Reklama

Benzin, nebo elektřina?

Jedním z velkých a výrazných témat, kterým se v posledních měsících zabývají Evropská komise a Evropský parlament, je elektromobilita. Na první pohled se to nemusí tak jevit, jedná se však o problematiku s velkým přesahem.

Automobilový průmysl v členských zemích EU momentálně zaměstnává více než 3,6 milionů lidí. V českých zemích datujeme počátek výroby automobilů ještě dlouho před vznik republiky a naše automobily se úspěšně prodávaly doma i v cizině již dávno předtím, než naše automobilky přešly do rukou zahraničních vlastníků. Není tedy divu, že celosvětově patříme na 2. místo v počtu vyrobených osobních automobilů na počet obyvatel, v nákladních vozidlech a autobusech dokonce na místo první. Celkem u nás v tomto průmyslovém odvětví pracuje více než 160 000 lidí.

(Ne)smyslná řešení

Byť by se to ještě před nedávnem zdálo nemožné, právě jejich pracovní místa se v blízké budoucnosti mohou stát velmi ohroženými. Lídři EU se při svém, původně možná dobrými úmysly vedeném, mnohdy však zcela nesmyslně prováděném tažení proti globálnímu oteplování a za čisté životní prostředí zaměřili též na dopravu.

Tak jako se při každé diskuzi snažím naslouchajícím vysvětlit, že elektřina z obnovitelných zdrojů je na jednu stranu výborná věc, ale pokud k ní nemáme pevně instalované zdroje, jako například jaderné elektrárny, bez spalování fosilních paliv se ještě hodně dlouho prostě neobejdeme. Stejně tak jsem nucen neustále opakovat, že cíle v elektro-mobilitě, jež si EU navzdory celé řadě nás odpůrců stanovila, jsou zcela nesmyslné.

Již samotný fakt, že současné elektromobily jsou natolik drahé, že si je prakticky nikdo nemůže dovolit, doprovázený skutečností, že jejich baterie většinou vystačí na značně omezenou vzdálenost, nemluvě o jejich životnosti, o které zatím ani nemáme relevantní údaje, jejich plošné rozšíření v současné době staví do role nemožného.

Celá záležitost má však ještě další rozměr. Vozy na elektřinu se skládají, oproti těm se spalovacími motory, přibližně z jedné čtvrtiny dílů. V nich nejpoužívanější lithium-iontové baterie se prakticky vesměs dováží z Asie, která se i díky dostupnosti potřebných surovin stala v jejich produkci světovým hegemonem. Z těchto skutečností jasně vyplývá, že přechodem na elektromobily by došlo, díky odkázanosti na dovoz, nejen ke snížení naší konkurenceschopnosti, ale zároveň zániku významného množství pracovních míst napříč evropskými státy.

Komu ku prospěchu

Veškerá silniční doprava se na celkové produkci zplodin, jež se v rámci dopravy dostávají do ovzduší, podílí pouhými 20 %, zbylých 80 % obstará doprava námořní a letecká. Pokud si dále uvědomíme skutečnost, že nové automobily, včetně těch naftových, díky již stávající přísné emisní regulaci, vypouští pouhý zlomek zplodin ve srovnání s automobily staršími, nezbývá než si položit otázku, komu a čím by měla být tato regulace přínosem. Evropským občanům a spotřebitelům jen stěží, jediným profitujícím by mohly být velcí producenti energií, jelikož by muselo dojít ke značnému navýšení kapacit, které by jen stěží mohly pocházet z obnovitelných zdrojů; a dále pak provozovatelé přenosových sítí, jež by ovšem musely být za cenu značných nákladů zcela přebudovány.

Jaké se tedy nabízí varianty? Rozhodně nepodléhat nátlaku, pokračovat ve výzkumu i dalších alternativ. Jako velmi nadějná se nabízí budoucnost ve vodíkovém pohonu, a možná pozvolný přechod na vozidla s hybridním pohonem, kombinujícím spalovací motor s elektřinou. Prioritou musí být řešení v zájmu většiny občanů, což v současné podobě prosazovaná elektromobilita rozhodně nepředstavuje.

Jaromír KOHLÍČEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.8, celkem 21 hlasů.

Jaromír KOHLÍČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.