Cestou zkázy?

Evropa páchá prostřednictvím svých vlastních představitelů sebevraždu. To je hlavní poselství mimořádně podnětné a provokující knihy Douglase Murrayho Podivná smrt Evropy, která se v těchto dnech objevila na pultech knihkupectví. Symptomy choroby, která zachvátila naše domovy, varují před postupným zánikem evropské civilizace, pokud se proti nim nepostaví Evropa jako celek a její představitelé zásadně nezmění své přístupy.

Devastace židovsko-křesťanské kultury postavené na antických základech je postupně zaznamenávána od 70. let a plně se projevila krachem Ústavy Evropské unie. Bohužel většina evropských lídrů tato varování nebrala v úvahu a chovala se jako ona opička zakrývající si uši, oči i ústa. Po roce 2015 a památném výroku Angely Markelové »wir schaffen das« si pomalu mnozí začali uvědomovat, že do té doby panující idea multikulturalismu není tou správnou cestou. Bohužel již jen několik minut před dvanáctou.

Vedle dlouhodobých problémů souvisejících s integrací Evropy totiž začalo souběžné působení dvou jevů, které zasáhlo evropskou civilizaci silou dosud nepoznanou. Na prvním místě to je masový příliv přistěhovalců. Evropa ho zahájila po druhé světové válce dobrovolně. Nicméně neočekávala, že se domov evropských národů stane domovem celého světa. Imigranti, žijící v nesrovnatelně lepších podmínkách než v zemích původu, se proti očekávání nevraceli, nýbrž »přiváželi« své mnohačetné rodiny. Vznik ghett bylo logickým a nezastavitelným důsledkem. Nepřipravenost na kulturní i ekonomicko-sociální inkluzi statisíců, spolu s neznalostí jazyka a odmítáním práva cílové země nahradily iluze o soužití kultur paralelní společností.

Druhým zásadním omylem se stala dlouho panující představa o asimilaci jako zákonitém výsledku soužití. Liberální politici a nevládní »lidskoprávní« organizace argumentovali mnohými dobrými zkušenostmi z migračních proudů minulosti. Mnozí sice předvídavě cítili slepou cestu migrační politiky, avšak v ovzduší vyhroceného sociálně politického paradigmatu multikulturalismu ze strachu z osočení z extremismu, xenofobie apod. raději mlčeli. Ke škodě věci příliš dlouho.

S migrací úzce souvisejí její ekonomické a sociální aspekty. Kniha je plná aktuálních, srozumitelných a přesvědčivých údajů. Uveďme jeden za všechny. Evropa má sedm procent obyvatel světa, vytváří 25 procent globálního HDP, ale její sociální náklady odpovídají polovině všech sociálních výdajů světa. Na zachování takového životního stylu budeme muset opravdu tvrdě pracovat. Možností, jak nadcházející problémy řešit, je řada. Dovoz přistěhovalců však řešením rozhodně není. Očekávání nesplnili v první poválečné vlně, natož nyní, kdy má hospodářství zcela jinou a stále náročnější technickou úroveň.

Mělo by být jasné, že se bránit můžeme. Pokud bychom opravdu chtěli proud běženců zastavit, stačilo by, aby se Evropa stala méně přístupnou. Musela by ale nastavit světu přísnou tvář, nemilosrdně vracet nežádoucí osoby a přestat se o příchozí starat jako o vlastní. Nebo jim alespoň radikálně snížit sociální dávky. Místo, aby Evropa lákala přistěhovalce, musí je odrazovat. Japonsko se svými ostře omezujícími pravidly rozhodně není barbarskou zemí. Proč nemůžeme svůj defétismus a fatalismus nahradit radikálností a zásadovostí?

Douglas Murray ve své práci důsledně a podrobně analyzuje zejména problémy západní Evropy. Uvádí je do historického kontextu tak, aby z nich dovodil obecně platné závěry. Nebojí se tvrdě kritizovat bývalou i současnou politiku vůdců Evropské unie, kteří místo sebereflexe a sebekritiky svou pasivitou prodlužují agonii nereálných představ o soužití tak antagonistických kultur, jako jsou křesťanská a muslimská. To, že u nás zatím k žádným větším střetům s imigranty nedošlo, nás nesmí uklidňovat. Čas pracující proti nám nesmíme pasivně promrhat. Kniha Douglase Murrayho budiž tvořivou inspirací.

Ladislav ŠAFRÁNEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 36 hlasů.

Ladislav ŠAFRÁNEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-01-13 20:35
Především Ježíš nebyl Kristus. A křesťanství bylo většině
Evropy vnuceno násilím.
hajek.jiri51
2019-01-10 20:37
Nejedná se v Evropě minimálně spíš o křesťansko-židovskou
kulturu? Nejsou snad u jejich kořenů Řekové, Římané, Galové, Kelti,
Slované než blízkovýchodní Izraelité?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.