Úspěchy Íránu v době 40. výročí islámské revoluce

Od islámské revoluce v Íránu uplynulo 40 let, během kterých se země potýkala s mnoha problémy, jako byla vnucená osmiletá válka či sankce, ale navzdory těmto těžkostem byl Írán schopen pokračovat v růstu.

Důvod? Prosazování míru, nenapadení jiných zemí za posledních 500 let a zájem o mezinárodní angažovanost, respektování dobrých sousedských vztahů, respektování náboženských a hodnotových doktrín a přítomnost odborných a motivovaných vědců, elity této země. To jsou jen zlomky důvodů, které určily Íránu po islámské revoluci správný směr.

Hospodářský rozvoj

Během deseti měsíců loňského roku objem vývozu (mimo ropu) dosáhl 94 milionů a 875 tisíc tun, což se rovná 36 miliardám a 350 milionům dolarů. Na druhou stranu, ve stejném období, konečný dovoz zboží do Íránu činil 266 tisíc tun v hodnotě 35 miliard a 672 milionů dolarů. To znamená, že přebytek zahraničního obchodu činil 678 milionů dolarů, tudíž podle toho se íránský dovoz v porovnání s posledními 10 měsíci předchozího roku snížil o 38,8 % z hlediska hmotnosti a 18,87 %, pokud jde o hodnotu dolaru. Dnešní Írán zaujímá desátou pozici ve výrobě oceli a hliníku, na osmém místě se podílí na výrobě cementu, na pátém místě v keramické výrobě, na 12. místě ve výrobě motorových vozidel a ve výrobě automobilů a na celosvětové úrovni se umístil na 18. místě ve výrobě mědi.

Íránu se po vítězství revoluce podařilo dosáhnout mnoha úspěchů v zemědělské oblasti, aby poskytl platformu pro nezávislost a soběstačnost země v potravinářském odvětví. Také v oblasti výroby drůbežího masa ze 160 tisíc tun na počátku revoluce vzrostl o 12 % na více než dva miliony tun. Výroba sýrů se v zemi zvýšila z 2500 tun v roce 1978 na 10 milionů a 500 tisíc tun. Po revoluci se výrazně zvýšila i produkce rybolovu - z 50 000 na 1,1 milionu tun. Podle statistik zveřejněných Národním centrem strategických studií o zemědělství a vodě v Íránské obchodní a průmyslové komoře za posledních devět měsíců vývozy tohoto odvětví se dramaticky zvýšily, což představuje 14,3 % vývozní hodnoty země, která nepatří k ropě.

Mezi hlavní vývozní položky v tomto oddíle patřily všechny druhy ovocných stromů v hodnotě 51 miliard dolarů s podílem 22 %, zelenina a výrobky ve výši 797 milionů dolarů s podílem 16,7 %, mléko a mléčné vyrobky v hodnotě 471 milionů dolarů, podíl 9,9 %. Podíl šafránu činil 265 milionů dolarů, 5,6 %, ryb a krevet v hodnotě 242 milionů dolarů s podílem 5,1 % na celkové hodnotě vývozu zemědělských produktů a potravinářského průmyslu.

Vědecký vývoj

Navzdory všem sankcím a hospodářským a politickým tlakům podíl Íránu v oblasti vědecké výroby v mezinárodním společenství vzrostl ze setiny v roce 1979 na 1,81 % letos a co se týče vědecké výroby, propagace a rozvoje technologie, má šestou pozici na světě.

V současné době je v Íránu 65 lékařských univerzit, na těchto univerzitách studuje celkem 190 000 lékařských studentů a 18 tisíc akademických kapacit je učí, rovněž je také 250 vzdělávacích nemocnic a několik vědeckých lékařských sdružení. V Íránu je v současné době aktivní 39 vědeckých a technologických parků a pod těmito parky funguje 178 inkubačních center a více než 3700 předních vzdělávacích podniků působí v zemi jako komunikační smyčka mezi univerzitami a průmyslem. Příspěvek Íránu ke světové vědecké produkci se v posledních letech neustále zvyšuje, jakož i jeho přínos pro sdílení vědeckých publikací. Tady se umístil na 16. místě na světě podle dostupných hodnocení. Jde o úspěch v jaderné oblasti, vesmíru, biologii, rostlinné oblasti, vodohospodářské (přehrady) apod.

Írán se také umístil na prvním místě v oblasti fyziky, na čtvrté místo v oboru počítačových věd a v astronomii, v chemii je na třetím místě ve světě. Pokud jde o inovační ukazatele, řadí se na 65. místo ve světě. To znamená, že země se rychle přibližuje k inovacím, například některé nové technologie jsou pro tuto zemi velmi důležité - jako jsou letecký průmysl, biotechnologie a nanovědy, kde byl vyvinut jejich rozvojový dokument. Írán se umístil na čtvrtém místě v oblasti nanověd, zařadil se na jedenáctou příčku v biotechnologiích, patnáctý je v oboru kmenových buněk, patnáctý v oboru letectví a v námořních vědách dokonce na šestém místě na světě.

V oblasti biotechnologie bylo založeno 635 odborných společností, z nichž 50 má schopnost vyvážet do zahraničí a jejich výnos je více než 9,1 miliardy dolarů.

Írán je pátou největší zemí světa, pokud jde o rozmanitost léčivých rostlin, které mnohé z nich (byliny) rostou v této zemi. V současné době existuje 400 specializovaných firem v oblasti léčivých rostlin v Íránu, které také vyrábějí 500 produktů. A Írán může vyrábět prvotřídní terapeutické extrakty s využitím průmyslu přeměny, který má ekonomičtější hodnotu než ropa.

Cestovní ruch

Iránská země se ve Světové turistické organizaci umístila na pátém místě ohledně přírodních zajímavostí a byla zařazena na desáté místo v kulturně historických zajímavostech. Na Seznamu světového dědictví UNESCO je více než 1,2 milionu historických památek, z nichž přibližně 31 000 historických památek na národní úrovni a 22 památek je v seznamu světového dědictví UNESCO (z Íránu).

Předmětem ekonomických zdrojů cestovního ruchu je značný nárůst ve srovnání se situací před revolucí. Příjmy od zahraničních turistů vzrostly padesátkrát až na 55,5 miliard dolarů, v současnosti více než 200 tisíc turistů ročně z celého světa přijíždí do Íránu léčit se. Něco takového bylo v minulosti bezprecedentní.

Rozvoj cestovního ruchu v Íránu způsobil ekonomickou prosperitu, vytváření pracovních míst a vymýcení chudoby v turistických destinacích. Podle nejnovější zprávy Světové agentury pro cestovní ruch v roce 2017 dokázala íránská turistika vytvořit dodatečnou hodnotu přibližně sedm miliard dolarů, což odpovídá 1,6 % HDP země. Významné je přijetí Investiční společnosti pro kulturní dědictví Íránu do Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO).

Politické úspěchy v oblasti bezpečnosti cestovního ruchu jsou také důležité. Zajištění plné bezpečnosti pro přítomnost turistů kdykoli a kdekoliv je po revoluci samozřejmostí. Příchod milionu a 141 590 lidí v roce 2017 navzdory zastrašování před situací v Íránu ze strany nepřátel revoluce, je dalším mimořádným úspěchem islámské revoluce.

Poprvé byl Írán zvolen za viceprezidenta Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu v roce 2014 a do roku 2017 byl členem Výkonné rady a Výboru pro přezkum členství svých přidružených organizací.

Politický a bezpečnostní rozvoj

Konání různých voleb v zemi a účast lidí na svém politickém osudu je jedním z významných úspěchů čtyřicet let íránské revoluce. Írán, který uskutečnil 12 prezidentských voleb, 10 voleb do parlamentu, pět voleb do shromáždění odborníků z vedení, pět komunálních voleb a také několik referend, dobře ví, že jeho osud bude stanoven a určen v souladu s pravidly demokracie u volebních uren. Ohledně voleb a účasti veřejnosti na tomto procesu v mnoha zemích regionu není žádné srovnání (s Íránem). Region Blízkého východu a Jihozápadního Asie, zejména v posledních letech, je jedním z bouřlivých a turbulentních světových regionů. Zatímco tento region hoří na ohni extremismu a nevědomosti, Írán má díky své citlivé a geopolitické pozici, jakož i zahraniční politice a aktivní diplomacii, silný vliv v regionu a díky dobrým vztahům se svými sousedy má všeobecně známou sílu (moc) i nejvyšší bezpečnostní index.

Tři principy - důstojnosti, moudrosti a účelnosti - jsou hlavními principy íránské zahraniční politiky. Írán je historicky a tradičně jedním z dobrých obchodních partnerů Evropské unie a snaží se rozšířit svou spolupráci s EU, zejména s Českou republikou. V současné době je obecný zájem obyvatel České republiky o uznání Íránu a rozšíření vztahů více než kdykoli dříve.

Obě země měly vždy dobré vztahy v různých politických, ekonomických, kulturních a akademických oborech. Podle statistik zveřejněných Státním statistickým úřadem České republiky za prvních 11 měsíců roku 2018 dosáhl celkový objem obchodu mezi oběma zeměmi 86 milionů a 553 tisíc dolarů. V České republice je obecný zájem o poznání Íránu, zejména perské kultury a jazyka, upevněny byly kontakty a vazby v různých akademických oborech mezí Univerzitou Karlovou a Shahid Beheshti Univerzity v Teheránu a Shahid Chamran Univerzity v Ahvázu. Íránské univerzity také oznámily, že jsou připraveny na vytvoření akademické komunikace a interakcí s univerzitami v České republice.

Shrnuto, Írán je nezávislý a má vlivnou roli na Blízkém a Středním východě i na mezinárodní scéně, a sledováním interaktivních a pozitivních strategií ve své zahraniční politice udržuje stabilitu a bezpečnost i vnitřní řád v regionu.

(za)

 

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 19 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-02-13 01:28
Írán má jistě rezervy v dodržování lidských práv (např. jsou tam
stále pronásledováni komunisté, podobně jako v Polsku), ale na tamní
poměry je to hodně civilizovaná země, která se dost posunula dopředu.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.