Ilustrační FOTO - Pixabay

Ekonomika doplácí na provázanost s Německem

Hrubý domácí produkt ve třetím čtvrtletí vzrostl podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu mezičtvrtletně o 0,6 procenta a meziročně, stejně jako v předchozím čtvrtletí, o 2,4 %. Hlavními faktory růstu české ekonomiky byly podle statistiků tvorba hrubého fixního kapitálu a výdaje na konečnou spotřebu domácností a vládních institucí.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda v té souvislosti upozornil, že polská ekonomika rostla ve 3. čtvrtletí meziročním tempem 5,1 %, Maďarsko přidalo pět procent a Slovensko 4,6 %. »Česká ekonomika doplatila na silnou provázanost s ekonomikou německou. Ta ve 3. čtvrtletí stagnovala vinou těžkostí v automobilovém průmyslu, který se potýká s přechodem na nové emisní testy a trpí také hrozbou světové obchodní války,« uvedl.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) byla mezičtvrtletně vyšší o 0,6 % a meziročně vzrostla o 2,4 %. K meziročnímu růstu HPH nejvýrazněji přispěla skupina odvětví obchodu, dopravy, skladování, ubytování a stravování (0,6 procentního bodu), kde HPH zůstala na stejné úrovni jako v předchozím čtvrtletí a meziročně se zvýšila o 3,3 %. Průmyslová odvětví se podílela na růstu HPH 0,5 p. b., samotný zpracovatelský průmysl 0,3 p. b. Růst HPH v tomto odvětví činil 0,3 % mezičtvrtletně a jedno procento meziročně, přičemž rostla hlavně produkce počítačů, elektronických a optických přístrojů, elektrických zařízení a výroba kovů a kovodělných výrobků. Pokles HPH zaznamenalo odvětví výroby dopravních prostředků. Dále se dařilo odvětví výroby a rozvodu elektřiny a plynu a vysoký růst HPH zaznamenalo rovněž odvětví stavebnictví (0,8 % mezičtvrtletně a 6,3 % meziročně).

Na straně poptávky byl meziroční růst HDP ve 3. čtvrtletí podpořen zejména domácí poptávkou. Na jejím růstu se nejvíce podílely rostoucí investiční výdaje. K meziročnímu růstu HDP přispěly především investiční výdaje (1,7 p. b.), spotřeba domácností (1 p. b.) a výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí (1 p. b.).

Výdaje na konečnou spotřebu domácností byly vyšší mezičtvrtletně o 0,8 % a meziročně o 3,1 %. Nejvyšší dynamika růstu byla zaznamenána v kategorii spotřeby předmětů s dlouhodobou trvanlivostí. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí se mezičtvrtletně zvýšily o 2,3 % a meziročně o 5,3 %.

Pokračoval vysoký růst investiční aktivity, a to především díky zvýšeným investicím vládních institucí i nadále rostoucím investicím podniků. Tento růst byl podpořen především investicemi do staveb a budov, do strojního vybavení včetně dopravních prostředků a do produktů duševního vlastnictví. Tvorba hrubého fixního kapitálu byla mezičtvrtletně vyšší o 1,8 %, meziročně vzrostla o 9,3 %.

Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách se meziročně snížilo o 22,5 miliardy korun. Vývoz vzrostl meziročně o 4,5 %, dovoz o 6,2 %. Na růstu vývozu se nejvíce podílely elektronické a optické přístroje, elektrická zařízení a základní kovy. Naopak se vyvezlo méně dopravních prostředků a nekovových minerálních výrobků. Růst dovozu byl tažen zejména elektronickými a optickými přístroji a stroji.

V tuzemsku bylo ve 3. čtvrtletí zaměstnáno v průměru 5,432 milionu osob. Zaměstnanost se v porovnání s předchozím čtvrtletím nezměnila a meziročně se zvýšila o 1,2 %.

(ici)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.8, celkem 6 hlasů.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.