Jednání parlamentu ve Štrasburku. Ilustrační foto - wikimedia commons

Dánská levice před evropskými volbami

O politické situaci a roli levice v této zemi moc nevíme. Nedávno člen Rudo-zelené koalice Aksel Carlson napsal relativně rozsáhlý text, ve kterém seznámil s aktuální situací a strategií této levice před evropskými volbami. Českému čtenáři se pokusím nabídnout alespoň několik zajímavých faktů a myšlenek z tohoto materiálu.

Dánsko se stalo členem EU v roce 1972. Již od té doby přetrvává demokratická opozice radikální levice proti EU. Je ale zdůrazněno, že v žádném případě nejde o opozici pravicově populistickou či šovinistickou.

Přehmaty EU

Levicoví Dánové se domnívají, že »EU neodpovídá demokratickým kritériím. Cílem EU je stát se stále více centralizovaným a elitářským spojením.« Rudo-zelená koalice, která má své zástupce jak v místním parlamentu (14 křesel ze 179). tak i v rámci společné koalice v Evropském parlamentu, je programově pro lidovládu. Jsou pro takovou společnost, kde »jsou zájmy člověka a přírody nad zájmy trhu a převyšují honění se za ziskem«. Jsou také přesvědčeni, že zavedení eura jako politického nástroje prospělo především nadnárodním korporacím. Podezřívají EU, a mají k tomu i dost argumentů, že směrnice EU v sociální oblasti v mnoha zemích odbourávají již dosažené lepší podmínky pro občany, které byly dosaženy v desetiletích bojů za práva pracujících i za některé ekologické požadavky. Mají výhrady k novému tzv. antiteroristickému balíčku a evropskému zatýkacímu rozkazu, kdy podle nich pod praporem boje proti terorismu se ohrožuje demokracie. Zásadně jim také vadí, že se EU aktivně zapojuje do vymývání mozků Evropanům v boji proti tzv. ruským desinformacím a tím přispívá k rozdmýchávání nové studené války.

Postupující militarizace

Dánská radikální levice si také velmi všímá postupující militarizace Evropy pod praporem EU. Výslovně připomínají, že »v září (2018) Jean-Claude Juncker uvedl, že do roku 2025 by mělo být vytvořeno plnohodnotné obranné sdružení a že v otázkách zahraniční politiky již není nutné řídit se zásadou konsensu. Prý by stačila při řešení otázek kvalifikovaná většina hlasů.« K tomu jsou postupně vytvářeny i příslušné technickoekonomické předpoklady. V předchozích letech již ministři obrany států EU zřídili strukturu velení a kontroly. A již je realizováno šest společných vojenských misí. Další nebezpečný krok byl podniknut v roce 2017, kdy bylo zřízeno PESCO – Stálá strukturovaná spolupráce. Ta zahrnuje 23 států EU i neutrálního Švédska a Finska. Dánsko do takové struktury nevstoupilo, protože tento záměr je v rozporu se závěry referenda, které zemi zakazuje se přímo podílet na vojenské spolupráci. Nicméně i v Dánsku jsou síly, které se snaží toto rozhodnutí obcházet. Jen pro zajímavost, tzv. fond obrany EU by měl do roku 2027 navýšit svůj objem desetkrát. A již nyní se z něj financuje řada militaristických výzkumných projektů, např. ve spolupráci vojensko-průmyslového komplexu a evropských univerzit.

EP? Legitimní prostor

Dánská radikální levice stojí před evropskými volbami a k nim přijala strategické rozhodnutí. I když je principiálně proti evropské integraci realizované prostřednictvím EU, považuje Evropský parlament za legitimní prostor pro politický střet ohledně dalšího směřování Evropy. A na tomto bojišti se chce do všech střetů aktivně zapojit. Proto nejen staví kandidátku, ale připravuje se i na agitaci. Strana Rudo-zelená aliance je členem koalice Lidové hnutí proti EU. Co to je? Je to široká masová demokratická organizace spolupracujících oponentů EU z různých politických proudů – socialistů, sociálních liberálů, georgistů  (vycházejících z tezí amerického liberálního ekonoma Henryho Georga), komunistů a některých konzervativců. Tato organizace má dlouhou historií počínající rokem 1971, kdy vznikala zezdola. Nespolupracuje s pravicovými stranami, ale má velmi úzké kontakty na obdobnou strukturu v Norsku.

Za svůj pozitivní výsledek považuje i dosažení 36 % hlasů v referendu proti členství Dánska v EU. V následujících letech se vždy snažila iniciovat referenda ke všem klíčovým otázkám spojeným s evropskou integrací. Tak byli úspěšní v odmítnutí připojení se Dánska ke společné měně, poté v odmítnutí právního podřízení se Dánska či účasti v bankovní unii nebo ve vojenských strukturách EU.

K tomu vždy hnutí vedlo vzdělávací a osvětovou kampaň zdola. Za svůj úspěch také považuje pomoc kolegům v bývalé dánské kolonii Grónsku, kde nakonec získali právo samostatně vystoupit z EU (1985). Do nadcházejících voleb Rudo-zelená aliance staví, vedle kandidátky Lidového hnutí, vlastní kandidátku. Je sice určité nebezpečí, že ani jedna kandidátka nepřekročí práh nutný ke vstupu do EP, ale obě kandidátky úzce spolupracují, aby co nejvíce oslabily možný »konkurenční boj«. V jejich prospěch by mohla hrát i právní úprava voleb v Dánsku, která takovou spolupráci »netrestá«, naopak umožňuje, aby takové kandidátky byly sečteny a rozděleny tak, jako by to byla jedna strana.

Tohoto ustanovení se v Dánsku hojně využívá v místních volbách jak levicí, tak pravicí. Oba partneři jsou také připraveni společně bojovat proti jakýmkoliv projevům jejich případné diskriminace v přístupu do médií a při jiných formách předvolební agitace.

Principiální pozice

Principiální pozice dvou kandidátních listin se liší od názorů pravicových populistů, dohodli se v kampani nejen kritizovat EU, ale také poukázat na demokratická alternativní řešení a oddělit se od pravicových populistů, kteří prezentují svoji vlastní samostatnou kandidátku z nacionalistických a xenofobních pozic a prohlašují se za »kritiky« EU (»zatímco my jsme odpůrci EU«).

Radikální Dánové a Dánky jdou do evropských voleb s heslem: »Za rohem EU je celý svět. Celá zeměkoule je více než EU«.

Jiří MÁLEK, SPED


(celý text A. Carlsona najdete na http://casiopisargument.cz/)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 5 hlasů.

Jiří MÁLEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.