O co šlo v Cáchách?

Nedávno v Cáchách (Aachen) podepsaná německo-francouzská smlouva o přátelství přispěje k odstředivým tendencím v Evropské unii – už beztoho se stupňujícím. Lze se tázat: proč vlastně dnes taková smlouva? V roce 1963, kdy Charles de Gaulle a kancléř Adenauer podepsali první smlouvu toho druhu, byla v Evropě diametrálně odlišná politická situace a vztahy mezi oběma státy byly ještě výrazně poznamenány druhou, ale i první světovou válkou. Dnes horují kancléřka Merkelová a francouzský prezident Macron pro spolupráci SRN a Francie natolik těsnou, že by mohla připomínat jakousi německo-francouzskou unii v rámci EU.

Podle této nové smlouvy hodlají oba státy výrazně posilovat svou spolupráci v zahraniční politice, hospodářství, ale především v oblasti vojenské. Jejich zahraniční politika – včetně vystupování v OSN - má být mnohem úžeji kladena pod společný jmenovatel; pokud jde o spolupráci ve vojenské oblasti, kancléřka Merkelová a prezident Macron v Cáchách svými podpisy potvrdili to, co už dávno běží. Tedy realizaci společných zbrojních projektů či intenzifikaci spolupráce SRN a Francie na základě stálé strukturované vojenské spolupráce (PESCO); spekulace německých vládních kruhů o přístupu k francouzským jaderným zbraním právě v rámci posílené vojenské spolupráce nejsou ničím tajným či novým. Pokud jde o hospodářskou spolupráci, SRN a Francie ji hodlají rozvíjet cestou integrace obou národních hospodářství až po vytvoření »německo-francouzského hospodářského prostoru« – tedy jakéhosi jádra širší evropské integrace; jádra, jež bude evropské integraci dominovat a určovat ji.

Závěr, že nová německo-francouzská smlouva posílí odstředivé tendence v Evropské unii a má zakládat »německo-francouzskou osu« EU, je podle mne namístě.

Jiří MAŠTÁLKA, europoslanec za KSČM


Jiří MAŠTÁLKA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.