Rozhovor Haló novin s předsedou Českého mírového hnutí Milanem Krajčou

Prezident Asad ocenil solidaritu se Sýrií

Před několika dny jste se vrátil ze Sýrie. Tu jste přitom navštívil již v minulosti. Zaznamenal jste zde nějaké změny?

Jednalo se již o mou třetí cestu do Sýrie od začátku tamního konfliktu. Poprvé jsem ji navštívil v roce 2012 v rámci mezinárodní mírové pozorovatelské mise, tehdy také organizované Světovou radou míru a Světovou federací demokratické mládeže. Podruhé jsem měl tuto příležitost o tři roky později v roce 2015, kdy mě do Sýrie přivedla jednání s některými tamními politickými organizacemi i členy syrské vlády.

Obě dvě předchozí cesty se uskutečnily za složitých podmínek odpovídajících tehdejší vojensko-politické realitě a nebyly prosty ani dobrodružných momentů. Nyní jsou zde změny opravdu zaznamenatelné. Úspěchy Syrské arabské armády při postupném osvobozování jednotlivých měst a regionů z rukou tzv. Islámského státu a dalších teroristických skupin přinášejí v hlavním městě Damašku, kde jsem byl především, významné zlepšení bezpečnostní situace i celkové atmosféry.

Takže tam, kde jste se pohyboval, lidé žijí normálně, jako my?

Damašek dnes ani zdaleka nepůsobí dojmem válečného města. Všude je vidět běžný ruch. I pokud nepočítám návštěvy různých institucí, podařilo se nám vidět celou řadu míst v hlavním městě. Na prvním místě musím zmínit Starý Damašek, kde jsme se podívali do slavné Umajjovské mešity, mnoha křesťanských památek, velkého starobylého tržiště Hamídíja či zdejší citadely. Mezi další místa, která jsme navštívili, patřilo Umajjovské náměstí s velkým symbolem Damašku ve tvaru meče, rozsáhlý areál Damašské univerzity či mohutný památník neznámého vojína, věnovaný padlým syrským vojákům.

I z toho nemnoha, co jsem viděl, mohu soudit, že je opravdu pozoruhodné, jak se Sýrie rychle vzpamatovává ze zdejšího konfliktu a jak se na území, které ovládá její vláda, vrací normální život. Realita dnešní Sýrie, již jsem měl společně se svými kolegy možnost vidět na vlastní oči, se tak jeví podstatně rozdílná od obrazu, který se o této zemi snaží vytvářet většina českých médií.

Co vás do této těžce zkoušené země přivedlo tentokrát?

V syrské metropoli Damašku jsem se nejprve účastnil dvoudenního zasedání Výkonného výboru Světové rady míru, v němž mám tu čest zastupovat České mírové hnutí. Na toto pracovní jednání následně navázala mezinárodní mise solidarity, pořádaná právě Světovou radou míru ve spolupráci se Světovou federací demokratické mládeže, která se konala na pozvání Národního svazu syrských studentů a Syrského hnutí bojovníků za mír.

Cílem mise bylo nejen získání aktuálních informací o situaci v Sýrii, ale především vyjádření podpory a solidarity syrskému lidu a mládeži v jejich již sedm let trvajícím zápasu na obranu Sýrie, její nezávislosti, suverenity a územní celistvosti nejen před zahraničním imperialistickým vměšováním ze strany Spojených států amerických, Severoatlantického paktu NATO a Evropské unie a jejich regionálních spojenců – Turecka, Izraele a reakčních monarchií Perského zálivu, ale pochopitelně i sektářským terorismem tzv. Islámského státu a jemu podobných hnutí.

Kdo se spolu s vámi nedávných aktivit v Sýrii zúčastnil?

Účast na aktivitách v Sýrii byla opravdu reprezentativní. Celkově se mezinárodní mise zúčastnilo takřka sto delegátů mírových a mládežnických organizací, přidružených ke Světové radě míru či Světové federaci demokratické mládeže, ze čtyř desítek zemí světa. Mezi účastníky byla řada osobností mírového a mládežnického hnutí, členové parlamentů z různých zemí i odborníci na blízkovýchodní problematiku.

Z České republiky zde byly, kromě Českého mírového hnutí, zastoupeny také delegace našich přátel z Komunistického svazu mládeže, reprezentované studenty Lenkou Svěchotovou a Filipem Škareckým, a Asociace Vojáci proti válce, za kterou se mise zúčastnili plukovníci Jiří Bureš a Jiří Wagner. Bylo výborné, že i z naší země tak byla účast rozhodně více než symbolická, což ostatně odpovídá i dlouhodobým přátelským vztahům mezi českým a syrským lidem.

Jaký byl program vaší mezinárodní mise v Sýrii?

Program byl opravdu náročný, připravovali jsme jej řadu měsíců dopředu. Jeho součástí byla například i mezinárodní konference věnovaná právě konfliktu v Sýrii a solidaritě se syrským lidem uskutečněná na Damašské univerzitě. Ta se konala ve velké univerzitní aule za mimořádného zájmu místních médií a za přítomnosti více než čtyř stovek zdejších univerzitních studentů. Mezi desítkami řečníků jsem zde měl možnost také vystoupit a podělit se o svůj pohled na současnou situaci v Sýrii i v celém regionu Středního východu.

Během našeho pobytu v Sýrii jsme také mohli navštívit nejen různá místa v hlavním městě Damašku, ale i mimo něj. Poprvé jsem tak měl například možnost vidět známé, většinové křesťanské městečko Sednaja. Do programu byla zahrnuta i návštěva starobylé křesťanské vesnice Malula v minulosti dobyté a poničené teroristy.

Během našeho pobytu jsme poskytli také mnoho rozhovorů pro syrské sdělovací prostředky. Podstatná část naší mise však byla věnována jednáním s různými představiteli syrského politického a společenského života.

S kým jste se například setkali?

Těch jednání byla opravdu celá řada. Setkali jsme se tak například s nejvyššími představiteli syrské Socialistické strany arabské obrody i obou místních komunistických stran – Syrské komunistické strany a Syrské komunistické strany (sjednocené). Zajímavá byla schůzka s rektorem Damašské univerzity Maherem Kabakibim, který hovořil o tom, jak syrský konflikt poznamenal zdejší vysoké školství, a o projektech, které umožňují dohnat mladým lidem v této souvislosti zameškané a nedokončené vzdělání. Předseda Všeobecné federace odborů Jamal al-Qadiri se s námi například podělil o informace o změnách v syrských pracovně-právních úpravách během konfliktu i o hrdinství různých dělnických kolektivů dlouhodobě úspěšně bránících své továrny před dobytí teroristy.

Naši delegaci přijal na půdě Lidové rady, tedy syrského parlamentu, její předseda Hammouda Sabbagh, jenž nás seznámil s některými aktuálními aspekty syrského parlamentního života. Informačně nabitá pak byla diskuse se syrským ministrem zahraničních věcí Valídem Mualimem, který hovořil o zahraničně-politických souvislostech konfliktu v Sýrii a jeho řešeních. Zdaleka nejvýznamnější však bylo setkání s prezidentem Syrské arabské republiky Bašárem Asadem.

Jak hodnotíte setkání s prezidentem?

Dvouhodinové setkání s nejvyšším představitelem Sýrie bylo mimořádně zajímavé. Syrský prezident hovořil o mnoha souvislostech konfliktu v Sýrii. Zdůraznil kupříkladu, že rozpoutání konfliktu v Sýrii ze strany imperialismu bylo umožněno změnami, které ve světě nastaly na přelomu 80. až 90. let minulého století, především pak rozpadem Sovětského svazu. Zároveň zdůraznil, že pokud dnes Syrská arabská armáda vítězí, není to poprvé v historii, kdy se podařilo malému národu vojensky odrazit imperialistickou agresi. Své předchůdce dle něj mají Syřané v hrdinně bojujících Korejcích, Kubáncích a Vietnamcích.

Prezident Syrské arabské republiky na setkání s účastníky mise ocenil mezinárodní solidaritu se Sýrií i roli, kterou mezinárodní mírové a mládežnické hnutí sehrává v pomoci syrskému lidu v jeho úspěšné snaze o ukončení imperialismem iniciovaného a podporovaného konfliktu v zemi. Jsem rád, že jsem mohl při této příležitosti alespoň krátce osobně vyjádřit nejvyššímu syrskému představiteli podporu a solidaritu se spravedlivým antiimperialistickým zápasem lidu Sýrie.

Jaké byly závěry vaší mise?

Na závěr naší mise bylo oběma velkými mezinárodními organizacemi, jež ji připravily, přijato prohlášení, v němž jsme mimo jiné konstatovali, že vyslovujeme svou podporu syrskému lidu, jeho vedení a armádě, a zároveň poznamenali, že i přes dosažená četná vítězství se tisíce ozbrojených fundamentalistických­ teroristů stále nacházejí na syrské půdě, jako například v syrské provincii Idlíb. Rovněž jsme odsoudili invazi a okupaci severní části Sýrie tureckým vojskem, stejně jako přítomnost vojsk Spojených států amerických a Severoatlantického paktu v oblasti východně od Eufratu a existenci jejich vojenské základny v al-Tanf poblíž hranice mezi Sýrií, Jordánskem a Irákem.

Rozhodně jsme odmítli všechny imperialistické plány a akce sloužící k destabilizaci a rozdělení Sýrie, porušující ve všech ohledech mezinárodní právo. Vyjádřili jsme svou hlubokou úctu syrskému lidu a armádě za vytrvalost a odhodlání při osvobozování četných měst a území. Zdůraznili jsme, že plán na násilnou »změnu režimu« v Sýrii selhal díky jednotě tamních lidí.

V závěru prohlášení jsme pak ocenili příklad hrdinného syrského lidu, který ukazuje jasně, že bez ohledu na to, jak moc silný a mocný se imperialistický nepřítel může zdát, není neporazitelný. Syrský lid a jeho boj proto představují zdroj a inspiraci pro všechny, kteří bojují za spravedlivou věc, svět míru a společenské spravedlnosti, za svět osvobozený od imperialistické nadvlády.

Monika HOŘENÍ


Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2018-11-17 10:56
Patří k nim Obama a Clintonová, miláčci "liberálů".
hajek.jiri51
2018-11-16 23:11
A teď již jen aspoň obžalovat skutečné viníky rozpoutání
občanské války v Sýrii. Zločince v rouše "demokratů" z
obou břehů Atlantiku.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.