Ilustrační FOTO - Pixabay

Jakoby zamražené jednání brněnského zastupitelstva

Městská rada zastupitelů KSČM v Brně se vyjádřila k jednání Zastupitelstva města Brna. Okomentovala jeho podstatné body a sledovala, jak se bude vyvíjet jednání samosprávy v nové povolební sestavě.

»Osobně mám z tohoto jednání pocit, jakoby únorové rokování městské samosprávy působilo jakoby zamraženým dojmem. Tedy takřka nikdo neměl dotaz, připomínku, podněty od občanů přišly jen tři. Před komunálními volbami jich byly násobky více. Je to možná tím, že nová radniční koalice se teprve rozehřívá,« sdělil svůj dojem komunistický zastupitel Městské části Brno - Líšeň Daniel Borecký.

Popsal, že na tomto rokování oproti očekávání nebyl předložen k projednání zastupitelům žádný další programový bod. Naopak hodně z naplánovaných bodů bylo z programu staženo. »Z pohledu komunistů, kteří jsou nynější volební období mimo sestavu městské samosprávy, předchozí i nynější radniční koalici nešlo při volbách o nic jiného, než dostat se k funkcím. To proto, že žádné podstatné výhrady, žádné věcné připomínky, kterými by se členové vítězné koalice snažili zkvalitnit projednávané podklady, jsem tam nezaznamenal. V podstatě vše zůstalo při starém jako před komunálními volbami,« konstatoval Borecký.

Pozastavil se nad zajímavým bodem návrhu na krácení příjmů poskytovaných z městského rozpočtu Městské části Brno-Líšeň, což se táhne už z minulého volebního období. Předchozí i současné zastupitelstvo nechtělo dle Boreckého pochopit, že tehdy i nyní chyběla metodika, jak se obecně vypořádat s tímto problémem. Nikdo si nechce přiznat, že minulá i nynější radniční koalice má zájem, aby městská část byla na dotacích z městského rozpočtu finančně poškozena. Koaliční zastupitelé si pouze posteskli, že je škoda, že chybí metodika k návrhu pravidel odpovědnosti za bezdůvodné obohacení.

Sport a sportovní zařízení

Komunisty překvapilo, že dle programových bodů 30 a 31 bylo navrženo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dvěma subjektům, které se starají o sportovní areály, jako Městský plavecký stadion. Jeden z těchto subjektů je veřejnoprávní zapsaný spolek, který každoročně předkládá ke kontrole své hospodářské uzávěrky za uplynulý rok, a druhý subjekt je soukromá společnost s. r. o., která své hospodářské uzávěrky od r. 2009 nezveřejňuje a nikomu je nepředkládá. Kvůli nepřehledné situaci v dotacích byl tento bod z programu stažen.

K podpoře vrcholového sportu dostávají veřejnoprávní zapsané spolky od města dotaci 26 milionů a naopak podnikatelské soukromé subjekty přes 40 milionů. Zastupitelé diskutovali, jak si mají tyto subjekty peníze rozdělit. Zaznělo, že tzv. marketingové koeficienty, které uplatňují úředníci magistrátu pro návrh rozdělení dotací, by zřejmě chtěli aktualizovat. »Chybí v něm např. nově se rozvíjející sporty, jako je ženský fotbal, který má daleko menší koeficient než např. kolová, která byla v Brně historicky úspěšná, zato nyní vavříny nesklízí,« podotkl zastupitel Borecký.

Sociální služby

V diskusním mlýnu brněnské samosprávy byl i plán výstavby bytového domu sociálních služeb pro zdravotně postižené a duševně nemocné občany do léta r. 2020 v Mostecké ulici 10. Zastupitelé i veřejnost si uvědomili, že ke schválení dostali návrh dotace na vysoce specializované sociálně-zdravotní zařízení, ve kterém cena za zřízení a provoz každého z 15 lůžek pro klienty (vč. nemocných bezdomovců) bude skutečně vysoká. Přitom jde o zařízení velmi potřebné, které ve zdravotnickém systému chybí.

Zástupci KDU-ČSL se vyjadřovali k Hospicu sv. Alžběty, který chtějí provozovat za každou cenu bez ohledu na vynaložené náklady. Komunisté považují za správné, aby město stanovilo horní hranici nákladů na hospic, které je Brno ochotno hradit ze svého rozpočtu, např. 65 milionů Kč. Zbytek ať si lidovci hradí ze svých »církevních restituci«.

Rezidentní parkování

Širší diskuse byla jen v interpelacích zastupitelů k vedení města. Týkala se ale jen technických záležitostí, třeba k rezidentnímu parkování v centru Brna. Ukázalo se, že loňské předvolební »bombardování« rezidentního pakování občanskými demokraty byla jen volební vějička. Jakmile se ODS dostala do vedení Brna, její členové zapomněli na kritiku a pokračují v rezidentním parkování bez úprav. Jen zastupitel Oliva se zmínil o tom, že projekt rezidentního parkování je z dlouhodobého hlediska postaven špatně. Pouze ze středu města vyhání vozidla do vnějších městských částí, jejichž ulice zahlcují návštěvníci Brna svými zaparkovanými vozidly. K fungování systému chybějí záchytná parkoviště zejména typu Park and Ride nebo alespoň výstavba nových parkovišť, na kterých mohou návštěvníci Brna odstavit své vozy.

Předseda brněnské městské organizace KSČM Martin Říha doplnil, že pokud jde o rezidentní parkování, souhlasí s informací, že akutně scházejí parkovací plochy. »Slíbená velká záchytná parkoviště Park and Ride na okrajích města nevznikla. Sloužit mají k ponechání vozu návštěvníka Brna na předměstí s přestupem na městskou hromadnou dopravu, na které jako jízdenka do centra města a zpět na parkoviště slouží parkovací lístek. Do budoucna je to velká neřešená věc. Vedle toho musím podotknout, že systém rezidentního parkování ve středu Brna je v podstatě zastaven. Nejsou vyčleněny finanční prostředky, aby se v tomto projektu minulé samosprávy pokračovalo. Zřejmě nás čeká spousta rozpočtových opatření. Jsem zvědav, zda a v jakém balíku se peníze na to najdou,« podivil se Říha.

(vž)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 8 hlasů.

(vž)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.