Jugoslávie z budování socialismu, i v ostatních zemích současných i minulých. A my tyto zkušenosti musíme vysoko hodnotit, a hlavně správně ocenit práci komunistů a jejich boj za lid.

Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 37 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2018-11-11 17:26
Socializmus v Číně je něco na způsob NEP-u. Kam to povede se ukáže.
Může to skončit i totální válkou. Levice bojuje v politickém ringu
férově, pravici je každý podraz dobrý. Jestliže "sudí" je
pravičák, tak potom kdo asi dopadá lépe? Sudího musí
"vypískat" z ringu diváci sami. Potom se ukáže jestli
zvítězí Marx anebo kapitál.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.