Listopadové okamžiky

Hodnota každého poznání, včetně poznání minulosti, se měří schopností přispět k pochopení současných problémů. V době tzv. »hojné ekonomické konjuktury«, z níž těží především velcí vlastníci, a jen zbytky, většinou tvrdě vybojovávané, náležejí velké většině společnosti, v době zvolna nastupujícího strachu z možného příchodu další hospodářské krize si budeme 17. listopadu připomínat dvě významné historické události našich dějin.

Před sedmdesáti devíti lety byl brutálně potlačen nacistickou okupační mocí hitlerovského Německa odpor českých, především vysokoškolských studentů. Právě pro trvalé uchování vzpomínky studentských obětí na životech a jako stále platné varování před nebezpečím fašismu byl 17. listopad prohlášen Mezinárodním dnem studentstva. Tento odkaz, tak jak v naší společnosti a ve světě znovu sílí myšlenky fašismu a neonacismu, nabývá dnes na stále větším významu. Je třeba se k němu navzdory antikomunistické hysterii plně přihlásit. Neonacismus a přepisování dějin, otevírání dvířek požadavkům Sudetoněmeckého landsmanšaftu nesmí dostat prostor.

Naše společnost však také 17. listopadu bude připomínat i 29. výročí počátků novodobé kapitalistické historie České republiky. To je velký důvod k zamyšlení a zhodnocení tohoto období plného přání, nadějí a slibů.

V roce 1989 požadavek demokratizace veřejného života vyjadřovala většina společnosti. Velká část společnosti očekávala změny v národním hospodářství. Většina společnosti si však také přála zachování socialistického společenského systému, pracovních a sociálních jistot. Političtí »vůdci« listopadových událostí v roce 1989, zejména Václav Havel a kolem něj soustředěná část tzv. disentu, od samého počátku lidem v České republice vědomě lhala. Zatímco většina společnosti měla nejasné představy o podobě budoucího vývoje v tehdejším Československu, měl právě Václav Havel představy zcela jasné, jen je vědomě lidem neříkal. Nebyla to pravda a láska, kdo zvítězil a určoval základní hodnoty společnosti. Byli to ti, kteří cíleně tvrdou rukou budovali neoliberální kapitalistickou společnost, kde pod rouškou mravních hodnot existuje pouze jediné měřítko – soukromý zisk.

Za oněch dvacet devět let polistopadové historie z myšlenek demokratizace společnosti zůstala pouhá fráze. Za zády Čechů a Slováků nové politické elity rozbily společný stát. Společenský majetek a hodnoty vytvořené prací občanů ve čtyřech poválečných desetiletích byly různou formou privatizovány a rozkradeny. Kupónová privatizace se stala podvodem století. Ve společnosti se objevila nezaměstnanost, dnes dosahující počtu půl milionu nezaměstnaných. Přes osm set tisíc lidí žije na hranici chudoby. Lidské zdraví i právo na vzdělání se staly zbožím. Místo bezpečnosti a právních jistot je společnost ohrožována narůstající kriminalitou a korupcí včetně korupce politické. Místo vojenské neutrality byla Česká republika vtažena do Severoatlantické aliance a její vojáci se aktivně účastní řady válečných konfliktů. Servilnost vůči tzv. spojencům a Spojeným státům americkým došla tak daleko, že česká pravice byla a je ochotna prodat Českou republiku zahraničním vojensko-ekonomickým zájmům USA. Díky odporu většiny obyvatel k tomu zatím nedošlo. Právě vstupem do NATO a ratifikací Lisabonské smlouvy však ztratila ČR podstatnou část své státní suverenity.

Česká republika vydávaná za stabilitu demokracie, dodejme spíš »buržoazní demokracie«, však od roku 1993 zažila přinejmenším tři pokusy o státní převrat. Dvacet devět let slibů a lhaní všech polistopadových vlád a politických stran, které se na nich podílely, vrcholí dnes v souboji ekonomických skupin vázající domácí bankovní a zahraniční kapitál. Která tato skupina bude dále vládnoucí »elitní« skupinou? Ta navázaná na pravicové strany ODS, TOP 09, KDU-ČSL a další, nebo ta, jež stojí za vytvořením politického hnutí ANO 2011? Zažije v brzké době další pokus o státní mocenský převrat?

Zápas o politickou moc opět kulminuje. Část pravice si přitom osobuje myšlenky bývalého prezidenta Havla. Ten nesl osobní odpovědnost za vývoj v Československu a posléze České republice po dobu téměř dvaceti let. Právě jemu bylo vlastní neustálé neveřejné, ale i veřejné a hlavně systematické zpochybňování uspořádání Evropy po druhé světové válce.

ODS, ale ani hnutí ANO 2011 společně se svými politickými satelity nejsou schopny řešit současné sociální a hospodářské problémy ve společnosti. Entuziasmus sociální demokracie se zmenšil na obhajobu trosek jejich mocenských pozic. Antikomunismus má utlumit především komunistickou levici, je promyšlený, jednou brutální, jindy lstivě vlezlý, především všudypřítomný. Ústav pro studium totalitních režimů začal nést své »ovoce«. Účty se však musí platit a komunistická strana se nesmí sklonit před tímto tlakem. Podpořila vznik menšinové vlády, ale nedala jí bianko šek.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 106 hlasů.

Stanislav GROSPIČ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2018-11-19 21:45
Copak národ. Tehdy to byla akce tajných služeb, ty jsou dnes v klidu.
Vždyť Zeman, Babiš, Hamáček, (Filip?) jsou jejich.
jirichmelarcik
2018-11-19 15:12
Nikdy nevstoupíš do téže řeky! Chtěli zopakovat 17.listopad 1989.
Národ však nezblbli a nenadchli. Národ už má posílenou imunitu.
fronda
2018-11-17 23:54
Takové davy a přitom jde jen o zlomek obyvatel země. Tak jako v roce 89.
svaty_vaclav
2018-11-17 11:46
Dnes 17. listopadu 2018 probíhají v České televizi antikomunistické
žně. Je to komické, kolik hloupostí vypadává z úst oslovených
adorantů listopadového puče 1989, hovořících na mikrofony ČT. Vůbec
nemá cenu to kapitalistické panoptikum komentovat, to komické
kapitalistické divadlo. Lidé v pražských ulicích jsou zhlouplí a
freneticky tleskají své kapitalistické bídě. Článek pana Grospiče
nemá chybu.
fronda
2018-11-16 21:43
Je otázka, jestli v podmínkách embarga a studené války byla nějaká
ta "demokratizace" vůbec reálná.
Gartouzek
2018-11-16 14:24
Vážený místopředseda zřejmě nemá přehled, co se dlouhodobě děje
na pravicové scéně. Onen Ústav pro studium totalitních režimů je
řazen mezi tzv. "think tanky" (mozková centra) a takových
pravicových center je v Česku mnohem víc, profesionálních a
fundovanějších. Oficiálně jsou finančně podporovány ze státních
peněz ČR a ze zahraničí. Jejich cílem je připravovat podklady
pravicovým politikům a všestraně je vzdělávat a trénovat pro
veřejné vystupování. Naproti tomu pro KSČM více pracuje jen Centrum
strategických a teoretických studií a levicový Klub společenských
věd. Avšak jejich výstupy jsou na prachmizerné úrovni. Nedovedovedli
ani předem varovat ÚV KSČM před posledními volebními propady.
Stačilo vytvořit grafy dlouhodobého vyvoje z veřejně dostupných
výsledků voleb, což si může snadno udělat každý na svém
počítači. Po nějakém fundovaném rozvoji teoretických základů v
KSČM ani vidu. Pouze plno hlasů třebistů: "Je potřeba rozvíjet
teoretické základy." Co jsem četl, nedávná 44. pražská
teoreticko-politická konference přinesla v jádru pouze třebistický
apel: "Budoucnost patří novým myšlenkám a hledání inspirace pro
21. století v marxismu. K tomu je nezbytné vypracovat radikální
levicový program." Někdy mám dojem, že vedení KSČM přímo
blokuje ony nové myšlenky a inspirace, aby se nenarušila jejich
současná pragmatická politika. Ta spočívá v zachování
kapitalistického zřízení a jeho pouhém sociálním vylepšování. Pak
se nelze divit, že pravicoví politici umně dovedou manipulovat s
širokou veřejnosti a KSČM se u voličů propadavá.
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Think_tank Kdopak asi v KSČM má na
starosti odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci?
hajek.jiri51
2018-11-16 11:50
Svátek 17. listopadu byl účelově zneužit resp. ukraden. Komu?
Studentům kteří byli zavražděni fašisty v 17. listopadu. 1938, těmi
kdo zorganizovali protilidový převrat a vnutili obelhaným lidem
zrestaurovaný kapitalizmus.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.