Děti ze školního tábora Neposedové v průvodu na Mezinárodní den dětí

Družba se školou v Alčevsku pokračuje

Naši družební 13. základní školu Naděžda v Alčevsku v Luhanské lidové republice (LLR) jsem navštívil při letošním pobytu několikrát. Poprvé to bylo 8. května, kdy na školní slavnost ke Dni vítězství byla pozvána česká delegace Společnosti přátel LLR a DLR (Doněcké lidové republiky). A k této návštěvě se vrátím.

Po přivítání ředitelkou školy, zástupkyní a dětmi jsme obešli všech devět tříd. Žáci od nás dostali lentilky. V 6. třídě, kam chodí i Bohdanka-Doča, jsme zůstali déle. V sále již na nás netrpělivě čekaly děti všech tříd, které předvedly pěkná vystoupení. Zhlédli jsme tance, divadlo, písně i básně. Bohdanka zatancovala s děvčaty ze své třídy. Ocenili jsme preciznost vystoupení a vlasteneckou výchovu dětí. Po skončení programu jsem dětem za vystoupení poděkoval a sdělil jim, že naše přátelství bude pokračovat. Bouřlivý aplaus nám byl odměnou. Saška z 8. třídy měla slzy v očích. Rozloučili jsme se s »naší« školou s těmi nejlepšími dojmy.

Loučení s 1. stupněm

Rozloučení se konalo 22. 5. 2018. Děti nastoupily ve slavnostním oděvu a se šerpou absolventa kolem těla. Programem provázeli Dima s Dianou. Oni jako kapitáni se svou lodí plnou dětí proplouvali celým 1. stupněm, od 1. do 4. třídy. Děti vzpomínaly na svůj nástup do školy (ano, tyto děti nastoupily do školy 1. 9. 2014, kdy již zuřila občanská válka), zpívaly a tancovaly, zahrály scénku ze školních lavic. Nezapomněly na poděkování svým rodičům a učitelům. S poděkováním škole vystoupili i rodiče. Třídní učitelka také poděkovala rodičům za pomoc škole a předala jim děkovné dopisy. V přísaze děti slíbily, že se budou i na 2. stupni svědomitě učit. Třídní učitelka předala žákům diplomy absolventů 1. stupně. Následovala přestávka a po ní zábavná část programu. Děti hrály různé hry, soutěžily. Vytvářely bubliny z mýdlové vody. Vyřádily se staniolovými konfetami. A tak děti úspěšně propluly celým 1. stupněm a přistály u břehů 2. stupně, v 5. třídě. Nechť se jim daří!

Poslední zvonění

Žáci, učitelé a rodiče se 25. května shromáždili před školou. Stejně jako loni žáci opět předvedli působivý program. Uváděla jej Saška se svým spolužákem. Program zahájili tancem žáci 3. a 4. třídy. Mnoho žáků bylo oceněno diplomy za výborný prospěch a úspěchy v soutěžích. Poděkování patřilo i učitelům. Prvňáčci sdělili, co všechno se v 1. třídě naučili a jak se budou ve škole i nadále snažit. Roztomilý tanec prvňáčků na píseň o lásce rozveselil všechny přítomné. Prvňáčci poděkovali deváťákům za pomoc v jejich začátcích ve škole a rozloučili se s nimi květinami a dárky. Následoval program deváťáků. Několik písní, poděkování třídní učitelce, učitelům a ředitelce. Poslední waltz deváťáků na rozloučenou mnohé rozplakal. Absolventi pak vypustili pestrobarevné balonky. Žáci školy předali květiny učitelům.

Nezapomněli ani na mě. Poslední zvonek rozezvučela tradičně prvňačka na ramenou deváťáka. Žáci se rozešli do tříd za vysvědčením a mě s pracovníky oddělení školství z alčevské radnice ředitelka školy pozvala na tradiční posezení. Pohovořili jsme o dětech, škole i o současné válce a touze všech po míru. Po skončení posezení se mně pochlubily děti se svým vysvědčením, převážně výborným (tedy pětky a čtyřky). Později jsem byl pozván ještě na posezení s učiteli.

Mezinárodní den

Mezinárodní den dětí se konal v Alčevsku v centru města, kde po průvodu dětí ze školek a školních táborů proběhla slavnost před Domem kultury stavbařů. Děti byly veselé, rozjásané, mávaly vlaječkami. Tábory a školky se odlišovaly oblečením, čepicemi nebo šátky. Děti ze školního tábora Neposedové 13. ZŠ, děti, mezi nimi i Doča, mně mávaly a volaly na mě. Po projevu starostky města Natalie Pjatkovové, která popřála dětem hlavně mír, následoval kulturní program, v němž vystoupila se svým tanečním souborem i Saška. Po několika vystoupeních se děti rozešly na jednotlivá stanoviště, kde pro ně byly připraveny hry a soutěže.

Vzpomínky na Puškina

Byl jsem pozván i na oslavy výročí narození A.S. Puškina na školní tábor 13. ZŠ. Nejprve děti zhlédly jednu z Puškinových pohádek. Pak následoval tzv. Puškinský diktát. Děti dopisovaly neúplné věty z Puškinových pohádek a měly uhodnout název pohádky. Některé snad znaly Puškinovy pohádky nazpaměť. Po diktátu se děti po oddílech vydaly do místní knihovny na Vasilevce, kde pro ně její pracovnice připravily zábavný a poučný pořad o Puškinovi. Místnost v knihovně byla pěkně vyzdobena portréty Puškina a kresbami z jeho pohádek, nechyběla výstavka jeho knih. Vyprávění, soutěže a hádanky děti nesmírně zaujaly. I zde byla vidět velká znalost pohádek Puškina.

Smutná 9. třída

Pro 9. třídu byl 15. červen trochu smutný. Loučení se školou, s učiteli, se spolužáky, s kamarády. S dětstvím. Zhlédli jsme program plný písní, tanců a básní. Úsměvné byly na videu záběry těchto dětí od 1. do 9. třídy. Každý žák si o sobě vyslechl veršovanou charakteristiku a dostal absolventský list. Žáci a rodiče poděkovali učitelům, učitelé žákům a rodičům. Tak ať se vám v životě daří, kamarádi!

Zakončení tábora

Uplynuly tři týdny a 1. turnus školního tábora Neposedové dospěl ke konci. Na zakončení tábora 21. června jsem nemohl chybět. Celý program připravily a provázely jím sestry Kristina (7. třída) a Dáša (6. třída). Zhlédli jsme moderní tanec, poté další tanec, do něhož se zapojily děti v hledišti. Uslyšeli jsme básničky a krásné písně. Připraven byl kvíz o ceny. Pěkným sólo tancem se blýskla Lerka ze 2. třídy. Tábor zhodnotila jeho vedoucí (třídní učitelka 3. třídy). Byl pěkný, s bohatým programem, líbil se. Vedoucí poté rozdala diplomy svým největším pomocníkům, mj. i Kristině s Dáše. Všechny děti dostaly sáček sladkostí a zazpívaly si závěrečnou píseň. Po obědě jsem se se všemi rozloučil. Opět jsem prožil jedno dopoledne (a se mnou i mí přátelé z ČR) s dětmi a učiteli této školy. Byly to chvíle, na které se nezapomíná. Tak zase příště!

Jaromír VAŠEK, předseda Společnosti přátel LLR a DLR

FOTO - autor


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 10 hlasů.

Jaromír VAŠEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.