Rozhovor Haló novin s Janem Klánem, vedoucím Knihovny Bohumíra Šmerala a archivu ÚV KSČM

Několikaletá tradice Šmeralovy knihovny

Šmeralova knihovna má již svou tradici. Kolik svazků knih v ní vlastně je?

Ano, knihovna má již svou několikaletou tradici. Jedná se o unikát, protože knihy, které zde máme, mnohdy jinde neexistují. Jedná se o knihy, které byly po převratu roku 1989 buď upozaděny, nebo nebyly vhodné pro nově vznikající dobu. Dnes ale představují cenné prameny pro zkoumání doby před rokem 1989. Knihovna má celkem 25 tisíc svazků přímo v budově Politických vězňů 9 a v depozitáři máme přibližně 30 tisíc svazků. Takže máme poměrně bohatý knižní fond.

Co všechno bychom v ní mohli studovat?

V knihovně můžete studovat, co vás napadne. Nejvíce zájemců je však ze strany studentů historie nebo společenských věd obecně. Zejména se u nás objevují zájemci z řad lidí, kteří píší své závěrečné práce zaměřené na dobu před rokem 1989. Pokud přijde čtenář, který hledá nějakou publikaci, tak mu ochotně pomůžeme nebo poradíme.

Půjčujete knihy také domů?

Domů půjčujeme vesměs všechny knihy, které máme v našem fondu. Knihy, které byly vydány před rokem 1945, půjčujeme jen prezenčně. Když za ně není adekvátní náhrada nebo se jedná o vzácnější svazky.

Které kategorie čtenářů k vám ještě chodívají studovat nebo půjčovat si knihy? Mluvil jste o studentech, ale knihovna tady není jen pro ně.

Do knihovny chodí lidé všech věkových kategorií. Ano, jak už jsem uvedl výše, tak k nám často zamíří studenti z vysokých škol nebo i samotní badatelé. V naší knihovně totiž naleznou cenné věci, které jim usnadňují bádání i psaní. Posledním takovým počinem, ve kterém pomohla naše knihovna, byl vznik knihy o Gustávu Husákovi. Její autor byl u nás mnohokrát a po vydání knihy nám osobně přinesl výtisk s věnováním. Poté se u nás zastavili studenti politologie, kteří píší srovnávání volebních programů a potřebují materiály ke Komunistické straně Čech a Moravy. I zde rádi pomůžeme. Studenti nám poté většinou zasílají své zpracované práce.

Kolik máte výpůjček?

To je flexibilní. Nelze přesně říci, kolik je výpůjček. Liší se to týden od týdne. Jsou týdny, kdy chodí hodně čtenářů. Například přes léto nebo dovolené je čtenářů méně, ale v tomto případě si například půjčí více knih, aby měli ve svém volnu co číst.

A co časopisy a noviny?

Ano, i ty zde máme. Pokud by je zájemce ale chtěl vyhledat, tak je nutné nahlásit tento požadavek předem, abychom požadované tiskoviny mohli připravit. Nejprve si ale musí ujasnit, co přesně zájemce hledá – ročník, titul. Podle toho mu sdělíme, zda požadovaný titul máme.

Jaké tituly nebo problematika je nejvíce žádána?

To je různé, ale nejvíce je žádána literatura historická, ale také literatura faktu. Poté následuje politologická, ale i cizojazyčná. Najdou se u nás i knihy v ruštině, němčině i angličtině.

Kdy má knihovna otevřeno?

Knihovna má výpůjční den ve středu od 9 do 16.30 hod. Ve výjimečných případech to může být i jiný den, ale to je po předchozí domluvě.

Kterými knihami byste se mohli například pochlubit?

Pokud jde o nové publikace, tak třeba knihou Gustáv Husák, ale máme i mnohé další, které se dnes vyskytují na knižních pultech. Ze starších publikací zde naleznete i například spisy Karla Marxe nebo i jiných klasiků filozofické teorie, které dnes v mnohých knihovnách nenajdete. A to je právě důvod, proč k nám míří mnozí badatelé i studenti.

A za jakých konkrétních podmínek knihy nebo jiné tituly půjčujete?

Čtenář musí vyplnit výpůjční kartičku, kde uvede požadované věci, abychom jej mohli identifikovat a případně se na něj obrátit, pokud by knihu nevrátil včas. Výpůjční doba je až čtyři týdny. Pokud se jedná o nějakou novou knihu, tak apelujeme, aby ji čtenář vrátil, pokud možno co nejdříve, aby si ji mohl půjčit někdo další.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 28 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.