Státy uznávající prezidentskou moc ve Venezuele: Venezuela (černá) Uznání Guaidóa (modrá) Podpora Národního shromáždění (světle modrá) Neutrální země (šedá) Uznání Madura (červená). FOTO - wikimedia commons

Venezuela, Si Ťin-pching, Putin a Puškin

Nemohu mít nic proti tomu, že se někdo prohlásí prezidentem a poté se musí skrývat na cizím velvyslanectví, kde vstoupí do lóže Benjamina Franklina No.13 v utajení, aby se mohl zmocnit části rezerv státu, který ho platí, a současně veřejně a dopisem nabízí výhody Rusku a Číně, když s ním budou spolupracovat na změně režimu. Tak může jednat jenom mladý, nezkušený a na předčasnou smrt nepřipravený absolvent elitní privátní univerzity, rádobyprezident, plným jménem Juan Gerardo Guaidó Márquez.

Rádobyprezident je občanem státu Jižní Ameriky, kde historicky o přízni rozhoduje ideologie nebo investice. Tato skutečnost v historickém kontextu s ohledem na současný vývoj ve světě, včetně obchodní války USA–ČLR, ukončení smlouvy INF, vnitřní problémy NATO a USA atp., dává malé šance pro přímou americkou intervenci. Současně ale představuje velké nebezpečí pro vznik partyzánské a občanské války s následky i pro dalekou Evropskou unii. Jeden z nejslabších členů EU, Portugalsko, by do Venezuely rád vyslal své vojsko. Světe, div se!

Nedávno jsem napsal: »Boj proti korupci bude podle mého názoru vedle boje proti terorismu druhým hlavním tématem příští prezidentské kampaně v USA... Nekompromisní boj s korupcí spojen s existencí a použitím kompromitujících materiálů na každého člověka u moci, nebo s ambicemi se dostat k moci, mohou vytvořit výtečně působící prostředek pro změnu, nebo udržení režimu.« Co má tato citace spojeného s Venezuelou?

Juan Gerardo Guaidó Márquez. FOTO - wikimedia commons

Lekce korupce

Za prvé je to lekce ve využívání korupčních systémů Spojenými státy. Ať se nám to líbí, nebo ne, Evropský parlament představuje jeden z mnoha těchto systémů. Proto se v EP hlasovalo rychle a jednoznačně o podpoře rádobyprezidenta. Možná, že někdo poslancům EP napověděl, že situace ve Venezuele představuje klasickou revoluční situaci, jejíž řešení přenechají USA vlastním rukám Venezuelců. Evropská komise je na tom podobně. Zatím ale nekoná jednohlasně. Proč? Dávat v revoluční situaci osm dní na vyhlášení voleb – ze strany představitelů států EU (Velká Británie, Francie, Německo), které vědí, že již nikdy nebudou impérii, a v naději, že se za tu dobu podaří uplatit generalitu, je přinejmenším nezodpovědné.

Využití korupce a kompromitujících materiálů Spojenými státy bude hrát stále větší roli během všech voleb: do EP, na Ukrajině a jinde ve světě.

Lekce v myšlení

Za druhé je to lekce v myšlení USA ve vztahu k ČLR a Rusku. V předdveří uzavření smlouvy o rádobyvítězství USA v prvním kole obchodní války s ČLR je možné vidět dlouhodobou strategii USA a její možné chyby. Jaké? Obchodní válka mezi USA a ČLR je přípravou na jinou válku: válku ideologickou. Výhra v prvním kole neznamená výhru celé války, a již vůbec ne války ideologií, nemluvě o velké válce vojenské. Ideologické požadavky USA vůči ČLR budou však mnohem komplexnější než požadavky obchodní. Ty jsou pouze clonou k překrytí strategického cíle USA. Tím je znemožnění splnění cílů Made in China 2025 s pomocí rozrušení hospodářského modelu, znemožnění (které vylučuji), respektive zpomalení technologické modernizace ČLR, a tím oslabení pozice prezidenta Si Ťin-pchinga. Kromě toho očekávám oficiální prohlášení USA, že ČLR je stát bez tržního hospodářství. Pro ČLR tak budou obchodní požadavky USA splnitelné nebo podmíněně splnitelné, ideologické však nesplnitelné. Především co se týče prezidenta Si Ťin-pchinga. Proto je na co se těšit i v české kotlině vševědoucích, ale z historie málo poučených.

Urážlivá strategie?

Před tím je dobré si uvědomit, že prezident Trump nazval cíl Made in China 2025 »urážlivou strategií«. Nevím, co vše zahrnuje Trump do urážlivé strategie a co vše obsahuje jeho strategie ve vztahu s ČLR. Vím však, že akceptování nedodržených slibů daných během setkání prezidentů na Floridě, v ČLR, protokolární chyby USA, a současné ústupky ČLR budu vždy hodnotit minimálně jako strategické zdržování, a nikdy nebudu jásat. Proč?

Wej-čchi

ČLR totiž ovládá nejenom šachy, ale i wej-čchi. Cílem této hry, jejíž vznik se datuje do 2. tisíciletí př. n. l. na území dnešní Číny, je mít na konci hry větší skóre, které je tvořeno zajatými kameny a obklíčenými průsečíky. Wej-čchi, v Evropě více známé jako go, patřilo mezi čtyři základní lidské dovednosti spolu s poezií, malířstvím a hudbou. Podle učení taoistů je hra prostředkem k poznání sama sebe. Možná by stálo za to nechat matematiku povinným předmětem a přidat k ní výuku wej-čchi. Pak by zcela určitě stačily vyučovací kapacity škol a univerzit na dlouhá léta a budoucnost české kotliny by mohla být světlejší.

ČLR, podobně jako RF, poznává v obchodní válce s USA sama sebe a své partnery. Současně zohledňuje přinejmenším tři skutečnosti:

1) Bude-li režim ve Venezuele svržen, ČLR i RF z toho udělají vývody, které se přímo a rychle promítnou do vztahu s USA a EU.

2) Možnosti jednání ČLR na principu tzv. stoletého maratonu se vítězstvím USA v prvním kole obchodní války nezmenšují, naopak zvětšují. Prezident Putin však tuto možnost nemá. Bude proto muset brzo rozhodnout o národní ideologii. Paradoxně působí, že privatizátoři a jejich (američtí) poradci z 90. let minulého století ho prakticky nutí znárodňovat.

3) Sjednocení ČLR a Tchaj-wanu s pomocí raket, tzv. krymského a podobných scénářů, představuje jeden z trumfů ČLR, na který USA nemají dodnes odpověď. Podobné bude možné tvrdit, až USA instalují první malé atomové bomby v EU po ukončení INF, RF začne konat a NATO se třást.

Lekce pro diplomacii

Za třetí, je to důležitá lekce pro diplomacii. Lekce nabízí řadu otázek, z nichž vybírám tři:

1) Strategie USA počítá se všemi možnostmi vyplývajícími ze skutečností, jaké představují ČLR (hospodářsky silná, vojensky na vzestupu), RF (hospodářsky slabá, vojensky silná), sjednocení ČLR a Tchaj-wanu (více reálné, než nereálné), sjednocení Severní a Jižní Koreje a vyzbrojující se Japonsko, vše v kontextu představitelných dohod na bázi jakési Trojdohody, jak bylo označováno spojenectví Francie, Ruska a Velké Británie, které vznikalo v letech 1893-1907 jako protiváha k expanzivním tendencím Trojspolku (Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie). Oba tábory se pak střetly v 1. světové válce.

2) Dostala Čína z rozvoje (zatím pouze obchodního) strategického vztahu s RF opravdový strach z USA, nebo ne? Nepodepsání dohody o platbách v národních měnách (s cílem dedolarizace) a několik dalších odložených projektů indikují, že ano. Jestliže ano, bude to mít následky a posílí to prezidenta Putina. I proto neočekávám koordinaci akcí RF a ČLR ve Venezuele, kromě společných námořních cvičení.

3) Do jaké míry se může RF spoléhat, jestli si může dovolit spoléhat se, na ČLR? Odpověď na tuto otázku může být tématem disertační práce. V této souvislosti se nabízí i otázka: Může RF ovlivnit, ideálně zabezpečit, budování vyrovnaného vztahu s USA a ČLR? Jestliže ano, jakým způsobem, když ČLR je pro USA hlavním strategickým nepřítelem a ví, že čas pracuje pro ni, o to více, podaří-li se jí oddálit konfrontaci s USA, a RF (s ohledem na historii) se musí spoléhat jenom sama na sebe, chce-li existovat jako suverénní stát a unikátní civilizace?

Tím indikuji, že optimálním řešením (pro všechny a nejenom pro RF) nemůže být vítězství jedné strany, i když strategický cíl USA je jasný, k jeho dosažení proces rozhodování není chaotický, jak se může mnohým, a na první pohled, zdát a civilizační rozdíly budou nadále existovat.

Minulé a současné konflikty (Nikaragua, Kuba, Ukrajina a dnes i Venezuela), včetně odstoupení od smlouvy INF se netýkaly a netýkají uvedených států ani samotné smlouvy INF. Jedná se o princip dovolující osvobodit se od jakýchkoliv mezinárodních závazků omezujících USA jednat podle principu America First. S prezidentem (Trumpem), nebo bez prezidenta… Konflikty, války a výpovědi smluv dovolují zkvalitnit možnosti ochrany amerických zájmů ve světě, bez omezení. Toho si je vědom prezident Putin. Proto zakázal ministerstvům obrany a zahraničních věcí jakoukoli snahu RF věci INF s USA a pozastavil účast RF v INF.

Souboj kapitálů

Přidám-li k uvedenému, že šance na znovuzvolení prezidenta Trumpa, jako představitele národního kapitálu, se snižují v boji s globálním, tj. nadnárodním kapitálem, jeví se mi, že jakékoliv ústupky RF vůči USA nedávají smysl, že ústupky ČLR vůči USA mají mít dočasný charakter, a ústupky EU vůči USA zvyšují, s pravděpodobností hraničící s jistotou, nebezpečí pro Evropu a její další rozvoj. To umožní realizace strategie Hvězdných válek-2, odlišující se od Reaganovy, s pomocí evropských financí, prodeje vojenské techniky a mýtů, včetně toho o spojenectví, globální kultuře, zrodu evropské armády bez silného vůdce atd. A tak, Maďarsko a další, buďte pozorní. To i proto, co očekávám v případě Venezuely.

V příští fázi vývoje ve Venezuele očekávám, že prezident Trump neurazí opět prezidenta Si Ťin–pchinga před setkáním s ním a podpisem obchodní smlouvy. To ale neplatí pro prezidenta Putina. Tlak na něho bude vzrůstat, mj. akumulací občanské nespokojenosti s vládou.

Jako v Kapitánské dcerce

Očekávám, že dojde k řešení podle jednoho z dialogů romantické historické novely Alexandra Puškina, Kapitánská dcerka, vydané v roce 1836. V pugačevci obsazeném Orenburgu zasedala vojenská rada a velitel se ptal: Teď, pánové, musíme rozhodnout, co dělat proti vzbouřencům: působit útočně, nebo obranně? Jeden člen vojenské rady nabídl veliteli: Myslím si, vaše veličenstvo, že bychom neměli působit útočně ani obranně – ale hýbat se pomocí úplatků. (autorův volný překlad vzpomínky). Podobně tomu bude i na Ukrajině a jinde. Nebude-li uplácení stačit, doplní ho kompromitující materiál a nátlak, ve Venezuele koaliční vojska OAS pod vedením USA, mořská blokáda humanitární pomoci atd.

Mezitím, po ukončení oslav nového roku v ČLR, navštíví americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer ČLR, pokročí přípravy předpokládaného setkání prezidentů Si Ťin-pchinga a Trumpa v rámci jeho cesty na jednání s vůdcem KLDR Kim Čong-unem a zoficiální se výroba malých (5 t) atomových bomb USA. To proto, aby v představitelné budoucnosti se mohla mladá generace vrátit do reality, viděla území v průměru 700 až 1000 metrů po a-bombě a uvědomila si, komu patří právo na demokracii… Souhlasu netřeba!

Jan CAMPBELL, 1. února 2019


Jan CAMPBELL

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


halonoviny
2019-02-07 17:13
J. Hájek: Socdemák ve skutečnosti nikdy nebyl. Jeho opovrhování
nejchudšími vrstvami obyvatel je dlouhodobě známé a v 90. letech sám
sebe označil za pravicového liberála... R. Janouch
halonoviny
2019-02-07 17:12
Sv. V.: Proč by se měl zbláznit? Leze do zádele Trumpovi. To
dělá celou dobu, co byl Donald zvolen do Bílého domu. Zemanův odpor
k socialistické Kubě a jejím spojencům je dávno známý, stejně
jako jeho podlézání Izraeli a USA. Pokud jste to dosud nezaznamenal, je
to váš problém, ale Zeman je v tomhle naprosto konstantní... R.
Janouch
svaty_vaclav
2019-02-07 13:01
kerapa – čemu nerozumíte? Na oficiálních webových stránkách
prezidenta rozbitého Československa www.hrad.cz se uvádí
následující: ……. Prezident republiky blahopřál prozatímnímu
prezidentovi Venezuely 6. února 2019 Prezident republiky Miloš Zeman
zaslal ve středu dne 6. února 2019 blahopřejný dopis Juanu Gerado
Guaidó Márquezovi, prozatímnímu prezidentovi Bolívarovské republiky
Venezuely: Vaše Excelence, dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji
poblahopřál k Vaší odvaze převzít v souladu s venezuelskou ústavou
odpovědnost za venezuelský národ a dovést ho ke svobodným a
demokratickým volbám. Přeji Vám mnoho štěstí ve Vašem úsilí a
pevně věřím, že Vaše snaha bude úspěšná. Rád bych využil
této příležitosti a pozval Vás k návštěvě České republiky.
Česká republika oslaví v tomto roce třicáté výročí sametové
revoluce a doufám, že i Vaší zemi se přechod k demokracii úspěšně
podaří. Věřím, že brzy dojde k posílení vzájemných vztahů mezi
našimi zeměmi. S úctou Miloš Zeman prezident České
republiky Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový
mluvčí prezidenta republiky ……………. kerapa , kde vidíte
urážky, čemu nerozumíte, kerapa? Citace webových stránek Miloše
Zemana jsou urážky? Že Miloš Zeman v období puče 1989 lhal je
všeobecně známo. Pamatujete, jak tvrdil, že československé školství
je daleko za Nepálem? Dnes už to začíná být pravda, po třiceti
letech kapitalismu v rozbitém Československu, které i Zeman pomáhal
rozbíjet.
kerapa
2019-02-07 11:34
Pan Prezident rozhodl a je to potřeba respektovat. Svatý Václav a Jiří
Hájek se svými ubohými urážkami přímo zvoleného Prezidenta
postavili na stranu Pražské kavárny. Doufám, že i strana upraví své
stanovisko podle vůle přímo zvoleného Prezidenta.
hajek.jiri51
2019-02-07 10:09
Zeman dal svým nepřátelům do ruky návod jak se ho zbavit. Inu což, i
Zeman je člověk a tedy občas vůl. A socdemák se v něm taky nezapře.
hajek.jiri51
2019-02-07 10:07
Zeman dal svým nepřátelům do ruky návod jak se ho zbavit. Inu což, i
Zeman je člověk a tedy občas vůl.
svaty_vaclav
2019-02-06 20:56
ČESKÝ PREZIDENT MILOŠ ZEMAN SE DNES ZBLÁZNIL Český prezident Zeman
poslal blahopřejný dopis do Venezuely a uznal Juana Guaido za
venezuelského prezidenta. Zároveň jej Zeman pozval k návštěvě
rozbitého Československa. Zeman přirovnal události ve Venezuele k tzv.
sametové revoluci, Zeman, který je známý a pověstný svými lžemi v
období listopadového puče 1989.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.