Zleva Pavel Hubený, Zdeněk Štefek, Jiřina Fialová a Zbyněk Coufal na tiskové konferenci

Úsilí středočeské KSČM bylo úspěšné

Z programu jednání středočeských zastupitelů byl stažen záměr sloučit Střední odbornou školu v Českém Brodě – Liblicích s kolínskou střední průmyslovou školou. Stažen byl i návrh na sloučení Gymnázia v Čelákovicích s Gymnáziem J. S. Machara v Brandýse nad Labem, se kterým zastupitelé KSČM rovněž nesouhlasili.

Klub KSČM se sloučením, které by znamenalo likvidaci SOŠ v Českém Brodě - Liblicích, od počátku nesouhlasil. Rozhodnutí předkladatelů vítá, nenašli by pro něj totiž zřejmě dost hlasů – komunisté v kraji podporují menšinovou koalici ANO a ČSSD. »Jde o stanovisko celé krajské organizace a snažili jsme se, aby bez koncepce nedocházelo k rušení či slučování škol. V rámci koalice jsme o tomto vedli jednání několik měsíců,« uvedl předseda Středočeského krajského výboru KSČM Stanislav Grospič.

»Pro faktickou likvidaci školy jsme neviděli důvody, výhrady školní inspekce z roku 2016 již jsou neaktuální. Škola se může opřít o město a jeho rozvojové plány, o nový tým pracovníků, o spoustu připravovaných akcí, úspěšně probíhají též náborové aktivity, které by měly přinést i větší počet žáků, jen přijímaček na nečisto se účastnilo 74 zájemců,« shrnul postoj KSČM zastupitel a člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zbyněk Coufal. »Vyjadřujeme svým postojem zároveň podporu úsilí celého týmu školy o další rozvoj této vzdělávací instituce,« dodal předseda zastupitelů za KSČM Zdeněk Štefek.

»Nebráníme se diskusi o optimalizaci, zahájení diskuse je v programovém prohlášení, vnímáme, že vzdělávací soustava musí reagovat na změny na trhu práce, na demografický vývoj i na další faktory, ale nikoliv salámovou metodou slučování a rušení některých vytipovaných škol. Jednotlivé kroky - nejen útlum některých oborů a škol, ale i rozvoj nových - by měly následovat až po zpracování a vydiskutování optimalizační koncepce, která bude provázaná se strategickými dokumenty rozvoje vzdělávání i rozvoje celého kraje a vlastně i s prioritami rozvoje celé republiky. Těžší situace byla v Gymnáziu v Čelákovicích. Tam je prohřešků více, byť mnoho jich souvisí s havárií, která se ve škole stala, a i se špatnými vztahy s městem. Ale ta situace se dá vyřešit novou ředitelkou, řádný konkurz má stejně být za několik měsíců. Slučování gymnázií totiž po zkušenosti se sloučením dvou škol v Brandýse, kde dochází k útlumu oborů bývalé Integrované střední školy, záruku gymnazijního vzdělávání neposkytne,« sdělil Coufal již na tiskové konferenci, která předcházela jednání zastupitelů.

Další podpora malých obcí

»Vítáme dotační program Středočeského infrastrukturního fondu ve výši 160 milionů korun, pomoc regionu v oblasti vodohospodářské infrastruktury i v oblasti rozvoje a obnovy základních škol máme v prioritách, na kterých stojí naše podpora koalice. Aktuálně půjde tedy do rozvoje základních škol 110 milionů a do vodovodů a kanalizací dalších 50 milionů. Pozitivně vnímáme i program půjček malým obcím do 500, resp. 1000 obyvatel, ve výši 50 mil. Kč, z kterého mohou obce předfinancovat jak projekty na využití odpadů, tak na posílení přirozené funkce krajiny, na energetické úspory nebo infrastrukturu pro vzdělávání,« poznamenal Štefek.

Efektivnější řízení nemocnic

Zastupitelstvo schválilo též založení obchodní společnosti Nemocnice Středočeského kraje. »Řadu měsíců jsme hledali model, jak zefektivnit řízení krajských nemocnic, diskutovali jsme různé cesty i zkušenosti jiných krajů, hledali jsme možné úspory. Náš výchozí požadavek byl, aby výsledný model neznamenal pokles kvality péče a snížení rozsahu služeb,« uvedla zastupitelka a členka výboru pro zdravotnictví Jiřina Fialová.

»Pracovní skupina, na jejíž činnosti jsme se podíleli, navštívila i Ústecký a Jihočeský kraj, podrobně analyzovala několik modelů řízení nemocnic a nakonec doporučila navrhovanou variantu, kterou podporujeme a která vychází z modelu Jihočeského kraje. Nová společnost nám umožní nejen efektivněji řídit naše nemocnice, ale i plánovat investice, mít lepší vyjednávací pozici s pojišťovnami a zároveň i šetřit na hromadných výběrových řízeních, dle kalkulací v první fázi minimálně 70 milionů,« doplnil zastupitel a předseda komise pro majetek Pavel Hubený.

(zku)

FOTO - Pavlína HLADÍKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 11 hlasů.

(zku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.