Rozhovor s poslancem Evropského parlamentu Jiřím Maštálkou (KSČM)

Lidová diplomacie je nenahraditelná

Před několika dny jste se vrátil z Volgogradu, kde jste se zúčastnil v pořadí 5. Mezinárodního fóra společenské (lidové) diplomacie, které se tentokrát konalo pod názvem »Dialog na Volze: Mezinárodní vztahy a porozumění v 21. století«. Co toto fórum znamená?

Mezinárodní fórum společenské nebo také lidové diplomacie se zformovalo před několika lety, tedy v době, kdy se začaly výrazně zhoršovat mezinárodní vztahy, na základě prosté, ale nesmírně důležité myšlenky: když nejsou s to se spolu domluvit metropole, musí spolu mluvit »obyčejní« lidé. Což je vlastně princip lidové diplomacie, u jejíhož zrodu stála partnerská města – Volgograd, Coventry, Hirošima a další včetně Ostravy. Letos se paralelně s mezinárodním fórem konalo ve Volgogradu 29. generální shromáždění Mezinárodní asociace měst – vyslanců míru, což je organizace působící v rámci OSN, a jak název napovídá, prvořadě zaměřená na politiku míru a přátelství mezi národy. Takže ve Volgogradu jsem se mohl setkat také s reprezentanty řady měst z nejen z Evropy, ale také z afrického kontinentu, USA či Číny.

Jaký byl program Mezinárodního fóra?

Časový pracovní rámec samotného zasedání tvořilo pět dnů, přičemž třetího dne se konal hlavní kulatý stůl pod názvem »Globální politika v epoše nestability«. Byl jsem mezi vybranými účastníky, kteří se tohoto kulatého stolu zúčastnili. Mimo jiné jsem odpovídal na otázku, jaké faktory mohou dnes ovlivnit destabilizaci ve světě. Uvedl jsem, že stále existuje hrozba geopolitické krize, která by se svým dopadem mohla rovnat finanční krizi před deseti lety; že existují reálná rizika chyb v úsudku, například ve vztahu ke kyberbezpečnosti, která mohou způsobit závažný mezinárodní konflikt; že prakticky probíhá studená technologická válka a mezinárodní terorismus nepřestává být nebezpečným destabilizujícím faktorem. Po hlavním diskusním fóru následovaly specializované kulaté stoly věnované například mechanismům mezinárodní spolupráce měst, perspektivě vztahů mezi Ruskem a Německem a dalším problémům.

Měl jste příležitost vystoupit také v rámci těchto specializovaných kulatých stolů?

Ano, zúčastnil jsem se kulatého stolu s názvem »Kultura a mezinárodní vztahy XXI. století: civilizační volba, výzvy a perspektivy«. Zdůraznil jsem mimo jiné mimořádné místo kultury, kulturní výměny právě v rámci lidové diplomacie, a skutečnost, že v současné nestabilní globální politické situaci sehrává kultura zásadní úlohu na poli mezinárodních vztahů, a připomněl jsem, že kultura a její nástroj, tedy kulturní diplomacie, byla na výsluní v nedávných letech studené války. Své vystoupení jsem zakončil výrokem filosofa Slavoje Žižeka, který neblaze proslulou větu »Když slyším slovo kultura, sahám po revolveru«, změnil na »Když slyším slovo revolver, sahám po kultuře«.

Jakou perspektivu má ona lidová diplomacie?

Velkou a nenahraditelnou. Je třeba hledat nové formy spolupráce v rámci lidové diplomacie, více do ní zapojit občanské organizace, a hlavně mládež, které by měly být poskytovány větší možnosti pro kulturní a sportovní výměnu. Spolupráce vysokých škol a kulturních institucí by neměla být narušována mnohdy přelétavou oficiální státní mezinárodní politikou a krátkozrakými zájmy a předsudky.

Emil HRUŠKA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.2, celkem 19 hlasů.

Emil HRUŠKA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.