Ilustrační FOTO - Pixabay

Co dělat, když vás doženou vánoční půjčky

Nakupování vánočních dárků na dluh není Čechům v posledních letech cizí. Podle průzkumu agentury Kantar pro Sdružení českých spotřebitelů využila půjčku na dárky pod stromeček v minulosti téměř pětina Čechů a na loňské Vánoce plánovalo tímto způsobem pořídit potěšení pro své blízké asi 8 procent z nás. Ne každý si bohužel v záchvatu předvánočního šílenství správně vyhodnotí své síly a finanční možnosti, a ze splácení dluhu se tak později může stát problém. Jak takovou situaci řešit?

Zadlužení českých domácností rok od roku stoupá. Podle statistik Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dluží Češi aktuálně finančním institucím přes 2,2 bilionu korun. Více než tři čtvrtiny této sumy tvoří hypotéky a úvěry ze stavebního spoření, výrazně ale v posledních letech přibývá také krátkodobých úvěrů na spotřebu. Kromě nutného vybavení domácnosti se Češi neváhají zadlužovat ani kvůli dovolené nebo vánočním dárkům.

»Pořizování zboží na dluh je dnes ve vyspělých zemích zcela běžnou součástí života, která s sebou přináší řadu pozitiv, ale také negativ. Někteří lidé k půjčkám stále nepřistupují s dostatečnou zodpovědností, nevěnují náležitou pozornost podmínkám úvěru ani reálnému vyhodnocení své finanční situace, což je později může přivést do vážných problémů,« upozorňuje Pavel Staněk, advokát z České asociace věřitelů. Předvánoční období je z tohoto hlediska obzvlášť rizikové, neboť řada lidí má ve snaze udělat svým blízkým co největší radost sklony k impulsivnímu nakupování a nepromyšleným rozhodnutím.

Hlavní je nestrkat hlavu do písku

Problémy se splácením úvěrů nemusí být vždy zapříčiněné jen nepromyšleným jednáním. Čáru přes rozpočet může udělat i dlouhodobá nemoc nebo ztráta zaměstnání. I zodpovědně plánovaný domácí rozpočet se pak může snadno začít hroutit a na splátky úvěrů v něm po zaplacení nejnutnějších výdajů již nezbývá. Co v takovém případě dělat?

Pokud se člověk dostane do situace, kdy přestává být schopen splácet své půjčky, měl by se k ní v první řadě postavit čelem. Spoléhat na to, že se to samo nějak vyřeší, nebo že snad věřitel na své peníze zapomene, se totiž může draze nevyplatit. »Nejlepší je na nic nečekat, co nejdříve kontaktovat věřitele a pokusit se s ním dohodnout na určitém kompromisu, například v podobě odkladu nebo snížení splátek. Solidní věřitelé nemají zájem na tom, aby se dlužník dostal do zbytečných problémů, a proto jsou zpravidla ochotni přistoupit na oboustranně přijatelné řešení,« říká Pavel Staněk.

Výhodnější podmínky díky refinancování

Řešením problémové půjčky může být vedle dohody s věřitelem také její refinancování. V takovém případě je půjčka převedena od původního poskytovatele k novému, který vám nabídne nižší úrokovou sazbu a lepší podmínky splácení. »Díky refinancování můžete dosáhnout výrazného snížení měsíčních splátek, a to jednak díky výhodnějšímu úroku, jednak díky nově nastavené době splatnosti, která může být delší než v případě původního úvěru. Kromě toho se s novým poskytovatelem můžete pokusit domluvit i na úvodním odkladu splátek, což může být vhodným řešením zejména v případě dočasného výpadku příjmů,« popisuje výhody refinancování Pavel Staněk.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Od více půjček uleví jejich konsolidace

V případě, kdy nezvládáte splácet více úvěrů najednou, může být řešením tzv. konsolidace. »Jedná se v podstatě o obdobu refinancování, jen s tím rozdílem, že se nejedná o převod jedné půjčky, ale o sloučení více úvěrů v jeden. Díky tomu je opět možné získat výhodnější úrokovou sazbu i výhodnější podmínky splácení,« vysvětluje Pavel Staněk. Kromě menšího zatížení domácího rozpočtu získáte díky konsolidaci také daleko lepší přehled o své finanční situaci a plnění svých závazků. Namísto několika plateb několika různým věřitelům totiž nově budete muset myslet pouze na jedinou měsíční splátku.

Finance pod kontrolou

Nejen v případě problémů se splácením půjček je dobré si udělat pořádek v osobních financích. Většina lidí má celkem jasnou představu o svých měsíčních příjmech, u výdajů už to ale s výjimkou těch základních bývá horší. Pokud ve svém rozpočtu potřebujete najít skryté rezervy na splácení úvěru nebo našetření finančního polštáře, je ideální začít tím, že si skutečně detailně zaznamenáte veškeré příjmy a výdaje až po ty nejmenší typu nákup novin nebo čokolády za odměnu. Následně si výdaje rozdělíte na nezbytné, tedy například nájem, poplatky za energie, nákup potravin apod., a zbytné, tedy výdaje za věci a aktivity, kterými si jen děláte radost. Poté si stanovíte, kolik peněz chcete nebo potřebujete ušetřit, a vyberete výdaje, které pro vás bude nejsnazší snížit či eliminovat.

Nikdy není pozdě začít jednat

Pokud se dlužník dostane do prodlení se splácením, aniž by sám aktivně kontaktoval poskytovatele úvěru a snažil se situaci řešit, nezbývá věřiteli nic jiného, než začít postupovat ze své strany. Jako první zpravidla přicházejí na řadu upomínky, kterými dlužníka vyzývá k nápravě situace a řádnému uhrazení dluhu. V danou chvíli má dlužník stále ještě možnost začít svou situaci řešit, aniž by se mu úvěr výrazněji prodražil. Nicméně už i samotné odeslání upomínky bývá zpravidla zpoplatněno.

Pakliže dlužník na upomínky nereaguje, může věřitel dále postupovat dvěma způsoby. Prvním z nich je předat řešení dluhu inkasní agentuře, která bude pokračovat v upomínání dlužníka ve snaze domluvit se s ním na oboustranně vhodném řešení. »Dohoda mezi inkasní agenturou a dlužníkem obvykle spočívá ve stanovení splátkového kalendáře, který odpovídá finančním možnostem dlužníka, tedy umožňuje mu například splácet nižší splátky po delší dobu,« vysvětluje Pavel Staněk.

Druhou možností je obrátit se na soud. V takovém případě je dlužníkovi obvykle nejprve doručena tzv. předžalobní výzva, která ho znovu vyzývá k úhradě dluhu a upozorňuje ho na to, že pakliže částku ve stanovené lhůtě neuhradí, bude věřitel postupovat další právní kroky. »Pro dlužníka je i v této fázi stále výhodné pokusit se s věřitelem domluvit. V opačném případě bude věřitel muset podat žalobu na zaplacení dlužné částky, a pakliže soud uzná jeho nárok, bude dlužník povinen uhradit náklady soudního řízení i právního zastoupení věřitele,« říká advokát z České asociace věřitelů s tím, že se zpravidla jedná o částky v řádu tisíců korun.

Nečekejte, až na dveře zaklepe exekutor

Ve chvíli, kdy má věřitel soudně potvrzený nárok na zaplacení své pohledávky, může nechat dluh vymáhat exekučně. To s sebou samozřejmě přináší opět další náklady, které dlužník musí zaplatit. »Pokud se věřitel rozhodne pro exekuční vymáhání, obdrží dlužník nejprve vyrozumění o zahájení exekučního řízení, ve kterém je mu stanovena lhůta 30 dnů na dobrovolnou úhradu dluhu. Pakliže svůj dluh v dané lhůtě splatí, je povinen zaplatit pouze polovinu odměny exekutora,« vysvětluje Pavel Staněk. V opačném případě může exekutor po uplynutí dané lhůty postihnout dlužníkův majetek. Typicky nejprve postihuje dlužníkovi mzdu ve formě pravidelných měsíčních srážek a dále jeho bankovní účty. Pakliže tyto prostředky nestačí k úhradě dluhu, může přikročit také k dražbě jeho movitého či nemovitého majetku.

Cestu z dluhů nabízí osobní bankrot

V případě, kdy dlužník dlouhodobě nezvládá splácet své dluhy nebo má na sobě dokonce již několik exekucí, může být vhodným způsobem řešení této situace oddlužení neboli osobní bankrot. Podmínkou vstupu do oddlužení doposud bylo, že dlužník musel být schopen splatit věřitelům během 5 let alespoň 30 procent dluhu. Díky přijetí oddlužovací novely v lednu tohoto roku se však podmínky mění. »Co se týče výše spláceného dluhu, jedinou podmínkou bude, že dlužník musí být schopen věřitelům dohromady každý měsíc uhradit alespoň tolik, kolik činí odměna a hotové výdaje insolvenčního správce. Tedy 900 korun měsíčně. Pokud má ale dlužník stanoveno výživné, musí být schopen platit i je,« přibližuje nová pravidla Oldřich Řeháček, insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.

Kromě toho bude nově možné zbavit se svých dluhů již po 3 letech, pakliže se dlužníkovi v průběhu této doby podaří věřitelům splatit alespoň 60 procent dluhu. Ještě výhodnější pravidla pak budou platit pro osoby ve starobním či invalidním důchodu. »Těmto lidem bude rovněž umožněno oddlužit se již po 3 letech, nebude se na ně však vztahovat podmínka splatit v daném čase alespoň 60 procent dluhu. Postačí, pokud budou věřitelům splácet 900 korun měsíčně,« vysvětluje Oldřich Řeháček.

Na rozdíl od exekuce v průběhu oddlužení nedochází k dalšímu navyšování dluhu o úroky a po jeho úspěšném zakončení je zbývající část závazků dlužníkovi odpuštěna, takže může začít znovu s čistým štítem.

Helena KOČOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 3 hlasy.

Helena KOČOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-02-14 13:33
Zažádat o pobyt v Bohnicích.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.