Prohlášení k 17. listopadu

Vedení KSČM vydalo včera k 17. listopadu následující prohlášení, přetiskujeme jej v plném znění:

Občané se u nás po druhé světové válce rozhodli pro systém, který byl budován jako sociálně spravedlivá alternativa kapitalismu, jako socialistická společnost. Lidé tehdy doufali v nový začátek, který zabrání opakování starých hrůz a nespravedlivostí. Komunistická strana Čech a Moravy proto nezapomíná na odkaz brutálně potlačených studentských nepokojů 17. listopadu 1939 nacistickou okupační mocí. Tento odkaz, tak jak v naší společnosti a ve světě znovu sílí myšlenky fašismu a neonacismu, nabývá dnes na stále větším významu. Mezinárodní den studenstva vnímáme jak významný den s odkazem pro celý pokrokový svět.

Také si připomínáme 17. listopad jako den, kdy v naší společnosti započaly hluboké společenské změny, jejichž konečným důsledkem bylo obnovení kapitalistického společenského systému.

Rok 1989 nebyl pouhým mocenským pučem, byl důsledkem dlouhodobě opomíjených a neřešených zásadních rozporů ve společnosti. Samotné události 17. listopadu 1989 vyvolaly živelný výbuch občanské nespokojenosti se zakonzervovanými poměry i zneužíváním moci. Síly, kterým šlo o socialistické řešení krize, byly roztříštěné a tak v čele změn nakonec stanuly síly zaměřené na restauraci kapitalismu. Požadavky většiny společnosti na demokratizaci veřejného života i zefektivňující změny v národním hospodářství, zachování sociální spravedlnosti, pracovních a sociálních jistot, na zachování socialistického společenského systému se nenaplnily.

Některá tehdejší hesla už dnes znějí jako fráze. Lidem na náměstích neřekli, že je čeká největší majetková změna v dějinách. Pod kontrolu zahraničního kapitálu se dostala rozhodující část národního hospodářství. Více než milion občanů ČR je na prahu chudoby. Zemi řídí majetková oligarchie, nikoliv však v zájmu jejích obyvatel. Bez referenda byl rozdělen společný stát Čechů a Slováků a vstoupili jsme do agresivně se chovajícího paktu NATO. Soupeřící kapitálové mocenské ekonomické skupiny bojují o politickou moc. Stojí za nimi různé zájmy zahraničního kapitálu. Neštítí se při tomto souboji sáhnout k změně mocenských poměrů vybočujících z rámce právního řádu České republiky.

Skutečnost, že i v současném období hospodářské konjunktury sílí stále více sociální rozdíly, které zesilují napětí ve společnosti, je využívána stupňujícím se antikomunismem a populismem. Hrozba neonacismu je velice reálná.

Kapitalistický společenský systém nemůže přinést řešením dnešních ekonomických a společenských problémů. Je třeba odmítnou připravovaný další mocenský převrat, postavit se proti hrozbám autoritářství a fašismu, vyvést Českou republiku z postavení polokolonie a zabránit neustálému porušování mezinárodního práva.

Vedení KSČM, 15. 11. 2018


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 168 hlasů.

Vedení KSČM

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2018-11-19 22:01
Poctivým pracujícím se žilo dobře.
tomasklima162
2018-11-18 01:54
fronda "Dohnat ano, ale předehnat raději ne. To by byla vidět holá
pravda."
fronda
2018-11-18 00:18
V socialistických zemích to určitě nešlo od desíti k pěti,
ekonomický růst byl prakticky trvalý. Rostly investice, vzdělanost,
životní úroveň. I navzdory obtížným podmínkám imperialistické
agrese. --- Ve Venezuele vládnou socialisté, ne komunisté.
fronda
2018-11-17 23:50
antal: To nebyl revoluční pohyb, ale kontrarevoluční. Množství
odpůrců socialismu tu bylo vždy, ale vylezli, až když ucítili
příležitost. Komunisti reformy prováděli. Naposledy tzv. Soubor
opatření a pak přestavbu (ne tu Gorbačovovu). Ale řada problémů byla
způsobena vnějšími okolnostmi. Např. krach 3. pětiletky byl
důsledkem hlavně roztržky s ČLR. A zneužili toho Šikovci ke svým
pochybným experimentům vrcholícím rokem 68. A manipulace s cenou ropy
(USA+Saúdové) zase vedly k potížím v 80. letech.
antal
2018-11-17 19:10
Jaroslav Prchal, aspoň nie som diletant ako Vy. Počas Veľkej
hospodárskej krízy hladovali robotníci aj v USA, hovorí sa o 5
miliónoch obetí hladomoru, aj keď chýbajú seriózne štúdie. Ale tie
nakoniec chýbajú aj pre tzv. hladomor v ZSSR, podľa niektorých autorov
by Ukrajina bola vymrela ako celok. Len hladových pamätníkov na to nie.
/// Ale podstatné je niečo iné. V 30. rokoch ZSSR len začal budovať
nový systém, klasický kapitalizmus v tom čase zanikol a už nechcel
tvoriť, len konzumovať. Pri utváraní každého systému bola nutná
veľká akumulácia ľudských, materiálnych, finančných zdrojov, aj v
kapitalizme. Aj pri utváraní kapitalizmu a počas existencie klasického,
pravého kapitalizmu bola nízka životná úroveň, veľa hladomorov,
vládla morálka úspornosti. Západný kapitalizmus si pritom pomáhal
zdrojmi Afriky, Ameriky, Ázie, socializmus nemal žiadne kolónie. Mohol
využívať na budovanie len svoje vnútorné zdroje, úspory aj na úkor
osobnej spotreby. Inak, počas prvotnej akumulácie toto využíval aj
kapitalizmus a brutálne. /// HDP sa nemusí odraziť teda v osobnej
spotrebe. Ale v diskusii o to ani nešlo, riešila sa otázka, či
socializmus ekonomicky stagnoval, upadal a preto prišiel november 1989.
joska.korinek
2018-11-17 15:57
Pane Gartouzku, výstižněji to napsat nejde.
antal
2018-11-17 12:31
Každý systém, keby bol aj stopercentne dokonalý, sa (ekonomickým)
vývojom, rastom dostane do krízy. Čím vyššie prírastky HDP systém
vykáže, tým skôr sa dostane do krízy, alebo do potreby reforiem,
zmien. Antický grécky a rímsky systém bol skvelý a rozpadol sa.
Ekonomické údaje o raste za socializmu sú pozitívne, učebnica
ekonómie od Samuelsona uvádza priemerný rast od r. 1928 do r. 1987 4,7
percenta. Teda vyššie ako vo rozvinutom kapitalizme. Čína rýchlym
rastom tiež musí prevádzať reformy, jej mohutný ekonomický potenciál
si dnes vyžaduje globalizovať jej ekonomiku, preto prišla s koncepciou
Novej hodvábnej cesty. Vývoj dieťaťa nutne dospieva k potrebe zmeny na
dospelého človeka, bez ohľadu na to, či jeho detstvo bolo dobré, zlé.
/// Kríza socializmu teda nevyplývala z toho, že to bol zlý, chybný
systém, ako sa nám tu snažia podsúvať nielen pravicoví ideológovia,
ale aj "moderní" ľavičiari, ale len dôsledkom vývoja
potreby prejsť vo vývoji socializmu ďalej. Nakoniec, tak to masy aj
žiadali, zmeny socializmu. Myslím, že problém nastal v tom, že v
povahe každej formy je zakonzervovať svoj stav, stabilizovať ho na
večnosť. A KSČ namiesto toho, aby sa postavila do čela revolučného
pohybu, sa postavila proti nemu. Tým ho zobrali do rúk antisocialistické
sily a zneužili na svoje ciele, návrat kapitalizmu. Príznačné bola
schôdza KSS na našom pracovisku, s takmer 100 percentným členstvom v
KSS (zo 47 ľudí len jeden bol nestraník), kde okrem mňa 45 ľudí
hlasovalo za rezolúciu, ktorá odsudzovala, vyjadrovala znepokojenie, ale
nesnažila sa postaviť do čela pohybu.
fronda
2018-11-17 10:54
Privatizační puč byl vnucen zvenčí, Gorbačov vyhrožoval vojenským
zásahem, pokud budou místní komunisté neústupní.
o.motl
2018-11-17 09:55
Jinými slovy, od okamžiku, kdy Rusko v druhé polovině osmdesátých
let rezignovalo na kontrolu nad svými satelity, začaly jím zavedené
režimy postupně erodovat, až se v roce 89 téměř současně sesypaly
jako domeček z karet. A ty návaly na stranických sekretariátech za
minulého režimu bych chtěl vidět.
fronda
2018-11-16 22:14
Je to tak. A jestliže představitelé dnešní KSČM kritizují
předlistopadový systém, měli by říct, jak oni by to dělali lépe.
Jak by bránili socialismus, jak by čelili embargům a studené válce...
Asi nijak, že? Ono je pohodlnější sedět si v buržoazním parlamentu
a nic nedělat.
e173rb
2018-11-16 21:57
Já bych řekl, že podněty ke společenské změně nevzešly od nás,
ale ze SSSR. Tam primárně získaly moc antisocialistické síly a ty,
nikoli my, rozhodly o budoucím směřování. Mezi zeměmi socialistické
soustavy byly i takové, které na tom nebyly dobře a značná část
občanů stála proti režimu. To však nebyl případ ČSSR. O jakém
"živelném výbuchu občanské nespokojenosti" to vedení KSČM
píše? Vždyť jsme byli předposlední zemí, kde ještě nebyla
odstartována barevná revoluce. StB musela poslat mezi studenty své
agenty a sehrát scénku s "mrtvým studentem Šmídem", aby se
aspoň pražáci sešli k vyjádření odporu. Venkov dění dlouho
sledoval převážně netečně, dokud nepřišel shora befel ke stávce.
Však si ta maškaráda také příznačně vysloužila název
"sametová revoluce", jak lidé "živelně vybuchovali"
doma u televizí, v hospodách u piva, nebo tanci a zpěvy pod balkóny s
vynořivšími se apoštoly. A představitelé režimu byli všemi
považováni za takové škůdce a krvelačné despoty, že je nechali
jmenovat své nástupce, předat klíče a v klidu se odebrat do civilu.
Tehdy byl nastartován proces otužování obyvatelstva, které je dnas
již tak otužilé, že by jej nerozhodilo snad už ani znovuzavedení
nevolnictví. To co by dříve vyvolávalo rozruch a nával na stranických
sekretariátech, dnes se lidé odváží kritizovat jen mezi
nejbližšími, aby snad nezískali nebezpečnou nálepku. Národní fronta
je očištěna od hlasu lidí práce a lid obecný přijal za svůj
životní koncept "není tak zle, aby nemohlo být hůře". Sliby
se ukázaly být cynickým výsměchem a tak jsme zalezlí ve svých
ulitách, z nichž se snažíme nevystrkovat moc růžky a už nás ani
nenapadne věřit v někoho, kdo by mohl přinést pozitivní obrat.
fronda
2018-11-16 21:10
Byl to privatizační puč a teď je to svátek všech lhářů, zlodějů
a podvodníků. Těch demonstrací se tehdy účastnilo opravdu tak 6%
obyvatel ČSSR.
svaty_vaclav
2018-11-16 14:26
tomasklima162 2018-11-16 13:00 – Jestli bude fašistická česká ulice
pokračovat ve svých eskapádách a bude zase hulákat a povykovat proti
Babišovi, tak bude mít Babiš v příštích volbách opravdu těch 51%.
Fašizaci v rozbitém Československu nikdo nechce, jako to chtějí a
předvádějí ODS, TOP-09, STAN, KDU-ČSL, Piráti, kteří chtějí
zvrátit výsledky voleb pouličními nepokoji a nedemokratickou cestou
mimo volby.
tomasklima162
2018-11-16 13:00
6% voličů není většina lidu. Většina je 51% a víc. Sorry jako.
svaty_vaclav
2018-11-16 12:03
Listopadovým pučem 1989 se potvrdilo, že komunisté měli ve všem
pravdu před listopadem 1989. Komunisty vyjadřované obavy, že jejich
nepřítel se nikdy nevzdal a trvale pracuje na svržení socialismu, se
naplnily. Naivní statisícové davy na československých náměstích v
listopadu 1989, které tomuto kroku československých dějin zpět cinkaly
svými klíči, napomohly celospolečenské změně, která šla proti
cinkajícím lidem a jejich ekonomickým zájmům. Všechny tyto
asociální změny v Československu byly provázeny bezbřehým a
neuvěřitelným veřejným lhaním Václava Havla a jeho kamarily, lhal
jako když rotačka tiskne. Sliboval lidem cokoli, jen aby se dodral k moci
a k majetkům, zabaveným klanu Havlů na základě Benešových dekretů.
Už 30 let mají Češi ten vysněný a vycinkaný polistopadový
kapitalismus a stále se kapitalisti vymlouvají na komunisty. Přitom se
po listopadovém puči 89´ podařilo dokonale rozkrást a vykrást
Československo, takže z výsledků své poválečné 40leté práce
Čechoslováci nic nemají. Různí prokapitalističtí pohůnci a
posluhové polistopadových zlodějů si to pochvalují a zlodějský
polistopadový systém v rozbitém Československu se jim líbí a vyhovuje
jim. Kapitalismus v rozbitém Československu ještě neřekl poslední
slovo a dnešní fašizace v rozbitém Československu je toho důkazem. Co
jiného jsou snahy tzv. demokratických stran svrhnout ve volbách zvolenou
vládu? Strany ODS, TOP-09, STAN, KDU-ČSL, Piráti a účast jejich
vrcholných politických představitelů v pouličních nepokojích je toho
také důkazem (Němcová, Kalousek, Gazík, Herman, atd.)
Gartouzek
2018-11-16 11:33
Vedení KSČM mi v sociální inteligenci připadá dost naivní. Stejně
tak naivních bylo mnoho lidí zvonících klíči, kteři byli naivně
přesvědčeni, že vše sociálně dobré zůstane a odstraní se pouze
různé nešvary a brzdy ekonomického rozvoje. Takové naivní myšlení
lidu byl důsledek kočírování KSČ, která veřejnosti neustále
předkládala, že nepřítel socialismu je za hranicemi, v
kapitalistických zemích a je jim třída kapitalistů. Události po roce
1989 ukázaly, že hlavní nepřítel socialismu se nacházel a nachází
uvnitř naší společnosti. Nepřítelem je třída egoistů, kteří
mají egoistické chování a vyhovuje jim společnost dravě soupeřivá,
kapitalistická a sdružují se v pravicových stranách. KSČ si hřála
na svých prsou hady, egoisty, kteří byli členy KSČ jen z kariérních
důvodů. V rámci své kariery se chovali komunističtěji než komunisté
z přesvědčení, byli tak hlavní brzdou ekonomického rozvoje
socialistické ekonomiky. Že tomu tak bylo, ukázaly události již po
náznaku politické změny, kdy tito falešní komunisté hromadně
zahazovali stranické knížky a mnozí odhodili maskovací plášť, pod
nimž byl celou dobu antikomunistický kabát. Jejich mnozí blízcí o
jejich přetvářce vědělo, u nich se hajili: "Kdo chce s vlky
žíti, musí s nimi výti." A vyli! Mnozi takoví vyli i jako
lektoři na marxistických univerzitách. Naivní byli i ideologové KSČ z
přesvědčení, kteří byli naivně do poslddní chvíle přesvědčeni,
že v socialistické zemi nemůže dojít k restauraci kapitalismu. Došlo.
Přitom měli již před léty dost včasných varovných signálu. Vedení
KSČM se dosud nepoučilo a jede stále ve vyjetých kolejích. To je také
hlavní příčinou dlouhodobého propadání na volební scéně.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.