Ilustrační FOTO - pixabay

Feministické teoložky sestavily Bibli žen

Dvě desítky protestantských a katolických teoložek-feministek vydalo před několika týdny tzv. Bibli žen. Jde jim o to, aby Bible nebyla označována jako antifeministická, čemuž mohou napovídat některé její texty. Feministické teoložky tvrdí, že Bible je – dle jejich přesvědčení nesprávně - využívána pro ospravedlňování podřízenosti žen vůči mužům, a snaží se přivést texty na pravou míru.

Česká teoložka a aktivistka Magdaléna Šipka k danému tématu hovořila 16. prosince v Českém rozhlase v pořadu Vertikála, který je věnován církevní problematice. Bible není zaměřena proti ženám, poznamenala Šipka a uvedla konkrétní příklad, kde se v Bibli nachází pojednání, jež vskutku může k podřízenosti žen vybízet a žádat, aby se zahalovaly. Je to například První list Korintským, kapitola 11, kde se mj. praví: »Chci však, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Bůh… Každá žena modlící se nebo prorokující s nezahalenou hlavou hanobí svou hlavu… Muž si ovšem nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží, žena však je slávou muže. Vždyť muž není z ženy, ale žena z muže. Muž přece nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži…«

Šipka tyto teze sv. Pavla převyprávěla takto: Tak jako je Kristus nad mužem, měl by být muž nad ženou; a žena by neměla na veřejnosti mluvit, a když, tak by se měla zahalit. Jenže podle ní se jedná o historické výroky, jež byly psány pro konkrétní komunitu či obec. Bible nesmí být zneužívána proti ženám, míní, proto tu je feministická teologie, která se snaží o vyrovnávání toho, co lze vnímat jako protiženské. I před 3000 lety tu byly zajímavé ženy, které přispívaly k rozvoji společnosti, poznamenala v rozhlase Šipka.

Panuje prý neznalost

Projekt Bible žen vznikl v Ženevě díky Elisabeth Parmentierové a Lauriane Savoyové, dvěma profesorkám na fakultě teologie. »Zjistily jsme, že panuje obrovská neznalost biblických textů, mnoho lidí je vůbec nezná nebo si myslí, že jsou zcela zastaralé a nijak se neshodují s nynějšími hodnotami rovnosti,« řekla agentuře AFP třiatřicetiletá Savoyová. Jejím cílem bylo ukázat, že feministické hodnoty a výklad Bible jsou slučitelné.

Ke dvěma ženevským protestantkám se přidala kanadská katolická teoložka Pierrette Daviauová a připojily se další podobně smýšlející teoložky různých vyznání a z různých regionů. »Chtěly jsme pracovat ekumenicky, jsme katoličky a protestantky z různých směrů a z různých frankofonních zemí, reprezentujeme tak různost žen,« zdůraznila sedmapadesátiletá Parmentierová.

Bible žen má být rovněž vyjádřením úcty k publikaci s podobným názvem - Woman's Bible, jež vyšla v roce 1898 pod vedením americké sufražetky Elizabeth Cady Stantonové a byl v ní již tehdy vyjádřen podiv nad maskulinní (mužskou) interpretací Bible.

Chtějí rozbít tendenční výklad

»Naše kapitoly shrnují omyly křesťanské tradice, tendenční překlady, částečné výklady, náznaky patriarchátu, které mohly vést k mnoha omezením či dokonce zákazům pro ženy,« vysvětlily autorky v předmluvě.

Teoložky se snažily přivést texty na pravou míru, zvláště některé listy svatého Pavla rodícím se křesťanským komunitám, které obsahují pasáže, jež lze vykládat radikálně antifeministicky (viz slova Magdalény Šipky). Uvedly i jiný příklad: V pasáži Lukášova evangelia na scénu vystupují sestry Marta a Marie, které Ježíš navštívil, a je tam psáno, že Marta »posloužila«. To se vysvětluje tak, že Marta podávala jídlo (obsluhovala), zatímco řecké slovo diakonia může mít i jiný smysl, například může znamenat, že Marta byla možná diakonkou, přiblížila Parmentierová, že výklad může být dvojí.

Dalším příkladem je Marie Magdalena, která se v evangeliích objevuje nejvíce, konstatovala Savoyová. »Zůstává s Ježíšem i v době, kdy zemře na kříži, zatímco všichni učedníci propadli strachu. Právě ona přichází k jeho hrobu jako první a objevuje vzkříšení. Je to zásadní postava, zatímco byla popisována jako prostitutka, která se Ježíšovi vrhla k nohám, a v nedávných fikcích dokonce jako Ježíšova milenka,« komentovala známý biblický příběh.

Podle nakladatele knihy začíná mít Bible žen pěkný úspěch. Přičítá to také tomu, že čtenáře a čtenářky může tento druh literatury zajímat v souvislosti s aktuální feministickou problematikou.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4, celkem 4 hlasy.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.