Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rozšíření pravomocí NKÚ je potřebné

Kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) by se mohly v budoucnu rozšířit na obce a kraje nebo například na veřejné vysoké školy. Návrh novely zákona o NKÚ, která s tím počítá, schválila vláda.

Vláda v návrhu vyšla ze svého programového prohlášení, kde slibuje prosazovat rozšíření působnosti NKÚ na územní samosprávné celky a veřejně vlastněné obchodní společnosti. Návrhem se bude zabývat Sněmovna.

Nejde o první pokus rozšířit pravomoci NKÚ. Naposledy taková snaha narazila v květnu 2016 v Senátu. Senátoři kritizovali, že kontroly by se týkaly také obecních samospráv, a upozorňovali na duplicity kontrol, kterým už obce podléhají na základě jiných právních předpisů. Vláda pak předložila další návrh, o němž však už Sněmovna do konce minulého volebního období nestihla rozhodnout. Místopředseda sněmovního kontrolního výboru a nový člen širšího vedení NKÚ Vladimír Koníček (KSČM) věří, že tentokrát se normu již podaří prosadit. »Skoro v každém volebním období je takový návrh předložen, v některých případech Sněmovna dokonce schválila i finální podobu, ale zákon narazil v Senátu, protože to vyžaduje zároveň změnu Ústavy. Věřím, že nyní se návrh již konečně podaří schválit a NKÚ bude moci kontrolovat i majetek obcí a krajů, případně takových organizací, jako jsou Česká televize a Český rozhlas,« řekl Koníček našemu listu. Jde o majetek, který byl prozatím před kontrolou NKÚ skryt a je podle něj nejvyšší čas tuto praxi změnit. »Například pokud jde o Českou televizi nebo Český rozhlas, NKÚ mohl prozatím kontrolovat jenom výběr koncesionářských poplatků, ale už nemohl kontrolovat, jak tyto organizace s těmito prostředky nakládají,« vysvětlil Koníček. Dodal, že návrh je plně v souladu s Lymskou deklarací.

Místopředseda sněmovního kontrolního výboru a nový člen širšího vedení NKÚ Vladimír Koníček.

Nynější pravomoci jsou nedostatečné

NKÚ v současné době kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může provádět jen v případě, kdy subjekty hospodaří se státním majetkem. Podle nové formulace by úřad mohl vedle hospodaření státu kontrolovat i nakládání s »dalšími veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů« - tedy i u územních samosprávných celků, s výjimkou obcí, kde obecní úřad nevykonává rozšířenou působnost.

»Omezení kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu pouze na hospodaření se státním majetkem se v praxi ukázalo jako nedostatečné a bránící provést některé kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu v potřebném rozsahu,« uvedli autoři návrhu v důvodové zprávě. Změny hájí mimo jiné tím, že podobnou úpravu má většina členských států EU včetně Slovenska, Německa či Polska.

Organizace se kontrole brání

Zástupci samosprávy s novelou nesouhlasí, zásadní připomínky měla také ministerstva financí, obrany a školství. Ministerstvo obrany návrh pokládá za předčasný. Měla by mu předcházet systematická revize současného způsobu kontrol NKÚ a vymáhání doporučených nápravných opatření. Ministerstvu školství vadí, že by se kontroly měly vztahovat i na veřejné vysoké školy a výzkumné instituce. Řadu připomínek vznesly i kraje a jejich asociace, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR či Hospodářská komora ČR. Vadí jim mimo jiné zásah do samosprávy, který je podle nich v rozporu s ústavním pořádkem.

Koníčka odmítavý postoj organizací nepřekvapuje. »Bylo tomu tak vždy, když se jednalo o rozšíření pravomocí NKÚ, organizace, které prozatím takové kontrole nepodléhají, se jí samozřejmě brání,« řekl.

Námitky organizací odmítají také předkladatelé návrhu. »Návrh zákona nemůže představovat zásah do principu samostatnosti výkonu územní samosprávy, neboť NKÚ, který provádí kontrolu, pouze formuluje kontrolní zjištění. Navržení a přijetí konkrétních opatření k odstranění zjištěných nedostatků je ve výlučné působnosti orgánů územního samosprávného celku,« reagovali.

V dolní komoře je nyní poslanecký návrh Pirátů, kteří chtějí, aby NKÚ kontroloval hospodaření statutárních měst, krajů a veřejnoprávních médií, ale nikoliv obcí.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 14 hlasů.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.