Národní obrození jako důkaz proruského panslovanství

V uplynulých dnech se ministr školství mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga sešel s ředitelem Bezpečnostní informační služby, kdy cílem schůzky bylo projednat výroční zprávu BIS za rok 2017, která kromě jiného kritizovala také styl výuky dějepisu na školách. Takzvaní analytici BIS prý totiž považují obsah hodin za zastaralý a moderní dějiny mají podle nich sovětský výklad. Ve školních osnovách je prý patrný vliv Ruska a Číny. Ve zprávě BIS se doslova píše: »Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny (…), tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie.«

Mohu jen konstatovat, že po přečtení této formulace mi zůstal rozum stát a tzv. analytikům BIS bych doporučil si urychleně znovu zopakovat hodiny dějepisu. To, že se tajná služba bude vměšovat do výuky ve školách a školních osnov v demokratické zemi, považuji za varovné a alarmující. Navíc bych rád zdůraznil, že pokud BIS zpochybňuje období národního obrození, ve své podstatě schvaluje germanizaci českého národa. Národní obrození označuje proces, který probíhal v zemích Koruny české jako součásti habsburské monarchie zhruba od poslední třetiny 18. století do roku 1848, a který vedl ke zformování moderního českého národa. Jeho vedoucí představitelé se snažili pozvednout český jazyk opět na úroveň jazyka vzdělanců a motivovat obyvatele českých zemí k národní uvědomělosti. A to samozřejmě i v rámci literatury. Podle BIS by bylo patrně nejlepší, kdyby žádné národní obrození nebylo a my jako národ byli zcela poněmčeni. Jak jinak si jejich výroky vyložit. Samozřejmě že Rusko, ale tenkrát carské, bylo pro určitou skupinu těchto obrozenců vzorem, ale to plynulo především z toho faktu, že Rusové stejně jako my Češi jsou Slované.

Ze zprávy BIS mi plyne jediné, současnou výuku moderních dějin či literatury neovlivňuje toliko Rusko nebo Čína, ale tuto ambici má tajná služba BIS, jejímž cílem je patrně změnit historickou paměť českého národa a usměrnit výuku tak, aby byla poplatná současnému prozápadnímu a protiruskému směřování České republiky. Nic na tom nemění, ani tisková zpráva MŠMT, ve které se mimo jiné uvádí, že na schůzce ministra Plagy s ředitelem BIS: »Přitom nezaznělo ani slovo o proruských dějinách či bezhlavém naslouchání BIS, což někteří novináři lživě uvádějí.« To totiž ani nemuselo, to již je uvedeno v samotné zprávě BIS.

Ludvík ŠULDA, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM - Česká levice společně!)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 69 hlasů.

Ludvík ŠULDA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-01-22 02:07
Antikomunistické zákony platí a pronásledování čelila i naše
poslankyně.
fronda
2019-01-22 02:05
Zajisté žertujete. V době mých studií, v první polovině 90. let, si
levicově orientovaný student ani profesor (ti už dnes nejsou) nedovolil
otevřeně vyjádřit svůj postoj. Jinak by čelil hysterii pravičáků.
A dnes je to prý ještě horší. Ta tzv. svoboda je dnes jen pro někoho.
"Studuje" sice skoro každý, ale úroveň VŠ se právě proto
nutně snížila a podle toho to vypadá. Studenti a absolventi často
nejsou schopni samostatně myslet a nechají se zmanipulovat.
mira.ben
2019-01-20 00:10
Vidíte a to samé já tvrdím o komunismu. A rozdíl je v tom, že dnes se
v tom odporném kapitalismu může vzdělávat každý. Dřív jen ten, kdo
uměl držet hubu a krok. Dnes i vy můžete vyjadřovat své názory
veřejně, aniž byste se musel bát, že kvůli tomu vaše děti nebudou
moci studovat.
fronda
2019-01-19 23:51
Kapitalismus prostě nepotřebuje vzdělané a kriticky myslící občany,
ale jen manipulovatelnou masu (konzumentů, nezaměstnaných, pracovních
sil).
o.motl
2019-01-19 19:27
Kořínka si nevšímejte, je to troubelín, který se není schopen
argumentovat k věci.
mira.ben
2019-01-19 11:33
Netuším, kdo je Harfa a je mi to jedno. A moje ani vaše příspěvky
stejně o ničem nerozhodnou, rozhodují volby a v těch v poslední době
moc konkurenceschopní nejste.
joska.korinek
2019-01-19 10:58
Mira.ben(do), máte možnost tady svobodně psát pitomosti. Užijte si to.
Váš předchůdce Harfa už tady nepíše; buď umřel, nebo to vzdal.
mira.ben
2019-01-19 09:56
Ale chápu, že na normální diskuzi asi nejste zvyklý, ono je vždycky
příjemnější, když s vámi všichni okolo souhlasí. To by tady ale
potom ta diskuze pd články vůbec nemusela být.
mira.ben
2019-01-19 09:53
Naštěstí si zde můžu svobodně psát svůj názor, pokud ho chcete
považovat za "osvětovou činnost" tak prosím, vaše věc.
joska.korinek
2019-01-19 09:12
Koukám, že o.motl a jaroslavprchal dostali posilu pro svou osvětovou
činnost.
mira.ben
2019-01-18 21:53
Dnešní školství je jenom tak kvalitní jak kvalitně jsou zaplacení
učitelé. Z učitelství se stal obor, kteří si studenti vybírají jako
záložní, pokud se nedostanou na lékařství, práva a podobné lépe
placené obory, kde je velký zájem uchazečů. Dokud bude nástupní plat
učitele, který pro výkon svého povolání studuje čtyři roky
gymnázia a pět let VŠ, stejný jako plat prodavačky v Lidlu, která má
možná tak výuční list po tříletém učňáku, tak je asi něco
špatně. I když máme studium jako takové zdarma, tak jít na studium
VŠ je především investice času, ale i těch peněz, a ta se jako
taková pak musí absolventovi vrátit v podobě odpovídajícího platu.
fronda
2019-01-18 21:43
My jsme se tedy za socialismu neučili, že by carské Rusko mělo mít
zásadní vliv na české národní obrození. Dnešní školství má ale
mnohem nižší úroveň, takže možné je všechno.
mira.ben
2019-01-18 16:35
Stejně i tak můžu já napsat, že jste proruský trumbera,
protiamerický trumbera nebo cokoliv jiného a co s tím? Jenom nerozumím,
proč máte potřebu pod článek o domnělých zásluhách Ruska na
národním obrození, psát něco o osvobození Československa...
svaty_vaclav
2019-01-18 15:58
mira.ben - Nic jsem si nespletl, vy protiruský trumbero.
mira.ben
2019-01-18 15:48
Jste si spletl slova obrození a osvobození, ne? Nebo proč to sem
pletete? Potřebujete sem vecpat aspoň nějakou zásluhu Ruska, když už
na tom obrození žádnou nemá?
svaty_vaclav
2019-01-18 15:29
I kdyby polistopadoví vandalové vylili nevím kolik své nenávisti na
pomníky sovětských vojáků v rozbitém Československu, tak jejich
nehynoucí slávu za osvobození Československa z nich nesmyjí. Tito
sovětští hrdinové bojovali za naši svobodu a pokládali za ni svoje
mladé životy. Jen člověk plný nenávisti k této české zemi může
lít svou špínu na jejich pomníky. Budiž věčná sláva sovětským
osvoboditelům Československa a budiž věčná čest jejich památce.
mira.ben
2019-01-18 15:19
KSČM by také nemusela podstrkovat Rusko všude, kde se dá. Vyčítají
BIS apod., že pořád všude cpe Rusko a přitom děláte to samé.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.