Miliony na vymazání paměti

Součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod. V ní se praví, že »svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny«. Asi mi dáte za pravdu, že to dnes zní jako dobrý vtip. Stačí si zapnout televizi či rozhlas, otevřít noviny (tím nemám na mysli Haló noviny). Informace jsou filtrovány a zkreslovány, ty pravdivé jsou zamlčovány, lživé prezentovány jako jediné správné. Objektivita, slušnost i český jazyk dostávají pěkně na frak. Do toho skandální záměr BIS ovlivňovat výuku na školách. Svojí výroční zprávou, kde uvádí, že »moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím, čímž je zasažena i výuka českého jazyka, respektive literatury (národní obrození)«, nebo že »trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny, tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu«, navazuje BIS na profláknuté falzifikátory historie, jako je ÚSTR, Konfederace politických vězňů, Člověk v tísni, Post Bellum a další neziskovky.

Teď se k nim přidali i »vědci« z Mendelovy univerzity v Brně, kteří se budou pod vedením Michala Šimáněho zabývat každodenním životem středních odborných škol v bývalém socialistickém Československu. Už dopředu tvrdí, že je zřejmé, že výchova a vzdělávání byly v ČSSR pod důsledným dohledem vládnoucího režimu a měly sloužit k naplňování režimních cílů. Čemu asi tak bude sloužit tento tříletý projekt, který podpořila Grantová agentura ČR? A kolik asi tak bude stát? Dovedete si představit, jak by se naše školství topilo v penězích, kdyby se každoročně nevyhazovaly miliony a miliony korun na všechny ty projekty, výstavy, soutěže, přehlídky, školení, konference apod., mající jediný cíl - vymazat paměť národa? Neustále fňukáme, že není na provoz škol, na platy učitelů a nepedagogických pracovníků, na technické vybavení, zřizujeme fondy pro chudé děti, organizujeme sbírky, hledáme možnosti, jak zajistit, aby měli všichni žáci alespoň jedno teplé jídlo denně. Mimochodem v Listině základních práv a svobod je také uvedeno, že »občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách«. Kolik stojí toto »bezplatné vzdělání«, by mohli rodiče žáků, studentů a učňů vyprávět. Pracovní sešity, pomůcky, kurzy, školy v přírodě, na středních školách učebnice, pro učně vybavení na praxi... Kdyby se raději ty miliony, vynaložené na všechny tyto účelové projekty, daly na zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání. Aby se rodiče na začátku školního roku nemuseli zadlužovat a aby nemuseli přemýšlet, zda si mohou dovolit studium pro svého potomka.

Ale možná se mýlím. Možná brněnští vědci pátrající po tom, jak vypadalo socialistické školství, zjistí, že bylo vysoce kvalitní, že naši žáci a studenti se umisťovali na předních místech mezinárodních žebříčků, že je učili kvalifikovaní pedagogové, kteří nebyli zavaleni administrativou a hloupými výmysly typu současné inkluze. Že k učitelům měli respekt žáci, ba dokonce i rodiče. Možná přijdou i na to, že v socialistickém Československu fungoval propracovaný systém odborného a učňovského školství, že speciální školství nám záviděli odborníci z jiných zemí. A třeba při tomto zkoumání tehdejší doby pochopí i skutečný význam slov z Listiny práv a svobod »právo na bezplatné vzdělávání«.

Marta SEMELOVÁ, vedoucí Odborné sekce školství ÚV KSČM


Marta SEMELOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


miki.13
2019-02-08 16:21
Jsem rád, že já a moje rodina nežijeme v socialistickém
Československu. Respektuji zdejší názory viz. svatý vaclav a jsem
zároveň moc rad, ze takových lidi u nás žije minimum viz. vaše
volební preference. Takže čest práci a všem pěkný den.
fronda
2019-02-07 00:33
Naštěstí mají děti rodiče, ti jim snad prozradí, že jim pančelka
lže, stejně jako většina médií. Nikdo jiný to za nás neudělá.
Pisatel66
2019-02-06 04:02
Děkuji za ty kdo jsou morálkou a smýšlením komunisty, byť ne členy
KSČM. Z vás paní Semelová cítím tu stejně marnou snahu vrátit lidem
lidskost. Doporučuji sledovat změny v české společnosti v dokumentu
který běžel na ČT ve tři ráno (jak typické)
:https://www.ceskatelevize.cz/porady/1181687252-sejdeme-se-v-eurocampu/3052
9434206/
svaty_vaclav
2019-02-05 11:29
V listopadovým pučem rozbitém Československu už 30 let po roce 1989
probíhá obyčejný boj polistopadového českého kapitalismu proti
předlistopadovému socialismu. Československá polistopadová buržoasie
vzešlá z polistopadových majetkových zlodějen na československém
národním majetku po roce 1989 nevynechá žádnou příležitost k
napadání a očerňování předlistopadového československého
socialismu. V tomto protisocialistickém boji, který je bezbřehou
hysterií kapitalismu a parazituje na předlistopadovém socialismu, je
velice činorodá Česká televize, která tvoří jedno ze základních
protikomunistických a protisocialistických ideologických center české
polistopadové buržoasie. Nedávno jsme byli ze strany České televize po
dobu jednoho měsíce dennodenně masírováni rokem 1968. ČT nevynechá
žádnou příležitost lžemi, polopravdami, zamlčováním pravdivých
faktů a hysterií kopat do socialismu a masírovat vědomí svých
diváků a posluchačů. Moderátory a komentátory ČT hanba nefackuje,
když z obrazovky lžou lidem a plivou na čtyřicet let socialismu v
předlistopadovém Československu. Mezi stálé lháře patří pánové a
dámy z ČT Takáč, Borek, Tvarůžková, Písařovicová, Witowská,
Drahoňovský, Kroužková, Kubal, Řezníček, Kručinská, Železný,
Fridrichová, Karas, Šámalová, Václavek a další. Do tohoto
protisocialistického kapitalistického běsnění a protikomunistické
hysterie se v rozbitém Československu ochotně zapojují i herci,
režiséři, politologové, umělci nejrůznějších kategorií, zpěváci
a další.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.