Ilustrační FOTO - Haló noviny

Kůrovce má zastavit novela lesního zákona

Ministerstvo zemědělství, obce s rozšířenou působností a kraje budou moci rychleji vydávat opatření obecné povahy, jako je zákaz vstupu do lesů nebo opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou. Platit budou okamžitě, projednávat se budou později. Vyplývá to z novely lesního zákona, kterou schválila vláda. Schválit ji musí ještě Parlament a podepsat prezident.

»Stručně řečeno, ta novela umožňuje ministerstvu zemědělství, aby v případě mimořádných událostí, jako je třeba nyní kůrovcová kalamita, mohlo nařídit Lesům ČR opatření odchylná od normální praxe nebo dokonce od zákonné praxe,« řekl Haló novinám předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, stínový ministr zemědělství. »Například stromy, z nichž už kůrovec vylétl, může nechat stát a těžit ty stromy, v nichž kůrovec dosud je. Je to proti dalšímu šíření kůrovce účinné opatření, mrtvé stromy stačí pokácet později.«

Také podle Jana Příhody z think tanku Czech Forest novela otevírá cestu k podstatně operativnějšímu a účinnějšímu boji s kůrovcovou kalamitou na českém území. Předpokládá, že novela mimo jiné umožní vlastníkům lesů přesun kapacity na zpracování kůrovcového dřeva do oblastí, kde má boj s kůrovcem smysl. Zákon také umožní omezení jiných než nahodilých těžeb. Nahodilé těžby by se pak měly zpracovat v termínu, který státní správa určí. Zároveň by novela měla vlastníkům lesů umožnit odložit těžbu souvislých ploch sterilních kůrovcových souší. Právě to by mělo podle Příhody pomoci vlastníkům lesů s přesunem kapacit z lokalit, kde již nelze rozpad porostů zastavit, do míst, kde je stále reálné kůrovcovou kalamitu alespoň zpomalit.

Rychlost podmínkou úspěchu

»V zájmu zvýšení efektivnosti ukládání omezení nebo zákazu vstupu do lesů za účelem ochrany lesů nebo ochrany návštěvníků lesů se proto navrhuje využít jako právní formu pro omezení nebo zákaz vstupu do lesů opatření obecné povahy, které by nabylo účinnosti dnem, kdy ho příslušný orgán státní správy lesů vydá (vyhlásí). Je totiž velmi důležité, aby v případech, kdy je to z důvodu ochrany lesů nebo ochrany návštěvníků lesů nezbytné, nabylo opatření obecné povahy účinnosti v reálném čase, kdy naléhavé důvody pro omezení nebo vyloučení vstupu do lesa nastanou, respektive trvají,« uvádí příklad opatření obecné povahy důvodová zpráva novely. Dodatečně se bude moci nařízení projednat, nebo se k němu budou moci vznést námitky.

Novela také umožní, aby se mohla udělovat výjimka pro výsadbu nových stromů, pokud není reprodukční materiál schválených semenáčků na trhu. Šlo by zase o opatření obecné povahy.

Novela také nově zavádí soupis aktivit odborného lesního hospodáře, které hradí stát. Jde o sledování lesa, upozorňování vlastníka na škody a na nutnost těžby, doporučení vlastníkovi lesa odborných zásahů nebo pomoc při lesnické evidenci.

Stav českých lesů je v současnosti mnohými označován za nejhorší za posledních 250 let. Dopady sucha a následná kůrovcová kalamita již zasáhly třetinu českých lesů. Podle analýz think tanku Czech Forest dosáhly škody na produkci dřeva jen za rok 2018 více než 18 miliard korun.

Zima nepomohla

Kůrovcová kalamita se sněžením nekončí. Kvůli přebytku poškozeného dřeva jeho cena klesla na polovinu, a kdo nemá dlouhodobé odbytové smlouvy, nemá kam prodávat. Lesním podnikům hrozí ztráty, nebudou mít peníze ani na zalesňování, řekl předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) František Kučera. Náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář majitelům lesů slíbil zvýšení podpor. Členové SVOL spravují přes 15 procent lesů v ČR.

Cena kulatiny poškozené kůrovcem podle Kučery klesla pod 1000 korun za metr krychlový, u vlákninového dřeva na 500 až 550 Kč. Výrobní náklady podle něj ale stouply a pohybují se kolem 450 Kč na metr krychlový dřeva. »Když k tomu připočtete režii, tak se vlastník lesa v hospodaření dostává na nulu,« uvedl.

Kompenzace ztráty vzniklé kůrovcovou kalamitou vlastníkům lesů podle Mlynáře MZE chystá, peníze pro ně ale zatím schválené nejsou. Program by měl být po dokončení předložen vládě. »S tím, že pan ministr (Miroslav Toman) si půjde říci o částku minimálně tři miliardy korun,« řekl. Náměstek mimo jiné uvedl, že státní Lesy ČR hledají možnosti exportu dřeva, MZE podle Mlynáře také požádalo ministerstvo průmyslu o rozšíření podpory na spalování dřevní štěpky.

Podle upřesněných odhadů bylo loni v ČR vytěženo asi 12 milionů metrů krychlových kůrovcového dřeva, uvedl Mlynář. »V letošním roce, byť máme příznivou zimu pro lesnictví, očekáváme, že situace bude minimálně podobná loňskému roku, spíše horší,« řekl. Podle nynější predikce by během letoška mohlo přibýt mezi 15 až 20 miliony metrů krychlových kůrovcového dřeva, vývoj ale bude podle náměstka záviset na počasí.

Podle Jana Lubojackého z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti je možné objem kůrovcem napadeného dřeva za rok 2018 vyčíslit na 18 milionů metrů krychlových, protože kromě vytěžené hmoty zůstalo asi šest milionů metrů krychlových dřeva nezpracováno v lesích. Letos podle něj lze očekávat, zvlášť pokud bude pokračovat suché počasí minulých let, že budou nově napadeny kůrovcem až desítky milionů metrů krychlových smrkových porostů.

(ng)


(ng)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.