FOTO - archiv

Zdanění církevních náhrad je na místě

Téměř sedm hodin se poslanci přeli kvůli návrhu KSČM na zdanění náhrad církvím, které dostávají od státu za nevydaný majetek. Zastánci zdanění poukazovali mj. na údajné nadhodnocení náhrad i na nenaplnění slibů, že se církve nebudou o další majetek soudit.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip poukázal na to, že ať jde o náhradu či plnění, má to být zdaněno. A připomněl třeba zdanění výsluh členům policie či armády. »Podnikatelé, kteří dostali pojistnou náhradu z pojistného, které si platili, to zdanili... Copak zdanění výsluhového příspěvku bylo odsouzeno Ústavním soudem k zániku, když jste zdanili výsluhu bývalým příslušníkům Policie ČR a Armády ČR? Ne,« zdůraznil Filip. Zdanění je podle něj namístě! »Je to prostě finanční plnění, a my si nemůžeme zvykat na to, že někomu se daně odpouštějí, a někomu se daně předepisují a ještě se zvyšují. To není možné,« prohlásil.

V kontroverzní a často i emotivní diskusi padala nejednou z úst poslanců i nevybíravá slova. Třeba Marek Benda (ODS) nařkl komunisty z toho, že chtějí církve »dorazit« nyní, když se jim to nepovedlo za minulého režimu. Podotkl, že by vyhlásil »dnem trapnosti«. Sněmovna si podle něj jen »utrhne ostudu«, protože Ústavní soud zdaňovací zákon, pokud bude přijat, záhy zruší. Marek Výborný (KDU-ČSL) poukazoval na to, že zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi napravil křivdy spáchané po únoru 1948. Komunistická novela je podle něj v rozporu se smlouvami, které stát s církvemi po účinnosti restitučního zákona uzavřel. »Právní jistota je v ČR zpochybňována,« soudí.

Krádež? To je jen kouřová clona

»Žádná země neobdarovala církve tak štědře, jako ateistická Česká republika,« zdůraznil Miroslav Grebeníček (KSČM). Náhrady pokládá za dar, který je nutné zdanit. »Již několikrát zde zazněla slova o ukradeném majetku. Já snad musím v celé šíři prezentovat i jiné názory. On totiž se k údajně církevnímu ukradenému majetku v srpnu 2012 vyjádřil i respektovaný disident a evangelický farář Miloš Reichrt: »Ne že by byl ukraden, to je floskule, která nic nevystihuje. Nebyl ukraden, byl převeden, odkoupen, přešel dědictvím, byl odprodán, jak se říká teď, za nápadně nevýhodných podmínek, ale ukradena možná nebyla ani souška v lese. Slovo ukraden, je emotivní, a je to jen kouřová clona. Nekamenujte mě za tato slova,« citoval Grebeníček.

Leo Luzar (KSČM) poukázal na to, že zákona se chopil student práv v diplomové práci a napsal ji na 200 stran. »Tato práce není ovlivněna žádnými zájmy, schopnostmi se omluvit, nebo se vymluvit. Jasně a krásně popisuje z pohledu nezainteresovaného mladého člověka celý vývoj - od dokonce 12. století - majetkových vztahů mezi církvemi a královstvími, popř. státy a státem týkající se českého území,« uvedl. Práce také poukazuje na analýzu biskupa, který v roce 1948 pojal analýzu církevního majetku, ze které se mohlo vycházet, který majetek měl, nebo neměl být, a jak dalece mohl být zapojován v roce 2012 do oceňování majetku. A pro zastánce tzv. restitucí to není dobrá zpráva.

Zákon ještě čeká těžká cesta

Poslanci KSČM se vraceli i do starší historie. Stanislav Grospič poukazoval na to, že církve majetek nevlastnily, jen spravovaly. Hovořit o tom, že byl tento majetek po roce 1948 ukraden, je podle něj velice mylné. »Snažíme se o to, aby došlo k narovnání mezi jednou skupinou restituentů a nadstandardně ohodnocenými církvemi a náboženskými společnostmi, mezi kterými mj. jsou i náboženské společnosti, které vznikly až po roce 1948,« uvedl ve Sněmovně.

»Vnímáme velikou rozdílnost názorů na zdanění církevních náhrad, nicméně trváme na tom, že tyto náhrady a majetek byly ohodnoceny neobjektivně, v rozporu s metodikou, jakou tehdy používal Český statistický úřad, a myslíme si, že tím byla zasazena nerovnost mezi ostatní restituenty, kterým byly vyhrazeny náhrady v taxách, jak s nimi pracoval ČSÚ,« řekl novinářům po ukončení schůze Grospič. Komunisté uvítali, že zákon se dostal do třetího čtení a jsou podle Grospiče připraveni na to, že to bude »obtížné čtení«. Uvědomují si také, že pokud norma úspěšně projde Sněmovnou, čeká ji složitá cesta Senátem, případně vrácení do Sněmovny a možná i ústavní stížnost. »Věříme však, že nakonec bude alespoň zčásti dáno za pravdu tomu, co navrhujeme, a dojde k narovnání této nesrovnalosti mezi jednotlivými kategoriemi restituentů,« dodal Grospič.

Staré křivdy nelze napravovat novými

Kritici zdanění několikrát neprosadili odročení kvůli nepřítomným ministrům či přesunutí debaty až po Novém roce. Podle ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) se jednalo o snahu obstruovat. »Napravování starých křivd nelze dělat tak, že se dějí křivdy nové. Poškozenými jsou zejména daňoví poplatníci,« řekl k zákonu o majetkovém vyrovnání, který prosadila před šesti lety navzdory obstrukcím levice Nečasova vláda. Uvedl, že církve vedou o další majetky - navzdory někdejším slibům pravicových politiků - více než 2500 soudních sporů. »Církev rozjela soudní kolotoč, který tato republika nepamatuje,« řekl ministr. Lubomír Zaorálek (ČSSD) vnímá jako neférové to, že vyrovnání s církvemi není v souladu s ostatní restituční legislativou, která pojednávala jen o částečné nápravě a zmírňování křivd. Podle Jiřího Maška (ANO) byla pro výpočet náhrad použita u zemědělské půdy cena přes 44 Kč za m2, ale obvyklá cena tehdy činila 7,5 Kč za metr čtvereční.

Stát by zdaněním mohl podle zdůvodnění KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím podle zákona a následně uzavřených smluv posílá. Zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 mld. Kč. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Předloha bude ve třetím čtení, které by se mohlo uskutečnit na lednové schůzi, čelit návrhu na zamítnutí.

(ku, jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 85 hlasů.

(ku, jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


tomasklima162
2018-12-14 18:30
Co je skutečně na místě je zdanění obrovských důchodů
funkcionářů KSČ, příslušníků Stb a dozorců koncentračních
táborů.
Prokopic.Karel
2018-12-14 17:06
Pl.ÚS 9/07 ze dne 01.07.2010 242/2010 Sb. N 132/58 SbNU 3 K restitucím
církevního majetku - "blokační" ustanovení § 29 zákona o
půdě ……………. Ustanovení § 29 zákona o půdě nelze samo o
sobě považovat za protiústavní. Protiústavní je však legislativní
libovůle spočívající v dlouhodobém nepřijetí přislíbeného
zákonného řešení církevních restitucí. Tento stav je v rozporu
nejen s principy demokratického právního státu, ale představuje také
zásah do majetkových práv chráněných čl. 11 Listiny a čl. 1
Dodatkového protokolu k Úmluvě a rovněž zásah do svobody
náboženského vyznání, do práva svobodně projevovat své
náboženství nebo víru a práva církví a náboženských společností
spravovat své záležitosti dle čl. 15 a 16 Listiny.
………………………
Prokopic.Karel
2018-12-14 17:04
Místo žgryndů zkusme fakta: Pl.ÚS 9/07 ze dne 01.07.2010 (osm let
tomu nazad) 242/2010 Sb. N 132/58 SbNU 3 K restitucím
církevního majetku - "blokační" ustanovení § 29 zákona o
půdě ……………. Ustanovení § 29 zákona o půdě nelze
samo o sobě považovat za protiústavní. Protiústavní je však
legislativní libovůle spočívající v dlouhodobém nepřijetí
přislíbeného zákonného řešení církevních restitucí. Tento stav
je v rozporu nejen s principy demokratického právního státu, ale
představuje také zásah do majetkových práv chráněných čl. 11
Listiny a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě a rovněž zásah do
svobody náboženského vyznání, do práva svobodně projevovat své
náboženství nebo víru a práva církví a náboženských společností
spravovat své záležitosti dle čl. 15 a 16 Listiny.
………………………
vival2
2018-12-14 15:27
Počítejte prosím se mnou, zda jsem někde neudělal/a chybu.
Počítám ZÁKLADNÍ platy, BEZ náhrad a ostatních výhod a prebend.
Měsíčně: prezident ...................................... 252
700 premier ........................................ 203 600
1.místopředseda vlády .......................... 174 800
místopředseda vlády............................. 174 800 12
ministrů po 144 600.......................... 1 735 200 senát a
parlament mají dohromady 281 členů z toho: předseda senátu
................................ 203 600
1.místopředseda................................. 144 600 3
místopředsedové po 144 600 ................... 433 800 předseda
parlamentu............................. 203 600
1.místopředseda................................. 144 600 4
místopředsedové po 144600..................... 578 400 18
předsedů výborů po 106 700................... 1 920 600 a
zbývajících 252 poslanců a senátorů po 75 .... 19 126 800
--------------------------------------------------------------------- měs
íční náklady celkem ......................... 25 297 100 za ROK
... 25 297 100 x 12 .................... 30 003 565 200 slovy: TŘICET
MILIARD TŘI MILIONY PĚTSET ŠEDESÁT PĚT TICÍC DVĚSTĚ korun pro 297
lidí Ano,to je to krásné na imperialismu, to je to krásné co se
otrokářům, kolonizátorům, šlechtě,kapitalistům, církvím atd.,
líbí. To je ta jejich demokracie (buržoázní demokracie) pro kterou a
jedině pro ni jsou ochotni lhát, krást, loupit, mučit a vraždit, u
nás v prostoru nynější České republiky, už více jak 1.000 roků,
nyní i v budoucnu, jenom za jejich bohy, jejich bohy totiž jsou moc,
majetek a zisk, jen za ně jsou ochotni obětovat vše i životy, ale pouze
životy těch druhých, tj. nás, těch okradených, slabých, nemocných,
starých a bezbranných. Tj. buržoázní demokracie, pro nás snad až po
smrti bude lépe.
znovacek
2018-12-14 15:21
Vůbec nečekám finanční úspěch, ale musí se o tom pasát znovu a
stále dokola. Určitě by se mělo uvažovat o jiné formě provozování
církevních rituálů. Vždyť je to naše kulturní dědictví. Celé
generace pilovali estetické vyjádření po celá tisíciletí. Zřídit
úřad pro soukromý náboženský výkon s pojištěním od státu proti
nesplnění slibů od boha.
vival2
2018-12-14 15:04
Počítejte prosím se mnou, zda jsem někde neudělal/a chybu. Počítám
ZÁKLADNÍ platy, BEZ náhrad a ostatních výhod a prebend. Měsíčně:
prezident .................................................. 252
700 premier ......................................................203
600 1.místopředseda vlády ........................................174
800 místopředseda vlády...........................................174
800 12 ministrů po 144 60.......................................1 735
200 senát a parlament mají dohromady 281 členů z toho: předseda
senátu ............................................203
600 1.místopředseda...............................................144
600 3 místopředsedové po 144 600 .................................433
800 předseda parlamentu...........................................203
600 1.místopředseda.............................................. 144
600 4 místopředsedové po 144600............................. 578
400 18 předsedů výborů po 106 700...............................1 920
600 a zbývajících 252 poslanců a senátorů po 75 .......... ...19
126
800 ---------------------------------------------------------------------
měsíční náklady celkem ....................................25 297
100 za ROK ... 25 297 100 x 12.............................30 003 565
200 slovy: TŘICET MILIARD TŘI MILIONY PĚTSET ŠEDESÁT PĚT TICÍC
DVĚSTĚ korun pro 297 lidí Ano,to je to krásné na imperialismu, to
je to krásné co se otrokářům, kolonizátorům, šlechtě,
kapitalistům, církvím atd., líbí. To je ta jejich demokracie
(buržoázní demokracie) pro kterou a jedině pro ni jsou ochotni lhát,
krást, loupit, mučit a vraždit, u nás v prostoru nynější České
republiky, už více jak 1.000 roků, nyní i v budoucnu, jenom za jejich
bohy, jejich bohy totiž jsou moc, majetek a zisk, jen za ně jsou ochotni
obětovat vše i životy, ale pouze životy těch druhých, těch
okradených, slabých, nemocných, starých a bezbranných. Tj.
buržoázní demokracie, pro nás snad po smrti bude lépe.
Pisatel66
2018-12-14 14:03
Ano, prosadili do dalšího čtení. Co dál? Možná úspěšné třetí
čtení, možná ne. Možná další rozhodování ÚS. Výsledek nejasný.
A to vše kvůli "podělaným" 380 milionům do bezedné státní
pokladny za situace kdy stát vyplácí církvím miliardy. Už jsem to tu
psal, my dostali za 1 m2 nevydané zem. půdy 0,27 Kč, církve 44 Kč. Byl
to podvod a jako na takový je nutno nahlížet se všemi důsledky pro
jeho strůjce a příjemce. Ne jako na příjem který nutno danit.
kerapa
2018-12-14 10:49
Ono jestli to nakonec zdaní nebo ne je výsledku fuk.Proč se strana
nevěnuje problémům které lidi skutečně pálí? Opatření která
pocítí obyčejný člověk ve své kapse provádí jenom Pan Babiš!
rosemil71
2018-12-14 07:59
Kdyby se komunistům podařilo zdanit církevní zlodějny,měli by
našlápnuto k drtivému volebnímu vítězství.
Prokopic.Karel
2018-12-13 20:15
Tohle skončí u Ústavního soudu, který k tomu vydal již dvě obsáhlá
Rozhodnutí.
pleningeri
2018-12-13 19:35
Dnes vpodvečer seděl na "potítku" v Interview ČT24 Daniela
Takáče s. Filip. Připadá mi, že k "některým" hostům se
"vyslýchající" začínají chovat jako svého času Drtinová
než na Kavčích horách skončila. Skáčou vyslýchanému do řeči,
překřikují jej, nenechají domluvit. Zato, když je na
"potítku" spřízněná duše jde o vzájemný soulad,
pokyvování hlavou a shoda ... Bída na "fejktelevišn"
pokračuje.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.